X
تبلیغات
زولا

چراباید پروژه ی نفوذ را جدی گرفت؟

نفوذ تاکنون خود را در قالب های متفاوتی از تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی گرفته تا انقلاب مخملی و مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها نشان داده است. پایگاه جامع تبیینی نفود: مخالف خوانی تجدیدنظرطلبان نسبت به مفهوم نفوذ، در سال جاری به دستاویزی برای تخریب چهره نظام توسط گروه مشارالیه تبدیل شده است. فراسوی […]

نفوذ تاکنون خود را در قالب های متفاوتی از تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی گرفته تا انقلاب مخملی و مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها نشان داده است.

پایگاه جامع تبیینی نفود: مخالف خوانی تجدیدنظرطلبان نسبت به مفهوم نفوذ، در سال جاری به دستاویزی برای تخریب چهره نظام توسط گروه مشارالیه تبدیل شده است. فراسوی این مواجهه و محاجه تجدیدنظرطلبان، به طور کلی جناح موسوم به اصلاحات با رویکردی منفی و مخرب با کلیدواژه نفوذ برخورد کرده و اما در عین حال آن را به منزله بی کارکرد شدن کلیدواژه فتنه القاء ساخته اند تا از پی آن، خود را از زیر بار عنوان فتنه ۸۸ رهایی دهند. این مخالفت ها با مقوله نفوذ در حالی است که نفوذ، تنها بخشی از جنگ نرم است که درواقع، جنبه های با برنامه تر و توطئه آمیزتر جنگ نرم را مورد شناسایی و رصد قرار می دهد؛ نفوذ باعث می شود تا در مقام مقابله به مثل با برنامه و هشیاری بیشتری عمل کنیم؛ عنوان جنگ نرم یا فتنه برای بسیج نیروهای اجتماعی و تمرکز ذهنی نیروهای انقلابی چندان رسا نیست، درحالیکه عنوان و تعبیر “نفوذ” کلیدی تر  و تاکتیکی تر است و علاوه بر داشتن ابعاد راهبردی، از حیث راهکنشی یا تاکتیکی کارآمدتر از تعابیر فتنه و جنگ نرم است.

در حالیکه با تسامح می توان جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، فتنه و نفوذ را به جای هم به کار برد، اما در این میان خطوط ممیزی نیز وجود  دارد که به آن می پردازیم:

– نفوذ بخشی از جنگ نرم است، اما بخشی که برنامه ریزی و توطئه در آن پررنگ تر است، اگرچه نفوذ نیز می تواند بدون برنامه ریزی و در اثر تعامل و بدون نیت طرف نفوذکننده صورت گیرد، اما واقعیت آن است که نفوذ اغلب باهدف و نیت و نیز برنامه ریزی جهت دار صورت می پذیرد.

– در تحلیل یک مقوله، سه رویکرد وجود دارد؛ اولین رویکرد، رویکرد “پروسه” است که اشاره به طبیعی بودن یک جریان دارد؛ مثلا گروهی، جنگ نرم یا جهانی سازی را یک پروسه یا جریان طبیعی می پندارند.

 دوم، تلقی از یک مقوله به منزله “پدیده” است، پدیده یعنی مقوله ای که قبلا وجود نداشته بلکه یکباره حادث می شود مانند تصادف یا سانحه. برداشت سوم، برداشت از یک مقوله به منزله پروژه است، در پروژه، نقشه ریزی و برنامه داربودن اساس است.

نفوذ، مقوله ایست که در دو سبد و دسته پروسه و پروژه قرار می گیرد و به هیچ روی، تصادفی نیست. علاوه بر این، نفوذ جنبه های پروژه ای جنگ نرم را نشان می دهد.

