دانش آموزان گرامی

برای مشاهده سوال و کلید پاسخنامه روی درس کلیک کنید.

دقت نمائید فایل هابه صورتPDF می باشندو جهت مشاهده ی سوالات نیاز به نرم افزارAdobe acrobat reader دارید.


همچنین جهت مشاهده ی پاسخنامه امتحانات نهایی(دروسی که با رنگ قرمز مشخص شده است) به سایت  www.aee.medu.ir   مراجعه نمایید .

 
 

 

    سوالات و پاسخنامه امتحانات نیم سال اول  -   دی ماه 1395   

روز

تاریخ

دهم ریاضی / تجربی

دهم انسانی

سوم ریاضی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

شنبه

95/10/04

ریاضی

عربی

هندسه

عربی

دین و زندگی

دین و زندگی

یکشنبه

95/10/05

***

***

***

***

***

***

دوشنبه

95/10/06

عربی

ریاضی و آمار

عربی

جغرافیا

***

ادبیات عمومی

سه شنبه

95/10/07

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

***

***

هندسه تحلیلی

***

چهارشنبه

95/10/08

تعلیمات دینی

تعلیمات دینی

دین و زندگی

دین و زندگی

***

تاریخ شناسی

پنج شنبه

95/10/09

 

 

 

 

 

 

جمعه

95/10/10

 

 

 

 

 

 

شنبه

95/10/11

فیزیک

تاریخ ایران و جهان

حسابان

تاریخ ایران و جهان

دیفرانسیل

عربی

یکشنبه

95/10/12

نگارش

نگارش

زبان فارسی

***

***

***

دوشنبه

95/10/13

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

***

ادبیات فارسی

***

ریاضی

سه شنبه

95/10/14

***

منطق

مبانی کامپیوتر

ریاضی

گسسته

جغرافیا

چهارشنبه

95/1015

هندسه / زیست

علوم و فنون ادبی

شیمی

زبان فارسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

پنج شنبه

95/10/16

 

 

 

 

 

 

جمعه

95/10/17

 

 

 

 

 

 

شنبه

95/10/18

شیمی

اقتصاد

فیزیک

فلسفه و منطق

فیزیک

فلسفه

یکشنبه

95/10/19

***

***

تاریخ معاصر

آرایه ادبی

***

***

دوشنبه

95/10/20

زبان فارسی

زبان فارسی

***

روانشناسی

ادبیات عمومی

علوم اجتماعی

سه شنبه

95/10/21

***

***

جبرواحتمال

جامعه شناسی

***

***

چهارشنبه

95/10/22

جغرافیای عمومی و استان

جغرافیای عمومی و استان

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

شیمی

ادبیات اختصاصی

پنج شنبه

95/10/23

 

 

 

 

 

 

جمعه

95/10/24

 

 

 

 

 

 

شنبه

95/10/25

***

جامعه شناسی

ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات

***

***

 
 
 

 
   سوالات و پاسخنامه امتحانات نوبت دوم  -   خرداد ماه 1395
 

روز

تاریخ

دوم ریاضی

دوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

شنبه

25/2/95

دین و زندگی

دین و زندگی

***

***

1شنبه

26/2/95

***

***

شیمی

فلسفه

2شنبه

27/2/95

فیزیک

جامعه شناسی

***

***

3 شنبه

28/2/95

***

***

***

علوم اجتماعی

4 شنبه

29/2/95

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

هندسه تحلیلی

***

5 شنبه

30/2/95

***

***

***

ریاضی

جمعه

31/2/95

 

شنبه

1/3/95

ریاضی

تاریخ ایران و جهان

گسسته

تاریخ شناسی

1شنبه

2/3/95

ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه

2شنبه

3/3/95

عربی

اقتصاد

***

***

3 شنبه

4/3/95

***

***

دین و زندگی

دین و زندگی

4شنبه

5/3/95

جغرافیا عمومی و استان

جغرافیا

***

***

5 شنبه

6/3/95

***

***

زبان فارسی

زبان فارسی

جمعه

7/3/95

 

