X
تبلیغات
شیکسون

تسنیم

سوالات مهم درس دین و زندگی 3 (متوسطه ) که در چندین آزمون نهایی تکرار شده است .

 سوالات مهم  درس دین و زندگی 3 (متوسطه ) که در چندین آزمون نهایی تکرار شده است .

باذکر صلوات اجازه استفاده دارید

1-دو ویژگی انسان که در هدایت او تاثیر دارند کدامند؟

تفکر وتعقل – اختیار و انتخاب

1-از محورهای اصلی دین واحد چهار مورد را بنویسید.

ایمان به خدای یگانه و دوری از شرک و بت پرستی – ایمان به معاد و سرای آخرت – اعتقاد به عادلانه بودن نظام هستی – ایمان به فرستادگان الهی و راهنمایان دینی – عبادت و بندگی خداوند با انجام فرایض – کسب مکارم اخلاقی – دوری از رذایل و زشتیهای اخلاقی – برپایی نظام اجتماعی براساس عدل

 3-پیام عبارات قرآنی زیر را بنویسید"سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی"

هر موجودی ساماندهی و تقدیر خاصی دارد.هدایت هرموجودی متناسب با ساماندهی و تقدیر آن موجود است.

4-علل آمدن پیامبران متعدد چه بوده است نام ببرید.

لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته آن – رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام – از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

5-نیازهای برتر انسان رانام ببرید.

درک هدف زندگی – درک آینده خویش – کشف راه درست زندگی

6-هدف خلفت انسان چیست؟

تقرب به خداوند که تقرب به همه خوبیها و زیباییهاست

7-بنا به فرمایش امام کاظم (ع) خداوند دو حجت بر مردم دارد آنها را نام ببرید.

حجت آشکار که همان رسولان و انبیاء و ائمه اند- حجت نهان که همان عقل انسانهاست

8-قرآن علت اصلی چند دینی را چگونه بیان می کند؟

آن دسته از رهبران دینی معرفی می کند که به خاطر حفظ مقام و موقعیت و منافع خود در برابر دعوت پیامبر جدید ایستادند و پیامبری او را انکار کردند و سبب اختلاف و چند دسته شدن پیروان پیامبران شدند.

9-چرا خداوند یک برنامه کلی به انسانها عنایت کرده است؟

به سبب ویژگیهای فطری مشترک انسانها و هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است

10- چگونه <<کشف راه درست زندگی>>جامع نیازهای بنیادین است؟

انسان می داند که اگر راه درست زندگی را انتخاب نکند به آن هدف برتری که خداوند در خلقت او قرار ده نخواهد رسید و نه تنها در آخرت دچار خسران خواهد شد بلکه در نخواهد توانست زندگی فردی خود در دنیا را نیز به خوبی تنظیم نماید و یک جامعه عادلانه به وجود آورد.

11- منظور از فطرت انسان چیست؟

منظور از آفرینش خاص انسان و ویژگی هایی است که در اصل آفرینش وی وجود دارد.

 12- چراپاسخ به<<نیازهای بنیادین>> بایدکاملا درست و قابل اعتماد باشد؟

زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است تا کارآیی آن مشخص شود – در حالی که عمر محدود آدمی برای این تجربه کافی نیست

13- نیازهای بنیادین انسان با یکدیگر پیوند دارند و در یک نیاز جامع یعنی ......................... به هم میرسند.

کشف راه درست زندگی

14- ویژگیهایی که سبب تمایز بنیادین انسان با سایر موجودات می شود را بطور کامل شرح دهید.ر

یکی از این ویژگیها توانایی تفکر و تعقل است. قرآن کریم در بیشتر مواردی که به هدایت اشاره دارد از این قوه به نامهای تفکر، تعقل، تدبر و تفقه یاد می کند و رسیدن به حقیقت را به کمک این ابزار ممکن می داند – ویژگی دیگر قدرت اختیار و انتخاب است. اگر می گوییم حرکت انسان اختیاری است بدان معناست که می تواند هدف درست را تشخیص دهد، آنرا برگزیند و به سویش حرکت کند.

15- توضیح دهید چرا تعدد پیامبران به معنای تعدد و اختلاف دین و اصول دعوت آنان نیست؟

چون از تبلیغ و اجرای یک دین در شرایط و زمان های متفاوت حکایت میکند – همه انبیاء در اصول دعوت خود مشترک بودند اما در برخی از احکام و دستورهای فرعی تفاوت داشتند درحقیقت دین همه انبیاء یکی بوده اما شریعت متفاوتی داشتند.

16- خدای جهان خالقی حکیم است، یعنی چه؟

یعنی هر موجودی را برای هدفی معین خلق می کند و برای رسیدن به آن هدف هدایت می فرماید.

17- اگر در موضوعی اطلاعات صحیح ولی ناقص در اختیار دستگاه تفکر قرار گیرد، نتیجه چه خواهد بود؟

انسان به نظری کامل و جامع نمی رسد.

18- کدام یک از نیازهای بنیادین انسان جامع نیازهای دیگر است ؟

کشف راه درست زندگی

19- انسان بوسیله عقل خود بسیاری از مجهولات و مسایل را در می یابد و پاسخ می دهد.(صحیح-غلط)

20-خداوند برای تشخیص هدف و راه رسیدن به آن،عقل را در وجود انسان وپیامبران را در بیرون قرار دادند.(ص-غ)

21- کلمه شیعه در قرآن کریم به معنای  (پیرو )   به کار رفته است. .(صحیح-غلط)

22- ویژگیهای دین اسلام را که سبب<<انطباق آن با نیازهای متغییر زمان>> می شود نام ببرید.

توجه به نیازهای متغییر، در عین توجه به نیازهای ثابت – وجود قوانین تنظیم کننده – اختیارات حاکم و نظام اسلامی

23- عواملی که سبب شد پیامبر اکرم(ص) جاویدان شد را نام ببرید.

آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی – حفظ قرآن کریم از تحریف – وجود امام معصوم بعپس از پیامبر اکرم (ص) – پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای زمانه

24- دین همه انبیاء در حقیقت یکی بوده اما شریعت متفاوتی داشتند.(ص – غ)

25- آیا مصونیت از گناه در پیامبران به دلیل یک مانع بیرونی است یا با اختیار به سمت گناه نمی روند؟ توضیح دهید.

پبامبران با وجود مقام و منزلتی که دارند، اسان اند و کارهای خود را با اختیار انجام میدهند و با بهره مندی از الطاف الهی چنان مرتبه ای از ایمان و تقوا را دارند که هیچگاه بسوی گناه نمیروند – همچنین از چنان بینش عمیقی برخوردارند که به خطا و اشتباه گرفتار نمی شوند.

26- وحی را تعریف کنید.

وحی به معنای القای معانی و معارف به قلب پیامبر از سوی خداوند و سخن گفتن خداوند و جبرئیل با اوست

27- اعجاز را تعریف کنید.

کارهای خارق العاده ای که از جانب خداوند توسط پیامبران برای اثبات ماموریت و در ارتباط بودن آنها با خداوند انجام می گیرد و هیچکس نمی تواند مانند آنرا انجام دهد

28- عصمت را تعریف کنید.