– دیگر اینکه نفوذ، برخلاف جنگ نرم که ابعاد ذهنی را بیشتر هدف قرار می دهد، در پی تغییر رفتار و ذهنیت و نیز یارگیری مشخص است؛ نفوذ بس زیرکانه تر، سریع تر، بابرنامه تر، زمان مندتر و نتیجه گرا از جنگ نرم عمل می کند. جنگ نرم مربوط به ماهیت کلی تهاجم فرهنگی و دشمنی غرب با ماست، خصوصا وقتی در جنگ ۸ ساله علیه کشورمان شکست خوردند، یک سلسله اقدامات تبلیغاتی و رسانه ای رادر دستور کار قرار دادند. اما نفوذ بخشی از این روند است که با رصد دقیق افراد و سلایق آنها صورت می گیرد؛ مثلا بنا به علایق افراد و میزان و نحوه گذراندن وقت توسط ایرانیان، برای سنین مختلف برنامه ریزی و تولید محتوا می کنند. علاوه بر سن، بر مبنای جنسیت وuu منطقه نیز تولید محتوا می کنند. همچنین رسانه های و حامل های مختلف را با توجه به میزان استفاده شهروندان ایرانی راه اندازی و مدیریت می کنند. برای مثال، بنا به گزارش روزنامه گاردین این رسانه هم اکنون بهترین مسیر نفوذ در ایران است. جایی که گاردین علیه ایران سخن می گوید این بخشی از جنگ نرم است اما آنجا که از برنامه ریزی از طریق تلگرام برای جهت دهی سخن می گوید، این مشخصا مقوله “نفوذ” را تداعی می کند که البته خود نیز بدان تصریح داشته است. همچنین بار دیگر تأکید می شود که نفوذ نیز جزئی از جنگ نرم است، منتها این بار با توجه به دوران پسابرجام و شکستن تابوی رابطه ایران و امریکا حتی در حد مذاکرات هسته ای، آنها از روش های دورتر به روش های نزدیک تر روی آورده و امیدوارند از طریق حضور شرکت های  چندملیتی و مستشاران خود وجوه عینی تری به جنگ خود علیه ایران بدهند. برای همین نفوذ در شرایط کنونی، بیش از هر زمانی برای آنان اهمیت دارد و نیز بیش از هر زمانی برای ما محل نگرانی و مراقبت و مقابله است.

در خصوص وجوه تفارق نفوذ با جنگ نرم و نیز پاره ای خطوط قابل تأکید و پیگیری آن، محورهای ذیل نیز قابل تأمل است:

۱- نفوذ، زیر مجموعه جنگ نرم است که شامل تهاجم فرهنگی و انقلاب مخملی هم می شود. باید تبیین شود که مقصود حقیقی و عمده از نفوذ، صرفا یارگیری مستقیم و جاسوس بودن مسوولان و حتی فعالان سیاسی نیست، بلکه نفوذ، عمدتاً اشاره به تغییر باورها دارد.

۲- نفوذ تاکنون خود را در قالب های متفاوتی از تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی گرفته تا انقلاب مخملی و مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها نشان داده است. برخی مصادیق نفوذ مانند فرار مغزها، صرفاً راهکارهای فرهنگی و مدیریتی دارد. اما برخی مصادیق جنگ نرم مانند تهاجم فرهنگی، انقلاب مخملی یا اشاعه اهداف دشمن در مطبوعات و رسانه ها یا از طرق دیگر، مستلزم برخوردهای قضایی و امنیتی ضابطان قضایی مانند اطلاعات سپاه  و نظایر آن است. این نکته در ادامه تعریف موسع از امنیت قرار می گیرد و باید مورد تأکید باشد.

۳- شرایط هم اکنون حتی در کشوری مانند فرانسه که سمبل نظارت پلیسی بوده است، از ناامنی نسبی حکایت دارد. در کشورهای منطقه نیز این اضطراری بودن، بسیاری مواقع به عنوان روندی عادی خود را نشان می دهد که حاکی از عمق ناامنی در این کشورهاست. باید تأکید شود که اولاً یک امنیت استثنایی- در برابر امنیت اضطراری غرب- در ایران حاکم است. این امر، مشروعیت خاصی به پروژه های سد نفوذ خواهد داد.

۴-  از سویی دیگر درباره نفوذ نباید آن قدر اغراق شود که برخی تصور کنند که هرچند مردم و جامعه در ایران احساس امنیت می کند، اما حکومت این احساس را ندارد.

در مباحث امنیت، امنیت به دو دسته نرم و سخت تقسیم می شود؛ امنیت سخت شامل امنیت جانی و مالی است و امنیت نرم اشاره به احساس امنیت و مباحثی همچون امید به آینده دارد. از این کاربرد نامتعارف نفوذ می تواند yyyبه احساس ناامنی دامن بزند و امنیت ذهنی یا نرم را خدشه دار سازد. در این بحث، کلی گویی خطرناک است و باید تأکید شود که نفوذ و نفوذی منظور صرفاً جاسوسی و جواسیس نیست و بسی فراتر از این موارد است.