شنبه

8/3/95

هندسه

عربی

***

***

1شنبه

9/3/95

آمار و مدلسازی

آمار و مدلسازی

دیفرانسیل

عربی

2شنبه

10/3/95

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

***

***

3 شنبه

11/3/95

***

***

فیزیک

ادبیات فارسی

4شنبه

12/3/95

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

5 شنبه

13/3/95

***

***

***

***

جمعه

14/3/95

رحلت حضرت امام خمینی (ره)

شنبه

15/3/95

سالروز قیام خونین 15خرداد

1شنبه

16/3/95

شیمی

تاریخ ادبیات

***

***

2شنبه

17/3/95

***

***

***

جغرافیا

3 شنبه

18/3/95

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

***

***

 

 
 
 
 

 سوالات و پاسخنامه امتحانات نوبت اول                                                                                      دی ماه 1394

روز

تاریخ

دوم ریاضی

دوم انسانی

سوم ریاضی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

شنبه

94/10/05

***

***

***

***

دین و زندگی

دین وزندگی

1شنبه

94/10/06

***

***

***

***

***

***

2شنبه

94/10/07

***

***

***

***

شیمی

ریاضی

3 شنبه

94/10/08

ولادت حضرت رسول اکرم(ص)  - ولادت حضرت امام جعفرصادق(ع)

4 شنبه

94/10/09

زبان فارسی

جغرافیا

هندسه

زبان فارسی

گسسته

علوم اجتماعی

شنبه

94/10/12

ریاضی

تاریخ ادبیات

حسابان

تاریخ ایران و جهان

دیفرانسیل

ادبیات اختصاصی

1شنبه

94/10/13

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

***

***

2شنبه

94/10/14

دین وزندگی

دین و زندگی

***

***

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

 3 شنبه

94/10/15

***

***

دین وزندگی

دین وزندگی

***

***

4 شنبه

94/10/16

هندسه

تاریخ ایران و جهان

زبان فارسی

جامعه شناسی

زبان فارسی

ادبیات عمومی

شنبه

94/1019

شیمی

عربی

شیمی

فلسفه و منطق

هندسه تحلیلی

عربی

1شنبه

94/10/20

آمار و مدلسازی

آمار و مدلسازی

***

***

***

جغرافیا

2شنبه

94/10/21

جغرافیا

جامعه شناسی

جبرواحتمال

ادبیات فارسی

***

تاریخ شناسی

 3 شنبه

94/10/22

***

***

***

***

***

***

4 شنبه

94/10/23

ادبیات فارسی

زبان فارسی

ادبیات فارسی

جغرافیا

فیزیک

فلسفه

شنبه

94/10/26

فیزیک

اقتصاد

فیزیک

عربی

***

***

1شنبه

94/10/27

***

***

***

***

***

***

2شنبه

94/10/28

عربی

ادبیات فارسی

عربی

آرایه ادبی

***

***

 3 شنبه

94/10/29

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

تاریخ معاصر

ریاضی

***

***

4 شنبه

94/10/30

***

***

***

روانشناسی

***

***

شنبه

94/11/03

***

***

مبانی کامپیوتر

تاریخ ادبیات

***

***

 
 
 

سوالات و پاسخنامه امتحانات خرداد ماه 93

برنامه امتحانات نیمسال دوم خرداد 93                                                                                   دبیرستان غیر دولتی باقرالعلوم(ع)

روز

تاریخ

اول عمومی

دوم ریاضی

دوم انسانی

سوم ریاضی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

شنبه

93/2/27

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

***

***

1شنبه

93/2/28

***

***

***

***

***

معارف

معارف

2شنبه

93/2/29

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

جبرواحتمال

آرایه ادبی

***

***

3شنبه

93/2/30

***

***

***

***

***

فیزیک

ادبیات اختصاصی

4 شنبه

93/2/31

شیمی

هندسه

اقتصاد

عربی

عربی

***

***

5 شنبه

93/3/1

***

***

***

***

***

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات عمومی

جمعه

93/3/2

 