عصمت یعنی اینکه پیامبر هیچگاه تحت تاثیر هواهای نفسانی قرار نگرفته و مرتکب گناه نمی شود و در انجام وظایف خود دچار اخطا و اشتباه و فراموشی نمی شود

29- وقتی می گوییم<<حرکت انسان اختیاری است>> به چه معنا است؟

اگر می گوییم حرکت انسان اختیاری است بدان معناست که می تواند هدف درست را تشخیص دهد، آنرا برگزیند و به سویش حرکت کند.

30- هدایت عمومی را توضیح دهید.

خداوند هر مخلوقی را برای هدفی حکیمانه آفریده است وآنرا به سوی هدفش هدایت مبپی کند، به این هدایت، هدایت عمومی گفته می شود.

31- قاعده (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) را توضیح دهید.

اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است این سخن بصورت یک قاعده در آمده و بسیاری از مقررات اسلامی را کنترل می کند.

32- از ویژگیهای انطباقی دین اسلام <<وجود قوانین تنظیم کننده>> را توضیح دهید.

در اسلام دسته ای از قواعد و قوانین وجود دارد که به مقررات اسلامی خاصیت انطباق و تحرک داده است. این قواعد برهمه احکام و مقررات اسلامی تسلط دارند و مانند بازرسان عالی احکام و مقررات را تحت نظر قرار میدهند و کنترل می کنند.

33- اختیارات حکومت اسلامی چگونه پاسخگوی نیازهای جدید است؟

تحولات و مسائل اجتماعی گاهی شرایط خاصی را در جامعه اسلامی پدید می آورد که نیازمند قوانین و مقررات ویژه آن شرایط است. که حاکم اسلامی در چارچوب قوانین اسلام آنها را به اجرا در می آورد.

34- قاعده(ما جعل علیکم فی الدین من حرج) را توضیح دهید.

براساس این قاعده اگر مسلمانی یا جامعه اسلامی در اجرای یک قانون دچار اضطرار شود، می تواند با نظر فقیه و متخصص دین آن را به شکلی انجام دهد که از اضطرار بیرون آید.

35- چرا عصمت در حوزه مسئولیت<<عصمت از اشتباه>> ضرورت دارد؟

اگر پیامبری در دریافت و ابلاغ وحی و تعلیم وتبیین دین و اجرای فرامین الهی معصوم نباشد. دین به درستی به مردم نرسیده و امکان هدایت سلب می شود. انحراف در تعالیم الهی پیدا و اعتماد مردم از دین سلب می شود. مردم به گمراهی و انحراف مبتلا می شوند.

36- آثار خارق العاده پیامبران را چرا معجزه می نامند و در قرآن به چه نام می برند؟

چون دیگران نمی توانند مانند آنرا انجام دهند – در قرآن "آیت" یعنی نشانه و علامت نبوت نام برده شده است

37- ویژگیهای پیامبران را نام ببرید.

وحی – عصمت - اعجاز

38- چرا پاسخگویی به نیازهای برتر باید همه جانبه باشد؟

زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردی و اجنماعی و دنیوی و اخروی انسان پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی باهم دارند و نمی توان برای هربعدی برنامه ریزی جداگانه ای کرد.

39- چه کسی می تواند انسان را در جهت پاسخگویی درست به نیازهایش رهنمون شود؟

کسی که آگاهی کاملی از خلقت انسان، هدف از خلقت، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او و چگونگی زندگی در جهان آخرت و ارتباط آخرت با دنیا داشته باشد.

40- عقل وسیله فهم (پیام الهی)  است.

41- ماموریت انبیاء از نظر پیامبر اکرم(ص) را بنویسید.

که با مردم به اندازه فهم و درکشان سخن بگویند.

42- از دیدگاه قرآن دین پسندیده کدام است و چرااهل کتاب اختلاف بوجود آوردند؟

دین پسندیده نزد خداوند اسلام است - علیرغم آگاهی به حقانیت آن از روی حسد اختلاف را به میان آوردند.

43- هرپیامبری دین الهی را متناسب با(فهم و اندیشه مردم) برای قوم و دوره خود تبلیغ می کند.

44- تحدی را تعریف کنید.

خداوند از مخالفان می خواهد اگر در الهی بودن قرآن شک دارند یک سوره مانند آن بیاورند این دعوت به مبارزه را تحدی می گویند.

45- اگر معجزه پیامبراکرم(ص) از نوع کتاب و علم نبود،چه مشکلی پیش می آمد؟

نمی توانست شاهدی حاضر و دائمی بر نبوت ایشان باشد.

46- اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی (گفتار و رفتار پیامبر) و (سیره نبوی) است.

47- "موزون بودن کلمات و رسایی تعبیرات" بیانگر کدام جنبه ار اعجاز قرآن کریم است؟  اعجاز لفظی

48- چرا خداوند معجزه پیامبر اسلام (ص) را از نوع کتاب قرار داده است؟

از آنجا که پیامبر اکرم(ص) آخرین پیامبر و تعلیمات ایشان برای همه زمانهای بعد از اوست. اگر سند نبوت و حقانیت ایشان از نوع کتاب نبود، نمی توانست شاهدی حاضر و دائمی بر نبوت ایشان درهمه زمانها باشد.

49- از نشانه های محتوایی و معنایی قرآن کریم"جامعیت و همه جانبه بودن"راشرح دهید.

قرآن کریم با وجود اینکه حدود 15قرن پیش و در جامعه ای به دور از فرهنگ و دانش نازل شده است در مورد همه مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت بدان نیاز دارد،سخن گفته و چیزی فروگذار نکرده است. این کتاب فقط از امور معنوی یا آخرت و رابطه انسان با خدا سخن نمی گوید،بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان،مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی او ونیز رابطه وی با انسانهای دیگر سخن می گوید و برنامه ای جامع وهمه جانبه را در اختیارش قرار می دهد.

50- نفوذ خارق العاده قرآن در افکار و نفوس از نشانه های(لفظی و ظاهری)اعجاز این کتاب آسمانی است.

51- چرا قرآن کریم کتاب دیروز ،امروز و فرداهای انسانها است؟

قرآن کریم نه تنها با پیشرفت زمان کهنه نمی شود بلکه افق های جدید از حکمت و معرفت را به روی جویندگان می گشاید. هرچه زمان بگذرد و انسانها به درجات عالی تری از فرهنگ و دانش برسند، درخشندگی و شادابی قرآن بیش تر نمایان خواهد شد.

52- توضیح دهید،چرا قرآن کریم به تکمیل و تصحیح نیاز ندارد؟

کتابهای آسمانی گذشته،مناسب زمان خویش بودند و به نیازهای آیندگان پاسخ نمی دادند ودرنتیجه،لازم بود کتاب دیگری بیاید که مناسب زمانهای بعدی باشد،همچنین آن کتابها تحریف می شدند،به همین جهت می بایست کتاب دیگری بیایدکه دارای اعتبارباشد.  اما قرآن کریم هم کامل و شامل برنامه ای برای همه زمانها و هم مصون و محفوظ از تحریف است پس یه تکمیل و تصحیح نیاز ندارد.