۵-نفوذ نوعی از فتنه است و فتنه اعم از آن است، فتنه می توان کودتای مخملی و سخت باشد اما نفوذ بر شیوه های کاملا مرموز و غالباً پنهان تکیه دارد. به کاربردن تعبیر فتنه نفوذ، ادامه روند فتنه ستیزی نظام و نیز زنجیره ای نشان دادن اتفاقاتی مانند غائله ۷۸ و ۸۸ با نفوذ را نشان می دهد. به کاربردن تعبیر فتنه نفوذ، افزون بر این، می تواند به خنثی سازی هجمه های اپوزیسیون که درصدد تفکیک میان خط نفوذ و خط فتنه هستند بیانجامد؛ هجمه هایی که سعی دارد تا فتنه ۸۸ را به دست فراموشی بسپارد و احیاناً فضایی را برای تنفس مجدد سیاسی تجدیدنظرطلبان فراهم کند.

۶- در چنین مواردی به نظر می رسد واکاوی مفهوم “امنیت ملی” و مولفه های ملموس آن برای عموم می تواند از فشارهای سیاسی بر دستگاه قضا و ضابطان آن بکاهد. لذا پیشنهاد می شود با برگزاری نشست های گفت و گو در رسانه ملی و حضور چهره های متعهد و مستقل سیاسی – حقوقی در این نشست ها بر محورهای ذیل تاکید شود:

۱- اهداف اصلی برخورد با جرائم امنیتی از قبیل حفظ استقلال کشور و حفظ و اشاعه ارزش های ملی و فراهم کردن امکان فراغت خاطر مردم نسبت به تهدیدهای احتمالی

۲- تفاوت های سه گروه جرائم مطبوعاتی، سیاسی و امنیتی

۳- ترفندهای دشمن در سازماندهی جرائم ضدامنیتی در پوشش اصناف و مشاغل خاص همچون روزنامه نگاری فعالیت هنری پژوهش و فعالیت های علمی و صنعتی

۴-  تعریف موسع از امنیت یک ضرورت است؛ در حالی که در نظامات غربی و سکولاری، امنیت صرفاً امنیت حکومت و نظام سیاسی اقتصادی و نیز ساختارهای جامعه است، در انقلاب اسلامی، امنیت شامل اعتقادات مردم و از این رو امنیت روحی یا هستی شناختی هم می شود و دولت در قبال آخرت مردم و سعادت نهایی آنها نیز مسؤول است؛ همچنان که فردی در نسبت با فرد دیگر ولو عضو خانواده وی نباشد و حتی دشمن وی باشد، مسؤولیت اخروی علاوه بر مسؤولیت دنیوی دارد.

نگاه امنیتی انقلاب اسلامی مبتنی است بر آرامش جسم و روح افراد و آنچنان نگاه مسؤولانه ای است که حتی در قبال مسؤولیت افراد نیز احساس مسؤولیت دارد. این نگاه تکلیف محور و وظیفه گرا در برابر نگاه نتیجه گرا و سودگرا قرار دارد. در منظومه امنیتی نظام اسلامی، تکلیف‌گراییِ نتیجه‌بینانه مورد نظر است؛ همچنان که رهبر انقلاب از هم‌ورزی آرمان و واقعیت سخن می گویند، میان تکلیف و نتیجه نیز یک هم ورزی وجود دارد، منتهادر این تعامل، اولویت با تکلیف است.

۵-  باید تأکید شود که نفوذ امر تازه ای نیست و مسأله نفوذ(به کاربردن تعبیر فتنه نفوذ ضروری است) مسأله ایران از آغاز انقلاب بوده است که دشمنان گاهی با تهاجم فرهنگی و رسانه ای، گاهی با به راه انداختن تظاهرات و کلیدواژه تقلب و گاهی از قِبَل مذاکرات در پی آن بوده اند. بایستی تاکید شود که در عین کهنه بودن مفهوم نفوذ، اما شیوه ها و روندهای آن صورتهای جدیدی یافته است؛ مانند پدیده جدید بلک فرایدی که اواخر سال ۹۴ برای اولین بار به تقلید از ابزارهای غربی در ایران اجرا شد یا تلاش برای ورود مک دونالد و… اگر این گونه القا شود که نفوذ پدیده خیلی جدید و بی سابقه ای است، آن گاه در پی این گزاره، این نیز القا خواهد شد که نظام با چالشی مواجه است که تجربه برخورد با آن را ندارد و نیز چالشی دشوارتر و پیشرفته برای آن است. حال آنکه اوایل انقلاب که ساختار نظام از جاسوسانی مانند عباس امیر انتظام، معاون بازرگان-که محمدصادق خرازی در برنامه دید در شب دکتر ظریف را از حیث شناخت شرایط بین الملل با وی مقایسه کرد- لبریز بوده است. امیر انتظام کسی است که از سال ۱۳۵۸ به جرم جاسوسی تا زمان حاضر در زندان اوین به سر می برد.