شنبه

93/3/3

فیزیک

ریاضی

عربی

حسابان

فلسفه و منطق

***

***

1شنبه

93/3/4

***

***

***

***

***

دیفرانسیل

عربی

2شنبه

93/3/5

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

شیمی

جامعه شناسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

3شنبه

93/3/6

مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

4 شنبه

93/3/7

عربی

عربی

جامعه شناسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

***

***

5 شنبه

93/3/8

 

جمعه

93/3/9

 

شنبه

93/3/10

***

فیزیک

تاریخ ایران و جهان

فیزیک

تاریخ ایران و جهان

***

***

1شنبه

93/3/11

ریاضی

دفاعی

دفاعی

***

***

***

***

2شنبه

93/3/12

***

***

***

زبان فارسی

زبان فارسی

***

***

3شنبه

93/3/13

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

***

***

***

***

4 شنبه

93/3/14

رحلت حضرت امام خمینی (ره)

5 شنبه

93/3/15

قیام 15 خرداد

جمعه

93/3/16

 

شنبه

93/3/17

زیست شناسی

شیمی

تاریخ ادبیات

هندسه

ریاضی

***

***

1شنبه

93/3/18

***

***

***

***

***

***

***

2شنبه

93/3/19

مطالعات اجتماعی

آمارومدلسازی

آمارومدلسازی

***

جغرافیا

***

***

3شنبه

93/3/20

***

***

***

***

***

***

***

4 شنبه

93/3/21

***

جغرافیا

جغرافیا

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

***

***

 
 

سوالات و پاسخنامه امتحانات دی ماه 92

برنامه امتحانات نیمسال اول - دیماه 92

روز

تاریخ

اول عمومی

دوم ریاضی

دوم انسانی

سوم ریاضی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

4 شنبه

92/10/04

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

5 شنبه

92/10/05

***

***

***

***

***

***

***

جمعه

92/10/06

***

***

***

***

***

***

***

شنبه

92/10/07

ریاضی

ریاضی

عربی

حسابان

عربی

فیزیک

ریاضی

1 شنبه

92/10/08

***

آمارومدلسازی

آمارومدلسازی

***

روانشناسی

***

***

2 شنبه

92/10/09

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

شیمی

فلسفه و منطق

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

3شنبه

92/10/10

رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

4 شنبه

92/10/11

دین و زندگی

جغرافیا

جغرافیا

دین و زندگی

دین و زندگی

***

فلسفه

5 شنبه

92/10/12

شهادت امام رضا (ع)

جمعه

92/10/13

***

***

***

***

***

***

***

شنبه

92/10/14

فیزیک

فیزیک

تاریخ ایران وجهان

فیزیک

تاریخ ایران وجهان

دیفرانسیل

ادبیات اختصاصی

1 شنبه

92/10/15

***

***

***

تاریخ معاصر

جامعه شناسی

***

***

2 شنبه

92/10/16

عربی

عربی

تاریخ ادبیات

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

دین و زندگی

دین و زندگی

3 شنبه

92/10/17

***

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

مبانی کامپیوتر

ریاضی

***

***

4 شنبه

92/10/18

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

جبرواحتمال

آرایه ادبی

شیمی

تاریخ شناسی

5 شنبه

92/10/19

***

***

***

***

***

***

***

جمعه

92/10/20

***

***

***

***

***

***

***

شنبه

92/10/21

شیمی

شیمی

اقتصاد

هندسه

زبان فارسی

گسسته

عربی

1 شنبه

92/10/22

***

دین و زندگی

دین و زندگی

***

***

***

***

2 شنبه

92/10/23

زیست و بهداشت

***

***

عربی

تاریخ ادبیات

***

علوم اجتماعی

3 شنبه

92/10/24

مطالعات اجتماعی

هندسه

جامعه شناسی

زبان فارسی

جغرافیا

هندسه تحلیلی

جغرافیا

 
 

سوالات و پاسخنامه امتحانات دیماه 93

 