53- جنبه های اعجاز قرآن کریم را نام ببرید.

نشانه های لفطی و ظاهری – نشانه های محتوایی و معنایی

54- سه قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص) را نام ببرید.

1- دریافت و ابلاغ وحی      2- تعلیم و تبیین تعالیم وحی (مرجعیت دینی)3- اجرای قوانین الهی از طریق ولایت بر جامعه (ولایت ظاهری)

55- طاغوت را تعریف کنید؟

کسانی که به مردم فرمان میدهند و قانون گذاری می کنند در حالی که خداوند آنها را تعیین نکرده و قانونشان برخاسته از فرمان الهی نیست، طاغوت نامیده می شوند.

56- سه قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص) را ذکر کنید.

1- دریافت و ابلاغ وحی      2- تعلیم و تبیین تعالیم وحی (مرجعیت دینی)

3- اجرای قوانین الهی از طریق ولایت بر جامعه (ولایت ظاهری)  

57- ولایت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی را ولایت معنوی می گویند. (ص – غ )

58- عواملی که سبب شد شریعت پیامبر اکرم (ص) جاویدان باشد را فقط نام ببرید.

1- آمادگی جامعه ی بشری برای دریافت برنامه ی کامل زندگی   2- حفظ قرآن کریم از تحریف

3- وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم(ص)   4- پیش بینی راههای پاسخ گویی به نیازهای جامعه

59- (ولایت ظاهری)  را از قلمرو رسالت پیامبر اکرم(ص) را توضیح دهید؟

منظور از ولایت ظاهری ولایت بر جامعه و پیاده کردن قوانین اسلام و اجرای قوانین و احکام الهی در جامعه بود. به همین جهت به محض اینکه مردم مدینه اسلام را پذیرفتند و ایشان به مدینه هجرت کرده به کمک مردم ان شهر و مهاجرانی که از مکه آمده بودند حکومتی را که بر مبنای قوانین اسلام اداره میشد پی ریزی نمود.

60- در اسلام کسانی را که فرمان و قانونشان نشات گرفته از اسلام نیست (طاغوت ) می نامند. .(ص – غ)

61- تعیین جانشین رسول خدا(ص) با هدایت و راهنمایی خداوند بوده و خداوند ائمه(ع) را به این مقام برگزیده است.(ص – غ)

1/61- چرا رسول خدا(ص) به صورت های گوناگون فضایل حضرت علی (ع) را برای مردم بیان می کردند؟

تا دلهای آنان را برای پذیرفتن امامت و رهبری ایشان آماده کند.

62- حدیث (من کنت مولاه ...) را تکمیل کنید و سپس ترجمه آن را بنویسید.

فهذا علی مولاه . هر کس که من ولی و سرپرست اویم علی نیز ولی و سرپرست اوست.

63- آیه ی (انما ولیکم الله و رسوله والذین امنوا...) را تکمیل کنید و بنویسید مصداق آیه چه کسی است؟

الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون . مصداق ایه حضرت علی (ع) است.

64- برترین و بالاترین قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص)  (ولایت معنوی) است.

65- حدیث زیر را تکمیل و ترجمه کنید:  (من مات....)

من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه . هر کس بمیرد و اما زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است.

66- دفاع منطقی از اعتقادات نه تنها سبب تفرقه و جدایی نمی شود بلکه دلها را به یکدیگر نزدیک می کند.(ص-غ)

67- مقام و منزلت حضرت علی (ع) نزد خدا و رسول اکرم (ص) به سبب چیست؟

به سبب ایمان بی نظیر و عمل بی مانند

68- کلمه شیعه در قران کریم به معنای (پیرو) به کار رفته است..(ص – غ)

69- چرا تنها خداوند می تواند فرد شایسته مقام امامت را معرفی کند؟

از آنجایی که امام همه مسئولیتهای پیامبر اکرم(ص) جز دریافت وحی و ابلاغ وحی را دارد باید صفات و ویژگیهای خاصی داشته باشد تا مردم در درستی راهنمایی ها و فرمان های وی به یقین و اطمینان برسند از جمله این ویژگی ها (عصمت) است و تشخیص عصمت برای انسانها ممکن نیست. بنابراین همان طور که پیامبر از طرف خدا معین می شود تنها کسی که می تواند فرد شایسته ی مقام امامت را معرفی کند خداست.

70- کدام باورهای مشترک زمینه ساز وحدت بین مسلمانان است؟

اعتقاد به خدا،پیامبر اکرم (ص)، قران، قیامت

71- از سخن پیامبر اکرم(ص): (من شهر علمم و علی در آن است ، هرکس می خواهد به این علم برسد، باید از در ان وارد شود.) چه نکاتی به دست می آید؟(ذکر 2 نکته کافی است)

از این حدیث نکات زیر به دست می آید:

1- امام علی (ع)پس از رسول اکرم (ص) از همه داناتر است.    2  - امام علی (ع) در علم خود معصوم استف وگرنه رسول خدا (ص) نمی فرمود که همه باید به ایشان مراجعه کنند    3- بر مردم واجب است که از دانش امام علی (ع) بهره ببرند و مطابق نظر ایشان عمل کنند.

72- مشکلات و مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دوره پس از رحلت پیامبر (ص) را نام ببرید.

1- ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)  2- تحریف در معارف اسلامی و جعل احادیث

3- ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد  4- تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی

73- چرا ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص) پیروان ائمه (ع) را از منبع مهم هدایت بی بهره نکرد؟

زیرا احادیث پیامبر (ص) نزد پیروان ائمه (ص) حفظ شده بود و شیعیان این احادیث را از طریق امامان معصوم به دست می آورند.

74- از مشکلات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دوره پس از رحلت رسول خدا (ص) <<پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسلام>> را توضیح دهید؟

گسترش اسلام به سرزمین های دیگر و برقراری ارتباط با کشورها ف اقوام، تمدن ها و فرهنگ های گوناگون ، مسائل جدیدی را در زمینه های مختلف پدید آورد. این مسائل نیاز به وجود مرجع علمی و سیاسی معتبر و قابل اطمینانی را آشکار ساخت که بتواند بر مبنای قرآن کریم احکامی مناسب با شرایط جدید را بیان کند

75- تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس با رهبری پیامبر (ص) چه بود؟

پایه ی حکومت پیامبر خدا (ص) بر برابری و مساوات بود و ملاک کرامت و گرامی بودن انسان ها تقوا بود. اما در حکومت بنی امیه و بنی عباس شخصیت های با تقوا و جهادگر منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت قرب و منزلت یافتند و دشمنان اسلام با تزویر و نیرنگ خود را در جبهه دوستان قرار دادند و به تدریج شیوه ی حکومتی قیصران روم و کسرایان ایران را در پیش گرفتند.

76- چگونه عالمان وابسته به قدرت، سعی در تحریف معارف اسلامی داشتند؟

عالمان وابسته به قدرت از موقغیت و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قران و معارف اسلامی مطلبق با افکار خود و موافق منافع قدرتمندان پرداختند.