جمهوری اسلامی در زمان تأسیس نیز توانسته چالش های بزرگتری را بگذارند؛ چالش های که سبب واکسیناسیون نظام گشته است.

نظام اسلامی نه حتی در مرحله استقرار، بلکه هم اکنون در مرحله بالندگی است. محض نمونه، با وجود افول رشد علمی در دو سال اخیر که رهبر انقلاب نسبت بدان ابراز نگرانی کردند، در ۲۳ مهرماه همین امسال بود که ایشان در دیدار نخبگان با تأکید دوباره بر برخی مشکلات کشور، به رتبه ۱۵علمی ایران در دنیا با افتخار اشاره فرمودند؛ رتبه ای که در تاریخ منطقه بی سابقه بوده است.

۶- عده ای با تمسک به «همگرایی بخشی» یا «سرایت بخشی»- نظریه نئولیبرال ارنست هاس- بر این خیال واهی هستند که مذاکرات هسته ای می تواند به مذاکرات اقتصادی و نیز منطقه ای تسری یابد و در نهایت شاهد همگرایی ایران  و امریکا باشیم. نفوذ یا سرایت مذاکره ای به مذاکره دیگر، یکی از شیوه های جدید نفوذ است که باید در برابر آن ایستاد و بدان اشاره کرد.

۷-  برای سد نفوذ، تأکید خاصی بر تشدید مقاومت در منطقه و نیز نشانه های تولد انتفاضه سوم باید صورت گیرد که برخلاف تصور عده ای که برجام را سندی ایدئولوژی زدا عنوان می کنند، شواهد دال بر آن است که در منطقه، ایدئولوژی مبارزه و مقاومت بیش از هر زمانی تقویت شده است.

۸-  توجه به این امر ضروری است که نفوذ، بسیار عینی تر و خاص تر از تعابیری مانند فتنه، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است؛ در عین حال نفوذ به دست های پشت پرده و حضور غیر مسقیم اشاره می کند و بیشتر مستعد و نیز مستلزم پاره ای دستگیری ها و اقدامات امنیتی است. در حالی که در تهاجم فرهنگی، اولویت با کارفرهنگی و رسانه ای است، در نفوذ با وجود اهمیت موارد اخیرالذکر، اما نگاه امنیتی و پلیسی اولویت دارد.

منبع:محسن سلکی-فرهنگ نیوز


سیر تعابیر  و سخنان مرتبط با جنگ نرم از رهبر فرزانه انقلاب

تا ارائه راهبرد " جنگ نرم" - از سال 72 تا 88

 سید علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران جنگ نرم

1- تهاجم تبلیغاتی- 24/7/1368

2- تهاجم فرهنگی - 24/7/1368

3- تهاجم عجیبی - 7 /9/1368

4 - هجوم فرهنگی-  12/2/1369

5- جنگ فرهنگی-  12/2/1369

6 - تهاجم مالی ،تهاجم پولی، تهاجم نظامی-  7/6/1369

7- حمله فرهنگی  - 23/5/1370

8 - توطئه فرهنگی- 23/5/1370

9- شبیخون فرهنگی-    22/4/1371

10- غارت فرهنگی-  22/4/1371

11- قتل عام فرهنگی -   22/4/1371

12- تهاجم نوبه نو و سازمان یافته ازسوی دشمن-  1/5/1371 13   

13- ایجاد جبهه ی فرهنگی دشمن  -  21/5/1371

14- تهاجم پنهانی و زیرزیرکی دشمن-  21/5/1371

15- تهاجم سیاسی  -  30/8/1372

16- نیرنگهای فرهنگی  - 19/10/1375

17- شبیخون نا مردانه    -   23/01/1378

18- هجوم تبلیغات  -  27/11/1379

19- شبیخون به سرمایه‏هاى معنوى- 15/4/1383

20- حرکت فرهنگی و روانی  -  23/12/1379

21 - کارزار فرهنگی   - 09/06/1383

22- انحلال فرهنگی - 29/06/1383

23- تهاجم خبرى، تبلیغى، فرهنگى و اخلاقى- 11/9/1383

24- اوج تهاجم فرهنگى-11/9/1383

25- ناتو فرهنگی - 18/08/1385

26 - جنگ‌هاى روانى و تبلیغاتى-13/10/86

27-تهاجم معنوى، تهاجم فرهنگى، تهاجم نرم - 22/2/88

28- جنگ نرم- 4/6/88
این مطلب شامل بیش از ده ها مقاله و عنوان و محتواهای دیداری و شنیداری می باشد که به مرور در همین صفحه ان شاء الله بارگزاری می شود.

url

داریم پیر میشویم!   