برنامه امتحانات نیمسال اول  -دیماه 93    

روز

تاریخ

اول عمومی

دوم ریاضی

دوم انسانی

سوم ریاضی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

4 شنبه

93/10/03

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

5 شنبه

93/10/04

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

93/10/05

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

93/10/06

فیزیک

فیزیک

عربی

فیزیک

عربی

فیزیک

ریاضی

1شنبه

93/10/07

***

***

***

***

***

***

***

2شنبه

93/10/08

زبان فارسی

عربی

جامعه شناسی

زبان فارسی

جغرافیا

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

3 شنبه

93/10/09

***

***

***

***

ریاضی

****

***

4 شنبه

93/10/10

زبان انگلیسی

جغرافیا

جغرافیا

هندسه

جامعه شناسی

زبان فارسی

زبان فارسی

5 شنبه

93/10/11

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

93/10/12

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

93/10/13

ریاضی

ریاضی

اقتصاد

حسابان

تاریخ ایران و جهان

دیفرانسیل

ادبیات اختصاصی

1شنبه

93/10/14

ادبیات فارسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

***

***

2شنبه

93/10/15

***

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

***

***

هندسه تحلیلی

فلسفه

 3 شنبه

93/10/16

عربی

***

***

عربی

زبان فارسی

***

علوم اجتماعی

4 شنبه

93/10/17

مطالعات اجتماعی

هندسه

تاریخ ادبیات

ادبیات فارسی

آرایه ادبی

شیمی

تاریخ شناسی

 5 شنبه

93/10/18

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

93/10/19

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

93/10/20

شیمی

شیمی

تاریخ ایران و جهان

شیمی

فلسفه و منطق

گسسته

عربی

1شنبه

93/10/21

***

***

***

***

***

***

جغرافیا

2شنبه

93/10/22

زیست و بهداشت

زبان فارسی

زبان فارسی

جبرواحتمال

ادبیات فارسی

***

***

 3 شنبه

93/10/23

***

آمار و مدلسازی

آمار و مدلسازی

***

روانشناسی

***

***

4 شنبه

93/10/24

***

***

***

تاریخ معاصر

تاریخ ادبیات

***

***

 
 
 
 

  نمونه سوالات امتحانی خرداد ماه 1394

روز

تاریخ

اول عمومی

دوم ریاضی

دوم انسانی

سوم ریاضی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم انسانی

شنبه

94/3/2

ریاضی

فیزیک

عربی

دین و زندگی

دین و زندگی

زبان انگلیسی

2شنبه

94/3/4

دین و زندگی

دین و زندگی

دین و زندگی

عربی

عربی

گسسته

فلسفه

4 شنبه

94/3/6

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

ادبیات فارسی

 

ریاضی

شنبه

94/3/9

فیریک

ریاضی

اقتصاد

حسابان

فلسفه و منطق

هندسه تحلیلی

جغرافیا

1شنبه

94/3/10

***

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

***

***

 

تاریخ شناسی

3 شنبه

94/3/12

عربی

عربی

تاریخ ادبیات

فیزیک

تاریخ ایران و جهان

دین و زندگی

4 شنبه

94/3/13

ولادت با سعادت حضرت امام زمان (عج)

شنبه

94/3/16

زیست

هندسه

تاریخ ایران و جهان

هندسه

جغرافیا

دیفرانسیل

عربی

2شنبه

94/3/18

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

ادبیات فارسی

4 شنبه

94/3/20

مطالعات اجتماعی

آمار و مدلسازی

آمار و مدلسازی

شیمی

آرایه ادبی

فیزیک

ادبیات اختصاصی

شنبه

94/3/23

شیمی

شیمی

جامعه شناسی

***

***

شیمی

علوم اجتماعی

1شنبه

94/3/24

***

***

***

جبرواحتمال

ریاضی

 

 

2شنبه

94/3/25

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

***

***

 

 

3 شنبه

94/3/26

***

***

***

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

 

 

4 شنبه

94/3/27

***

جغرافیا

جغرافیا

***

***

 

 

5 شنبه

94/3/28

***

***

***

***

جامعه شناسی

 

 

 
 تاریخ : یکشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1396 | 11:36 ق.ظ | چاپ | نویسنده: . | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • اریک صدا