77- کدامیک از مشکلات سیاسی اجتماعی باعث شد که با فاصله گرفتن از زمان پیامبر (ص) شخصیت های اصیل اسلامی به انزوا کشیده شوند؟ توضیح دهید

ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد عموم مردم در افکار و اعتقادات و رفتار و عمل ، دنباله رو شخصیت های برجسته ی جامعه ی خود هستند و ان ها را اسوه قرار می دهند اگر این الگوها صاحب کمالات و ارزش های الهی باشند مردم نیز به نسبت همت و استعداد خود از این کمالات و ارزش ها بهره مند می شوند و اگر آن ها به سوی زشتی ها و بدی ها بروند بیشتر مردم نیز از انها دنباله روی خواهند کرد.

78- چگونه پس از رحلت رسول خدا (ص) ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد افزایش یافت؟

هرچه از زمان پیامبر فاصله بیشتر میشد شخصیت های اصیل اسلامی به خصوص اهل بیت پیامبر (ص) به انزوا کشیده می شدند و افرادی که در تفکر و اندیشه یا در عمل و اخلاق یا در هر دو از معیارهای اسلامی به دور بودند در جامعه جایگاهی برجسته پیدا میکردند. این گونه شخصیت ها در دستگاه حکومت بنی امیه و بنی عباس صاحب موقعیت میشدند و به شهرت می رسیدند.

79- ُامامان بزرگوار از دو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه میکردند،آن دو را توضیح دهید؟

اول از این جهت که رهبری و اداره ی جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود و لازم بود برای انجام دادن این وظیفه به پا خیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات حاکمان غاصب را برکنار کنند. دوم از ان جهت که سکوت در مقابل ظلم و زیر پا گذاشتن قوانین اسلامی را گناه می دانستند و معتقد بودند اگر حاکمی حقوق مردم را زیر پا گذارد و به احکام اسلامی عمل نکند براساس وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر باید با او مقابله و مبارزه کرد.

80- ائمه اطهار (ع) راه رهایی مسلمانان از دست حاکمان طاغوتی و مشکلات اجتماعی را (آگاه شدن) می دانستند.

81- ائمه اطهار (ع) در راستای ولایت ظاهری از چه جهاتی با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند؟ توضیح دهید.

اول از آن جهت که رهبری و اداره ی جامعه از جانب خدا به آنان سپرده شده بود و لازم بود که برای انجام دادن این وظیفه به پا خیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات حاکمان غاصب را بر کنار کنند. دوم از ان جهت که سکوت در مقابل ظلم و زیر پا گذاشتن قوانین اسلامی را گناه می دانستند و معتقد بودند که اگر حاکمی حقوق مردم را زیر پا گذارد و به احکام اسلامی عمل نکند، بر اساس وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر باید با او مقابله و مبارزه کرد.

82- چرا ائمه اطهار (ع) در راستای ولایت ظاهری از اصل<<آگاهی بخشی به مردم>> بهره می بردند؟

ائمه اطهار (ع) راه رهایی مسلمانان از دست حاکمان طاغوتی و مشکلات اجتماعی را آگاه شدن انان می دانستند، از نظر ان ها رشد و آگاهی مردم یک اصل اساسی بود و برای تحقق ان حتی از ایثار جان و مال خود دریغ نداشتند. انان معتقد بودند که عامل اصلی حکومت جباران و ستمگران، ناآگاهی مردم است، به همین جهت، در مبارزه ی خود علیه حاکمان، بر آگاهی مردم تکیه می کردند و به شیوه های مختلف برای آگاهی بخشی به مردم می کوشیدند.

83- ائمه اطهار(ع) معتقد بودند که عامل اصلی حکومت جباران و ستمگران (ناآگاهی مردم) است.

84- گردآورندگان کتاب های حدیثی زیر را بنویسید:

الف) کافی            ب) الاستبصار             جواب: الف: مرحوم کلینی      ب: مرحوم شیخ طوسی

85- چرا نیاز به امام پس از پیامبر نه تنها از بین نمیرود بلکه بیشتر هم میشود؟

زیرا با گذشت زمان و گسترش سرزمین اسلامی فرقه ها و اندیشه های مختلف مسائل جدید و طرز فکرهای گوناگون به وجود می آیند. همچنین روابط اجتماعی به مرحله ی پیچیده تری وارد می شود و به احکام و قوانین جدیدی نیاز پیدا می کند که بدون وجود یک مفسر معتبر وحی، پاسخ گویی صحیح به این نیازها ممکن نیست.

86- روش های متفاوت ائمه اطهار علیهم السلام در زندگی سیاسی-اجتماعی به ما چه می آموزد؟

به ما می آموزد که در مواجهه با مسائل مختلف در شرایط گوناگون با حفظ اصول در هر موقعیت وظیفه و مسئولیت خویش را متناسب با شرایط زمان و مکان تشخیص دهیم.

87- از مسئولیت های مقام امامت <<راهنمایی و یاری مردم با ولایت معنوی>> را شرح دهید.

پس از رسول خدا(ص) ائمه اطهار علیهم السلام واسطه ی خیر و برکت و رحمت در جهان هستی هستند و علاوه بر راهنمایی ها و یاری های ظاهری به اذن خداوند از طریق معنوی و غیبی نیز به نیازهای مومنان پاسخ می دهند و انان را به مقصود می رسانند.

88- <<تقیه>> از زمان کدام امام معصوم(ع) اجرا شد؟ و به چه معناست؟

ائمه بزرگوار ما از زمان امام سجاد (ع) تقیه می کردند یعنی میکوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد مخفی نگهدارند به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن کمتر ضربه بخورند.

89- نام دو کتاب حدیث که در آن سخنان رسول خدا (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام گرد آمده است را بنویسید.

کافی، من لا یحضره الفقیه، التهذیب، الاستبصار

90- بخش اصلی رهبری امام زمان (عج) چیست؟ آن را توضیح دهید.

بخش اصلی رهبری امام مربوط به ولایت معنوی است ایشان که به اذن خداوند از احوال انسانها آگاه است به صورت های مختلف افراد مستعد به ویژه شیعیان و محبان خویش را از کمک ها و امدادهای معنوی برای رشد و تعالی برخوردار میسازد.

91- غیبت امام زمان (عج) تا چه زمانی ادامه دارد؟

تا جامعه ی انسانی شایستگی درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آن حضرت را پیدا کند.

92- امام زمان (عج) در دوره غیبت صغری از چه طریقی پیروان خود را رهبری می کردند؟

نواب اربعه (نواب خاص)

93- غیبت صغری را تعریف کنید؟

پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) در سال 260 ق امامت حضرت مهدی (عج) آغاز شد. دوره ی اول امامت ایشان که تا سال 329 ق طول کشید <<غیبت صغری>> نامیده می شود.

94- بخش اصلی رهبری امام عصر (عج) مربوط به قلمرو (ولایت معنوی) است..(ص – غ)

95- چرا کسی جز خداوند از زمان ظهور امام عصر (عج) آگاهی ندارد؟

زیرا آنچه برای ظهور لازم است احساس جهانی برای امداد الهی و کمک غیبی ناامیدی از همه ی مکتب های غیر الهی و آمادگی لازم پیروان و یاران امام برای همکاری با ایشان است که از این امور جز خداوند کس دیگری آگاهی ندارد.