این مطلب شامل بیش از ده ها مقاله و عنوان و محتواهای دیداری و شنیداری می باشد که به مرور در همین صفحه ان شاء الله بارگزاری می شود.


 

 بروشورها   

 1.  بروشور آسیب های تک فرزندی | ۴٫۴ مگابایت – شامل مجموعه عوامل مخرب تأثیر گذار بر فرزند، خانواده و جامعه
 2.  بروشور ایران و بحران سالمندی | ۶٫۱ مگابایت – شامل عوامل مخرب پیری و تأثیر آن بر روی جامعه و کشور
 3.  بروشور تاثیر عوامل محیطی بر ناباروری | ۵٫۷ مگابایت – مجموعه علل تأثیرگذار بر ناباروری از پوشش گرفته تا مصرف داروها و …
 4.  بروشور جنگ جمعیتی | ۳٫۹ مگابایت – تاریخچه جنگ نرم دشمن در موضوع جمعیت و مجموعه عوامل انجام شده در این رابطه
 5.  بروشور سیاستهای تشویقی | ۴٫۴ مگابایت – سیاست های تشویقی دول دنیا برای افزایش جمعیت

 


 

پاورپوینت  

 1.  آمار پیشرفت . وضعیت زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران | ۳٫۷ مگابایت
 2.  تاریخچه کنترل جمعیت | ۲۸۳ کیلوبایت
 3.  جمعیت ۱ - جمعیت ۲ | مجموعاً ۹٫۲۳ مگابایت
 4.  وضعیت ازدواج و طلاق در ایران | ۴٫۱ مگابایت

  

پژوهش   

 1.  پژوهش فرزندآوری | ۱٫۸ مگابایت
 2.  پیامدهای مثبت فرزندآوری | ۲۲ کیلوبایت
 3.  تبعات منفی کاهش فرزندآوری | ۳۴۰ کیلوبایت
 4.  راهبردهای افزایش نرخ فرزندآوری در ایران | ۳۲۱ کیلوبایت
 5.  علل کاهش فرزندآوری در ایران | ۴۲ کیلوبایت
 6.  محورهای سخنان امام خامنه ای در خصوص جمعیت | ۵۰۲ کیلوبایت
 7. منابع و مآخذ مطالب با حجم ۱۶ کیلوبایت

 


   

پوستر و گرافیک  

 1. ابتدا از کجا | ۳۱ مگابایت
 2. اشتباهات ما | ۱۷۲ کیلوبایت
 3. اینفوگرافی | ۶۳٫۳ مگابایت
 4. حدیث معصومین | ۲۶ مگابایت
 5. در کلام ولایت | ۹۵٫۱ مگابایت
 6. راهبردها | ۵۶٫۲ مگابایت
 7. کاریکاتور | ۳۲٫۴ مگابایت
 8. نمایشگاه تغییرات جمعیتی | ۱۹۷ مگابایت
 9. نمایشگاه ۲ | ۶۶٫۸ مگابایت
 10. هلال پیری | ۱۴٫۳ مگابایت

 


   

صوت   

 1. سخنرانی دکتر عباسی | ۹۰٫۴ مگابایت
 2. موضوع جمعیت – دکتر محسن عباسی | ۱۳۲ مگابایت
 3. موضوع کنترل و آینده جمعیت- دکتر محزون | ۳ مگابایت
 4. سخنرانی های مقام معظم رهبری امام خامنه ای | ۱٫۹ مگابایت
 5. پرسمان خانواده | ۱۱۹ مگابایت
 6. همایش تبلیغ و مسئله جمعیت – حجت الاسلام سقای بی ریا | ۶۲ مگابایت
 7. همایش تبلیغ و مسئله جمعیت – حجت الاسلام دکتر میرصالح | ۵۳ مگابایت
 8. همایش تبلیغ و مسئله جمعیت – آیت الله مدرسی | ۶۰٫۶ مگابایت
 9. همایش تبلیغ و مسئله جمعیت -دکتر محمودی و علی محمدزاده | ۹۱٫۸ مگابایت
 10. همایش تبلیغ و مسئله جمعیت – حجت الاسلام عباسی ولدی | ۷۷ مگابایت
 11. بررسی آینده جمعیتی ایران در مصاحبه با کارشناسان – در سه قسمت | ۳ مگابایت