96- <<ولایت معنوی امام زمان (عج) در عصر غیبت کبری>> را توضیح دهید؟

از ان جا که این مقام نیازمند حضور آشکار آن حضرت نیست در عصر غیبت نیز همچنان بر عهده ی ایشان است عالم خلقت از برکات حضور ایشان بهره می برد و خورشید وجودشان به هستی گرمی و حیات می بخشد در مواقع حساس و سرنوشت ساز امدادهای خود را به اذن خداوند به مسلمانان می رساند و آنان را که دارای شایستگی ویژه ای باشند به نحو خاص دستگیری می کند و نفس و روحشان را با هدایت های غیبی خود به کمال می رساند.

97- دو نمونه از موارد ولایت معنوی(یاری و دستگیری شیعیان) توسط امام عصر(عج) را بنویسید؟

هدایت باطنی افراد- حل بعضی از مشکلات علمی علما- خبر دادن از پاره ای رویدادها- دستگیری از درماندگان- شفای بیماران- دعا برای مومنان

98- غیبت امام مهدی (عج) در دوره غیبت در مقابل حضور است نه ظهور. (ص – غ )

99- امام عصر (عج) رهبری خود را در عصر غیبت به چه چیزی تشبیه کرده اند؟

خورشد پشت ابر

100- چرا تعیین زمان ظهور امام عصر (عج) تنها در اختیار خداوند است؟ توضیح دهید

زیرا آنچه برای ظهور لازم است احساس جهانی برای امداد الهی و کمک غیبی، ناامیدی از همه ی مکتب های غیر الهی و آمادگی لازم پیروان و یاران امام برای همکاری با ایشان است و از این امور جز خداوند کس دیگری آگاهی ندارد.

101- امام حسن عسگری(ع) در ارتباط با فرزندش حضرت مهدی(عج) چه وظایفی به عهده داشت؟

امام عسگری(ع) در ارتباط با فرزندش دو وظیفه را عهده دار بود یکی حفظ فرزندش از گزند خلفای عباسی و دیگر اثبات وجود ایشان و اعلام امامتش به عنوان امام دوازدهم.

102- علت غیبت امام عصر (عج) و تداوم آن را بنویسید؟

به سبب قدر ناشناسی و نا سپاسی و در خطر بودن ان حضرت، خداوند آخرین ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید و از پس پرده ی غیبت ادامه یابد. تداوم این غیبت نیز بر اثر باقی ماندن همان عوامل و عدم آمادگی مردم برای ظهور است.

103- امام عصر(عج) رهبری خود را در عصر غیبت به چه چیز تشبیه کرده اند؟

امام عصر(عج) می فرماید:<<بهرهبردن از من در عصر غیبتم، مانند بهره بردن ار آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد>>

104- عمر طولانی برای حضرت ولی عصر(عج) چگونه امکان پذیر است؟

برخی امور از نظر عقلی امکان پذیر نیستند و محال است در جهان خارج تحقق پیدا کند اما برخی امور هستند که تحقق آنها از نظر عقلی امکان پذیر است اما شرایط و عوامل خارجی بسیار زیادی باید دست به دست هم دهند تا ان امور تحقق یابند. این ها امور غیر عادی اند نه عقلی. طولانی شدن عمر انسان ها از جمله ی این امور است از آنجا که خداوند از کلیه عوامل و شرایط لازم آگاهی دارد و همه آنها در اختیار اوست به قدرت و اراده ی خود آن حضرت را جوان نگه می دارد تا به حیات خود ادامه دهد و عمر طولانی داشته باشد.

105- پیامبران الهی برای تحقق وعده های الهی از طرح خاصی برای پایان تاریخ سخن گفته اند آن را بنویسید؟

آنان می گویند که در پایان تاریخ در حالی که شرایط کاملا آماده شده است یک ولی الهی ظهور می کندو حکومت جهانی و عادلانه تشکیل می دهد که فقط بر اساس دین خدا اداره می شود.

106- پویایی جامعه شیعه در طول تاریخ از نظر جامعه شناسان به چه عواملی وابسته است؟ توضیح دهید

الف) گذشته سرخ- اعتقاد به عاشورا و آمادگی برای ایثار و شهادت در راه عدالت خواهی

ب) آینده سبز- باور به مهدویت و نپذیرفتن حکومتهای طاغوتی و ..............

107- نگاه مثبت دین به آینده ی تاریخ و اعتقاد به حضرت مهدی(ع) اصلی به نام (انتظار) را در دل ها زنده کرده است.

108- در دوره غیبت امام زمان(عج) چه مسئولیت هایی بر عهده منتظران قرار دارد؟ فقط نام ببرید

تقویت معرفت،ایمان و محبت به امام عصر(عج)، پیروی از امام عصر(عج)، ایجاد آمادگی در خود و جامعه، دعا برای ظهور امام

109- چهار مورد از مسئولیت های منتظران در دوره غیبت را بنویسید؟

1- تقویت معرفت،ایمان و محبت به امام      2- پیروی از امام عصر(عج)    3- ایجاد آمادگی در خود و جامعه   4- دعا برای ظهور امام (عج)

110- مهر و عشق به امام زمان(عج) در شخص منتظر چه تاثیراتی میگذارد؟

1- شخص عاشق برای جلب رضایت امام تلاش می کند

2-شخص عاشق امام را اسوه ی خود قرار می دهدو خصلت های زیبای ایشان را در خود به وجود آورد.

3- شوق دیدار امام، امید به آینده ی زیبا را در او افزایش می دهد.

111- اعتقاد به موعود در آیین زرتشتی را بنویسید

در آیین زرتشتی اعتقاد به سوشیانت که به معنای منجی و رهاننده است، اعتقاد رایجی است و در تمام متون زرتشتی به ظهور این موعود بشارت داده شده است.

112- هرگاه که با سوال<<چه کسانی می توانند یاران راستین امام زمان(عج) باشند؟>> مواجه می شویم، دو احساس متضاد در ما زنده می شود، آن دو احساس کدام است؟ توضیح دهید

احساس شوق و احساس نگرانی؛ زیرا هر لحظه ممکن است امام ظهور کند و انسان ها را به یاری خود فراخواند. این احتمال ظهور ناگهانی، از یک طرف امید و اشتیاق ملاقات امام را به ما می دهد. و از طرف دیگر ما را نگران می کند که در صورت ظهور و آغاز نبرد جهانی حق و باطل، ما در کدام جبهه قرار خواهیم گرفت؟ آیا آمادگی حضور در جبهه ی حق را یافته ایم؟ آیا خود را چنان پرورش داده ایم که از حق دفاع کنیم؟

113- پیامبران الهی برای تحقق وعده های الهی از چه طرح خاصی برای پایان تاریخ سخن گفته اند؟

پیامبران الهی می گویند یک ولی الهی ظهور می کند و حکومت جهانی و عادلانه ای تشکیل می دهد که فقط بر اساس دین خدا اداره می شود.

114- "نایبان چهارگانه" در دوره ی غیبت صغری چه مسئولیتی بر عهده داشتند؟

این افراد رابط میان مردم و امام عصر(عج) بودند

115- مهر و عشق به امام زمان(عج) در شخص منتظر موجب چه تاثیراتی می شود؟

موجب می شود که:

1- شخص عاشق برای جلب رضایت امام تلاش می کند

2-شخص عاشق امام را اسوه ی خود قرار می دهدو خصلت های زیبای ایشان را در خود به وجود آورد.

3- شوق دیدار امام، امید به آینده ی زیبا را در او افزایش می دهد.

116- چرا "تقویت ایمان" یکی از مسئولیت های شخص منتظر در عصر غیبت است؟

عصر غیبت، عصر دودلی ها و شک و تردیدهاست. در این دوره فتنه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ پیدا می شوند و بی ایمانی را تبلیغ می کنند. مومن حقیقی، به خود تردید راه نمی دهد و با یقین برای فردای روشن آماده می شود.

117- ایجاد تغییر و تحول در جامعه ای که گرفتار بی عدالتی می باشد، چگونه امکان پذیر است؟

در جامعه ای که گرفتار بی عدالتی است تصمیم یک فرد یا گروهی محدود برای برقراری عدالت اگر از همراهی اکثریت برخوردار نباشد به نتیجه نمیرسد. برقراری عدالت به تحول درونی همه یا بیشتر افراد نیاز دارد یعنی روح جمعی جامعه باید آماده و پذیرای آن شود. بنابراین اگر اکثریت خواستار عدالت نباشند و با ظلم مبارزه نکنند همه ی آن ها گرفتار حاکمان ظالم و ستمگر خواهند شد و از زندگی در جامعه ای با قوانین عادلانه بی نصیب خواهند ماند.

118- چرا ایجاد آمادگی برای ظهور امام عصر(عج) باید در همه ابعاد علمی،فرهنگی،اقتصادی و نظامی باشد؟

زیرا امام زمان(عج) یارانی توانمند در همه ابعاد می خواهد یارانی که بتوانند مسئولیت های بزرگ عصر ظهور را به دوش گیرند و با هدایت امام خود جامعه ای برخوردار از همه ی مواهب طبیعه و سرشار از شور و نشاط زندگی بنا کنند که در آن خبری از فقر، عقب ماندگی، جهل و ظلم و تبعیض نباشد.

119- چهار مورد از ویژگی های یاران راستین امام عصر (عج)، از نظر حضرت علی(ع) را بنویسید.

حضرت علی (ع) ویژگی یاران راستین امام عصر را چنین بیان می کنند:

در امانت خیانت نکنند- پاک دامن باشند- اهل دشنام و کلمات زشت نباشند- به ظلم و ستم خون ریزی نکنند- به خانه ای هجوم نبرند- کسی را به ناحق آزار ندهند- بر مرکب های گران قیمت سوار نشوند- به حقوق مردم تجاوز نکنندو ...

120- ویژگی های "جامعه ی منتظر" در عصر غیبت را شرح دهید.

جامعه ی منتظر به واقعیت های نا هنجار موجود "نه" میگوید و به امید فردای درخشان تلاش می کند. جامعه منتظر،حکومت طاغوت را برنمی تابد. در مقابل آن می ایستد و مقاومت می کند. جامعه منتظر می کوشد در جهت همان نوع از جامعه ای که انتظارش را می کشد حرکت کند.

121- چگونه همه ی ادیان درباره ی اعتقاد به موعود و الهی بودن پایان تاریخ اتفاق نظر دارند؟

پیامبران الهی برای تحقق وعده های الهی از طرح خاصی برای پایان تاریخ سخن گفته اند. آنان می گویند که در پایان تاریخ، در حالی که شرایط کاملا آماده شده است یک ولی الهی ظهور میکند و حکومت جهانی و عادلانه ای تشکیل می دهد که فقط بر اساس دین خدا اداره می شود این عقیده اصلی پیامبران الهی است.

122- دو فایده معلوم بودن مشخصات امام زمان(عج) و حضور ایشان در جامعه را بنویسید.

1- هر ماجراجوی فریب کاری که بخواهد خود را مهدی موعود معرفی کند به زودی شناخته می شود و مردم هوشیار فریب او را نمی خورند. 2- پیروان آن حضرت، امام خود را حاضر و ناظر بر خود می یابند و می دانند که ایشان از اعمال شیعیان آگاه اند و از فداکاری ها و مجاهدت مومنان اطلاع دارند. 3- آنان احساس می کنند که با امام حاضر و ناظر خود می توانند گفت و گو کنند خواسته ها و تمایلات درونی شان را با ایشان در میان گذارند و برای به دست آوردن رضایت ایشان با امید و نشاط و پویایی تلاش کنند. 4- جامعه به صورت های گوناگون از هدایت امام و از ولایت معنوی ایشان برخوردار می گردد.

123- ویژگی های"جامعه منتظر" حضرت ولی عصر(عج) کدامند؟

جامعه ی منتظر به واقعیت های ناهنجار موجود"نه" می گوید و به امید فردای درخشان تلاش می کند. جامعه ی منتظر حکومت طاغوت را بر نمی تابد در مقابل آن می ایستد و مقاومت می کند. جامعه ی منتظر می کوشد در جهت همان نوع از جامعه ای که انتظارش را می کشد حرکت کند.

124- بنابر فرمان امام زمان(عج) در دوره غیبت نیابت ایشان به چه کسی می رسد و مسئولیت های او چیست؟

به نیابت از ایشان"فقیه" واجد شرایط دو مسئولیت"مرجعیت علمی" و "رهبری و ولایت ظاهری" را بر عهده دارد و در حد توان جامعه ی اسلامی را در مسیر اهداف الهی هدایت و رهبری می کند.

125- از انجا که ولی فقیه بیان کننده ی قوانین و مقررات اجتماعی اسلام است، انتخاب وی مانند انتخاب مرجع تقلید می باشد.(ص – غ )

126- چرا ولی فقیه باید "شجاعت و قدرت روحی" داشته باشد؟

زیرا باید بتواند بدون ترس و واهمه با دشمنان دین مبارزه کند در اجرای احکام دین از کسی نترسد و با قدرت در مقابل تهدید ها بایستد و پایداری کند.

127- از میان فقیهان کسی که می تواند مسئولیت اداره و رهبری جامعه را به عهده بگیرد، چه نامیده می شود؟

ولی فقیه

128- شرایط "مرجع تقلید" را بنویسید؟

1- با تقوا      2- عادل      3- زمان شناس

129- با کدام شرط "مرجع تقلید" می تواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد؟

زمان شناس

130- راههای شناخت "مرجع تقلید" را بنویسید؟

1- خود ما به اندازه ای از علم فقه اطلاع داشته باشیم که فقیه دارای شرایط را شناخته و تشخیص دهیم.

2- از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد بپرسیم

3- یکی از فقیهان در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه واجد شرایط است.