 


   

فیلم و کلیپ   

 1. همایش موسسه امام | ۳۱۴ مگابایت
 2. استاد زیبایی نژاد | ۲۳٫۳ مگابایت
 3. بحران پیری در کلام رهبری | هر قسمت ۱۰۰ مگابایت(همه ی فایل ها را دریافت و از حالت فشرده خارج نمایید) قسمت های: اول - دوم سوم چهارم پنجم ششم - هفتم - هشتم - نهم - دهم
 4. برنامه ثریا | ۲۲۰ مگابایت
 5. مستند به رنگ زندگی و راز جمعیت | هر قسمت ۱۰۰ مگابایت(همه ی فایل ها را دریافت و از حالت فشرده خارج نمایید) قسمت های: اول - دوم سوم چهارم پنجم ششم - هفتم - هشتم - نهم

 


   

کتب و مقالات تخصصی   

 


   

متون   

 1. متون | ۱۵٫۸ مگابایت

 


   

مستندات   

 1. مستندات | ۴٫۳ مگابایت

 


   

نشریات   

در بسته ۱۵ نشریه مختلف وجود دارد که هر چند مجله را در یک فایل فشرده در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم

 1. مجله خانه خوبان و مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام | ۲۵٫۳ مگابایت
 2. ماهنامه معرفت | ۶٫۴ مگابایت
 3. مجله های پنجره، تهران امروز، جامعه پژوهی فرهنگی، جوان، حلقه وصل، روزنامه خراسان، شادکامی و موفقیت، شهرزاد | ۱۳٫۲ مگابایت
 4. فصل نامه های انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران، مطالعات راهبردی زنان، معرفت فرهنگی اجتماعی، ماهنامه کودک | ۱۳٫۲ مگابایت

 

اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله- فصل سوم: مباحث مهم اندیشه سیاسى‏ امام‏خمینى‏ رحمه الله - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله- فصل دوم: بنیادهاى نظرى اندیشه سیاسى امام‏خمینى‏ رحمه الله - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله- مقدمه و فصل اول (مروری بر زندگانی امام) - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
امام سجاد علیه السلام - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
ادیان- بخش چهارم- ادیان سامی-مسیحیت - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
ادیان- بخش چهارم- ادیان سامی- یهودیت - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
ادیان- بخش سوم- ادیان خاور دور (نژاد زرد - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
ادیان- بخش دوم- ادیان آریایی - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
ادیان- بخش اول- بحثهای مقدماتی - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
ادیان- توضیح پاورپوینت ادیان - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
فایل متنی تاریخ صدر اسلام - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
فرق و مذاهب اسلامی- بخش سوم اهل سنت - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
فرق و مذاهب اسلامی- بخش دوم شیعه - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
فرق و مذاهب اسلامی- بخش اول نخسین فرقه ها - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
فرق و مذاهب اسلامی- کلیات - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
تاریخ اسلام- از دعوت جهانی تا رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
تاریخ اسلام- از هجرت تا دعوت جهانی - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
تاریخ اسلام- از بعثت تا دعوت - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
تاریخ اسلام- از تولد تا بعثت - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
تاریخ اسلام- کلیات - جمعه سی ام بهمن ۱۳۹۴
سیره تربیتی اهل بیت علیهم السلام - شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲
سیره اقتصادی اهل بیت علیهم السلام - شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲
سیره مدیریتی اهل بیت علیهم السلام - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
سیره اجتماعی اهل بیت علیهم السلام - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
سیره خانوادگی اهل بیت علیهم السلام - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
سیره فردی اهل بیت علیهم السلام - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
اهمیت بررسی سیره اهل بیت علیهم السلام - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ عصر غیبت صغری - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ امام صادق علیه السلام (تفصیلی) - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ امام باقر علیه السلام (تفصیلی) - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ امیرالمومنین علیه السلام (تفصیلی) - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تشیع - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ امام المنتظر علیه السلام - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ امام حسن عسکری علیه السلام - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ امام هادی علیه السلام - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ امام جواد علیه السلام - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ امام رضا علیه السلام - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ امام کاظم علیه السلام - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ امام صادق علیه السلام - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ امام باقر علیه السلام - جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲
تاریخ امام حسین علیه السلام - چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲
تاریخ امام حسن علیه السلام - چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲
تاریخ امیرالمومنین علیه السلام - شنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۲  

دانلود موسیقی فیلم از کرخه تا راین         

دانلود کلیپ پاورپوینت گفتگو با خدا

قسمت اول               قسمت دومآشنایی با کتاب مقدس

بررسی سندی عهد عتیق

پیامبران در کتاب مقدس

احکام کتاب مقدس
دانلود پاورپوینت جایگاه و حقوق زن در اسلام و آیین تشیع


سلسله دروس دانشکده ادیان - مسیحیت ( همراه ضمیمه) - mahdy30na - ۵-۱۴-۱۳۹۲ ۱۲:۵۶ عصر

بسم الله الرحمن الرحیم


سلام دوستان در این مبحث قرار هستکه فایل تصویری که بصورت جلسات اموزشی هست برای شناخت مسیحیت ، از پیدایش ....


در این جلسات که 15 قسمت هست ، قرار هست با این مباحث باهم بنشینیم و نکاتی رو با هم مرور کنیم.


دوستانی که رو این مذهب کار کردن ممکن هست براشون جالت باشه چون مباحث خیلی روان و بصورت کلاسیک و همراه با طرح بحث هستش.


این بود خاصه ای از این مباحث که در اینده با شما هر روز یک جلسه رو پی میگیریم.
اول این رو بگم حجم فیلمها زاد نیست ولی کیفیتش اونقد هم کم نیست که نشه استفاده کرد.
حداقل از صوتش میشه استفاده کرد.
در هر جلسه فایل پاور گونت ان جلسه رو هم برای شما دوستان قرار میدم.
این محصول کاری از انجمن گفتگوی اسلام و مسیحیت هست .


جلسه اول
حجت الاسلام و المسلمین کاشانی


آشنائی با کتاب مقدس


فایل


لینکها مستقیم میباشد و در صورت بروز مشکل اعلام بفرمایید.RE: سلسله دروس دانشکده ادیان - مسیحیت ( همراه ضمیمه) - mahdy30na - ۵-۱۸-۱۳۹۲ ۰۸:۳۳ عصر

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام


جلسه دوم

بررسی سندی عهد عتیق 1

حجت الاسلام و المسلمین کاشانیفایل
تصویری - پاور پوینتRE: سلسله دروس دانشکده ادیان - مسیحیت ( همراه ضمیمه) - mahdy30na - ۵-۲۳-۱۳۹۲ ۰۸:۴۵ عصر

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام


جلسه سوم

بررسی سندی عهد عتیق 2

حجت الاسلام و المسلمین کاشانی


فایل
تصویری - پاور پوینتRE: سلسله دروس دانشکده ادیان - مسیحیت ( همراه ضمیمه) - mahdy30na - ۵-۲۸-۱۳۹۲ ۰۴:۵۴ عصر

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام


جلسه چهارم

پیامبران در کتاب مقدس 1

حجت الاسلام و المسلمین کاشانی

RE: سلسله دروس دانشکده ادیان - مسیحیت ( همراه ضمیمه) - mahdy30na - ۶-۸-۱۳۹۲ ۰۳:۰۳ عصر

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام


جلسه پنجم

پیامبران در کتاب مقدس 2

حجت الاسلام و المسلمین کاشانی


فایل
تصویری - پاور پوینتRE: سلسله دروس دانشکده ادیان - مسیحیت ( همراه ضمیمه) - mahdy30na - ۶-۲۲-۱۳۹۲ ۱۰:۱۰ صبح

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام


جلسه ششم
زن در متون مقدس مسیحی


حجت الاسلام و المسلمین کاشانی

فایل
تصویری - پاور پوینتRE: سلسله دروس دانشکده ادیان - مسیحیت ( همراه ضمیمه) - mahdy30na - ۷-۵-۱۳۹۲ ۰۱:۴۳ عصر

بسم الله الرحمن الرحیم


سلسله دروس دانشکده ادیان - جلسه هفتم

احکام کتاب مقدس

حجت الاسلام و المسلمین کاشانی

RE: سلسله دروس دانشکده ادیان - مسیحیت ( همراه ضمیمه) - mahdy30na - ۸-۲۹-۱۳۹۲ ۰۴:۳۱ عصر

بسم الله الرحمن الرحیم
سلسله دروس دانشکده ادیان - جلسه هشتم


مسیح در کتاب مقدس
حجت الاسلام و المسلمین کاشانی
دانلود
تصویری - [تصویر: addde38b9bd0477c9702a473059edeac.zip]پاورپوینت
RE: سلسله دروس دانشکده ادیان - مسیحیت ( همراه ضمیمه) - mahdy30na - ۱۰-۳-۱۳۹۲ ۰۳:۱۹ عصر

بسم الله الرحمن الرحیم
سلسله دروس دانشکده ادیان - جلسه نهم

بشارتها به پیامبر اسلام
حجت الاسلام و المسلمین کاشانی

دانلود


برای دانلود پاورپوینت مربوط به جلسات نهج البلاغه بر روی هر کدام یک از عناوین کلیک نمائید.