131- چرا افراد نمی توانند به طور جداگانه برای خود ولی فقیه انتخاب کنند؟

زیرا ولی فقیه بیان کننده ی قوانین و مقررات اجتماعی اسلام است و اداره ی جامعه تنها با یک مجموعه قوانین و یک رهبری امکان پذیر است در غیر این صورت هرج و مرج و تفرقه و پراکندگی پیش می آید.

132- چرا اگر برخی افراد از مرجع تقلیدی پیروی کنند که رهبر جامعه نیست مشکلی پیش نمی اید؟

زیرا وظایف مرجع تقلید و رهبری جامعه با هم تداخل ندارد.

133- ولی فقیه را تعریف کنید؟

به فقیهی که توانایی لازم برای برپایی و اداره ی حکومت را دارد و رهبری جامعه را بدست می گیرد و به پیاده کردن قوانین الهی در جامعه اقدام می کند"ولی فقیه" گفته میشود.

134- انتخاب ولی فقیه به روش "غیر مستقیم" را با ذکر مثال شرح دهید.

انتخاب به روش غیر مستقیم همان شیوه ای است که در قانون اساسی کشور پیش بینی شده است و مطابق آن، مردم ابتدا نمایندگان خبره ی خود را انتخاب می کنند. انان نیز از میان مجتهدین آن کس را که شایسته تر تشخیص دهند به عنوان رهبر جامعه اعلام می کنند. پس از رحلت امام خمینی(ره) حضرت آیت الله خامنه ای با همین شیوه انتخاب شدند.

135- آنچه در انتخاب مرجع تقلید نقش اساسی دارد، شجاعت و تدبیر اوست. (ص – غ  )

136- راههای شناخت فقیه واجد شرایط را بنویسید.

1- خود ما به اندازه ای از علم فقه اطلاع داشته باشیم که بتوانیم فقیه دارای شرایط را بشناسیم و تشخیص بدهیم

2- از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند بپرسیم.

3- یکی از فقیهان، آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه واجد شرایط است.

137- چرا ولی فقیه باید زمان شناس باشد؟

برای اینکه بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز بدست آورد.

138- فقیه را تعریف کنید؟

به افرادی که به معرفت عمیق در دین و احکام دینی رسیده اند، فقیه می گویند.

139- انتظار، هم یک امر فطری انسانی و هم یک اصل مثبت اجتماعی است. (ص – غ)

140- انتخاب ولی فقیه در کشور ما به دو روش انجام میگیرد، آن دو را نام برده و به طور کامل شرح دهید.

1- به طور مستقیم(یک مرحله ای) مردم کشور ما، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و راه پیمایی های سراسری، ولایت امام خمینی(ره) را پذیرفتند و با ایشان پیمان یاری بستند.

2- به روش غیر مستقیم(دو مرحله ای) نیز همان شیوه ای است که در قانون اساسی کشور ما پیش بینی شده است و مطابق آن مردم ابتدا نمایندگان خبره ی خود را انتخاب می کنند. آنان نیز در میان مجتهدین آن کس را که شایسته تر تشخیص دهند، به عنوان رهبر جامعه اعلام می کنند. پس از رحلت امام خمینی(ره) حضرت آیت الله خامنهای با همین شیوه مسئولیت رهبری جامعه را عهده دار شد.

141- از شرایط ولی فقیه "مقبولیت" را توضیح دهید.

فقیهی می تواند جامعه را به سوی هدف های اسلامی رهبری کند که مردم با آگاهی و شناخت او را قبول داشته باشند و به او اعتماد و اطمینان پیدا کرده باشند پس فقیهی می تواند حکومت کند که علاوه بر داشتن شرایط رهبری مردم نیز او را پذیرفته اند. با پذیرش و قبول مردم است که رهبری و هدایت جامعه میسر می گردد و پیاده کردن احکام الهی ممکن و مقدر می شود.

142- دو شرط مشترک از شرایط "ولی فقیه" (رهبر) و "مرجع تقلید" را بنویسید.

1- فقیه عادل و با تقوا باشد    2- زمین شناس باشد

143- تفاوت میان انتخاب "ولی فقیه" و "مرجع تقلید" را شرح دهید.

انتخاب مرجع یک وظیفه ی شخصی است و هر کس، از راه هایی که معین شده است، مرجع خود را شناسایی می کند و هر زمان هم که فقیهی دیگر را اعلم دانست به او مراجعه می نماید. به همین جهت، نیازی نیست که همه یا اکثریت مردم، از یک مرجع پیروی کنند اما ولی فقیه که رهبر و مسئول اداره ی جامعه است، نمی تواند متعدد باشد و این لازمه ی نظم اجتماعی و اجرای قانون واحد در جامعه است. بر این اساس، یکی از فقها در انتخابی عمومی، عهده دار منصب ولایت فقیه می شود و برای پیاده کردن قانون اسلام اقدام می کند.

144- در دوره ی غیبت وظایف مربوط به مرجعیت علمی و حکومت اسلامی به چه کسانی سپرده می شود و چگونه انجام می گیرد؟

در عصر غیبت وظایف مربوط به گمرجعیت علمی" و "حکومت اسلامی" به فقیهان با تقوا و اسلام شناسان آگاه به زمان سپرده می شود و بار امانت بر دوش انان قرار می گیرد. آنان این وظایف را با تکیه بر دو پشتوانه انجام می دهند. پشتوانه ی اول قران کریم و پشتوانه ی دوم سیره و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار(ع) است.

145- آیا در حکومت اسلامی اگر رهبری و مرجعیت علمی در یک فرد جمع نشود جامعه دچار مشکل میشود؟ چرا؟

خیر زیرا وظایف مرجع و رهبری جامعه با هم تداخل ندارد هم چنان که همه ی فقیهان اعلام کرده اند، در قوانین و مقررات مربوط به نظام اجتماعی، ضروری است که همه ی مردم پیرو ولی فقیه باشند و قوانین حکومت اسلامی را که زیر نظر ایشان تصویب شده است، مراعات کنند و اگر در زمینه ای ولی فقیه، حکم داد، لازم است تمام مردم حتی سایر فقیهان و مراجع از آن حکم پیروی نمایند.

146- دو ویژگی کسی که شایستگی رهبری جامعه ی اسلامی را دارد نام ببرید.

مشروعیت – مقبولیت

147- در عصر غیبت، حکومت اسلامی در چهار چوب (ولایت فقیه) استمرار پیدا می کند.

148- چرا "تدبیر و کفایت" و "شجاعت و قدرت روحی" از شرایط رهبر جامعه اسلامی است؟

با تدبیر و کفایت باشد، تا بتواند جامعه را در شرایط پیچیده ی جهانی رهبری کند و با درایت و بینش قوی، نقشه های دشمنان دین را خنثی سازد.

شجاعت و قدرت روحی داشته باشد، تا بدون ترس و واهمه با دشمنان دین مبارزه کند و در اجرای احکام دین از کسی نترسد و با قدرت در مقابل تهدید ها بایستد و پایداری کند.

149- تعدد ولی فقیه، لازمه ی نظم اجتماعی و اجرای قانون واحد در جامعه است. (ص- غ )

150- با توجه به احادیث، شرایط فقیه شایسته ی پیروی را بنویسید.