نهج البلاغه- جلسه اول

نهج البلاغه-جلسه دوم

نهج البلاغه-جلسه سوم

نهج البلاغه-جلسه چهارم


پاورپوینت درس نهج البلاغه(درس اول تا چهارم)

ارسالی توسط مهاجر در اسفند - ۱۵ - ۱۳۹۳ ۰ دیدگاه

برای دانلود پاورپوینت مربوط به جلسات نهج البلاغه بر روی هر کدام یک از عناوین کلیک نمائید. نهج البلاغه- جلسه اول نهج البلاغه-جلسه دوم نهج البلاغه-جلسه سوم نهج البلاغه-جلسه چهارم

پاورپوینت درس درایه الحدیث

ارسالی توسط مهاجر در بهمن - ۲۷ - ۱۳۹۳ ۲ دیدگاه

دوستانی که خواهان دانلود پاورپوینت درس اول و دوم مربوط به درایه الحدیث هستند، کلیک کنند.

جوامع حدیثی شیعه

ارسالی توسط مهاجر در مهر - ۵ - ۱۳۹۵ ۰ دیدگاه

برای دانلود مطالب درس جوامع حدیثی شیعه روی عناوین کلیک کنید: پاورپوینت درس هندسه علوم حدیثی noormags-بازشناسی_هندسه_ی_علوم_حدیثی-۸۶۷۳۶۹_۱۳۵۵۱۶۳ درس اول جوامع حدیثی شیعه

جزوه درس فقه الحدیث

ارسالی توسط مهاجر در بهمن - ۱۱ - ۱۳۹۴ ۰ دیدگاه

برای دانلود  پاور پیونت درس هندسه علوم حدیثی بر روی آن کلیک کنید. پاورپوینت درس هندسه علوم حدیثی این متن مربوط به درس فقه الحدیث هست برای دانلود بر روی نوشته آن کلیک کنید. فقه الحدیث ۱

درس روش تحقیق- جلسه اول

ارسالی توسط مهاجر در بهمن - ۱۱ - ۱۳۹۴ ۰ دیدگاه

پاورپوینت جلسه اول روش تحقیق روش تحقیق- جلسه اول

اختلاف الحدیث

ارسالی توسط مهاجر در بهمن - ۲۸ - ۱۳۹۳ ۰ دیدگاه

بنابر تقاضایی که بزرگواران داشتند پاورپوینت مطالبی که مربوط به هندسه حدیثی بود را در اختیار ایشان قرار میدهم. منتهی قابل به ذکر است که پاورپوینت اول مربوط به بحث هندسه حدیثی است که به طور اختصار مقدماتی را در بحث علوم حدیثی در خود جای داده است و پاورپوینت دوم مربوط به مطالبی است که در دانش فهم حدیث بیان می شود. هندسه علوم حدیثی فقه الحدیث

مطالبی که به بزرگواران قول داده بودم که برای دانلود در سایت بگذارم: کتاب روانشناسی رشد بر اساس کتاب و سنت (جلد اول)  جدول مزاج ها(۱) جدول مزاج ها (۲) پاورپوینت همایش  موفق باشید و سربلند


در زیر پاورپوینت کلاس «موعود در ادیان» را میتوانید دانلود نمایید

موعود در ادیان


http://opload.ir/down-8543.html

دانلود مجموعه پاورپوینت های گروه پاسخ به شبهات در دفاع از اهل بیت علیهم السلام ـ مجموعه او
+ نویسنده مسلم در دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۲ | نظر بدهید
 
حجم : 516mb
 
 
توجه : ممکن است قلم فایل ها به درستی نمایش داده نشود،
برای رفع مشکل، فونت های لازم را نصب نمایید .
 
موفق باشیدتاریخ : جمعه 28 آبان‌ماه سال 1395 | 06:17 ب.ظ | چاپ | نویسنده: . | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • اریک صدا