الف) با تقوا و عادل باشد.    ب) زمان شناس باشد.       ج) در رشته تخصصی خود از دیگران داناتر باشد.

151- "مقبولیت ولی فقیه" را به طور کامل توضیح دهید.

ولی فقیه باید مورد قبول و پذیرش مردم قرار گیرد و "مقبولیت" داشته باشد. فقیهی می تواند جامعه را به سوی هدف های اسلامی رهبری کند که مردم با آگاهی و شناخت او را قبول داشته باشد و به او اعتماد و اطمینان پیدا کرده باشند. پس باید ولی فقیه را علاوه بر داشتن شرایط رهبری مردم نیز او را پذیرفته باشند. با پذیرش و قبول مردم است که رهبری و هدایت جامعه میسر می گردد و بیان کردن احکام الهی ممکن و مقدور می شود.

152- فقیهان بر اساس چه پشتوانه هایی در عصر غیبت، به اجتهاد می پردازند؟

پشتوانه اول قرآن کریم – پشتوانه دوم سیره و سنت پیامبر(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام

153- چرا مرجع باید "عادل" و "زمان شناسگ باشد؟

مرجع باید عادل باشد تا مردم بتوانند به او اعتماد کرده و از دستوراتش پیروی کنند. مرجع باید زمان شناس باشد تا بتواند شرایط جدید و نیازهای زمان را بشناسد و احکام دین را متناسب با نیازهای روز استخراج کند.

154- آیا میتوان پیروی از فقیه خاصی را بر انسان تحمیل کرد؟ توضیح دهید.

هیچ کس نمی تواند پیروی از یک فقیه را به انسان تحمیل کند یا او را از پیروی فقیهی باز دارد اگر کسی، پس از مدتی مراجعه به یک فقیه تشخیص دهد که فقیه دیگری آن شرایط را در سطح عالی تری دارد لازم است به تشخیص خود عمل کرده و از فقیه اعلم و شایسته تر پیروی کند.

155- مقصود از "تقلید" در احکام دینی چیست؟

کسانی که خود در احکام دینی متخصص نیستند به فقیهان مراجعه می کنند و مطابق با راهنمایی آنان عمل می نمایند. به این مراجعه پیروی یا تقلید می گویند.

156- "حقوق متقابل رهبر و مردم" را از نظر حضرت علی(ع) بنویسید.

حضرت علی (ع) می فرمایند: ای مردم همانا من بر گردن شما حقی دارم و شما نیز بر من حقی دارید واما حق شما بر من این است که شما را نصیحت و راهنمایی کنم و درآمدهای بیت المال را به شایستگی بین شما تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا نادان نمانید و تربیت کنم تا یاد بگیرید و اما حق من بر شما این است که شما به بیت خود وفا کنید و مرا در پنهان و آشکار نصیحت و یاری کنید و هنگامی که شما را خواندم اجابت کنید و هنگامی که فرمان دادم اطاعت کنید.

157- بنابر فرموده ی امام علی (ع) به مالک اشتر، چرا رهبر جامعه ی اسلامی باید افراد "عیب جو" را از خود دور کند؟

زیرا مردم عیب هایی دارند که مدیر و رهبر جامعه باید بیش تر از همه در پنهان کردن آن ها بکوشد.

158- با توجه به آیات قرآن کریم دو مورد از وظایف مردم نسبت به رهبر و حکومت اسلامی را بنویسید.

1- مردم مسئولیت دارند از رهبر جامعه تبعیت کنند و پایبند قوانین و مقررات حکومت اسلامی باشند.

2- برای اجرای قوانین اسلام پیشرفت جامعه و ناکام گذاشتن دشمنان خدا و مردم از خود استقامت و پایداری نشان دهند.

3- وحدت و همبستگی اجتماعی خود را بر محور رهبری جامعه حفظ کنند تا قدرت های ستمگر نتوانند در کشور اسلامی نفوذ کنند و عزت واستقلال جامعه را به خطر اندازند.

4- خود را برای مقابله با ظالمان و مستکبران آماده کند به طوری که آنان فکر تهاجم به سرزمین اسلامی را در سر نپرورانند.

159- تفاوت های میان "نظام مردم سالاری دینی" و "نظام های جمهوری دمکراتیک رایج در جهان" را بنویسید.

اولا حکومت اسلامی بر مبنای قوانین اسلامی تشکیل می شود و قانون گذاران نمی توانند بر خلاف دستورات الهی قانون تنظیم کنند و به همین جهت این نظام مردم سالاری دینی نامیده می شود. ثانیا دمکراسی رایج در جهان هدف خود را صرفا تامین خواسته های دنیوی مردم قرار داده است و نسبت به ارزشهای الهی بی اعتنا است اما هدف اصلی از نظام اسلامی سعادت اخروی و برقراری عدالت اجتماعی است و آسایش و رفاه مردم را در این چهار چوب برقرار می کند.

160- طبق فرمایش اما علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر چرا حاکم اسلامی نباید با ترسو مشورت کند؟

زیرا در انجام کارها روحیه حاکم را سست می کند.

161- چرا نظام جمهوری اسلامی "مردم سالاری دینی" نامیده می شود؟

زیرا حکومت اسلامی بر مبنای قوانین اسلامی تشکیل می شود و قانونگذاران نمی توانند بر خلاف دستورات الهی قانون تنظیم کنند.

162- در عصر غیبت مرجعیت دینی در شکل (مرجعیت فقیه) و حکومت اسلامی در چهار چوب (ولایت فقیه) استمرار می یابد.

163- تفاوت های اصلی نظام اسلامی با حکومت های دمکراتیک چیست؟

تفاوت اساسی میان حکومت های دمکراتیک رایج در جهان و حکومت اسلامی این است که حکومت اسلامی مسئول اجرای قوانین اسلامی و فقیه تابع ضوابط و قوانین دینی است. اما دمکراسی رایج در جهان هدف خود را تامین خواسته های دنیوی مردم قرار داده است و نسبت به ارزش های الهی بی اعتناست.

164- آیا تشکیل حکومت در عصر غیبت می تواند در زمینه سازی حکومت جهانی ولی عصر موثر باشد؟

بله زیرا برقراری حکومت اسلامی علاوه بر این که یک ضرورت اساسی در اجرای احکام اسلامی است به مومنان و منتظران حضرت مهدی (عج) فرصت می دهد که انچه را برای آمادگی ظهور لازم است فراهم سازند.

165- "مردم سالاری دینی " را با دمکراسی رایج در جهان مقایسه کنید.

نظام اسلامی زمانی در کشوری استوار می شود که اکثریت مردم ان را بپذیرند و بدان پایبند باشند اما تفاوت اساسی میان حکومت های دمکراتیک رایج در جهان و حکومت اسلامی این است که حکومت اسلامی مسئول اجرای قوانین اسلامی است فقیه تابع ضوابط و قوانین دینی است و به همین جهت این نظام، مردم سالاری دینی نامیده می شود. اما دمکراسی رایج در جهان هدف خود را تامین خواسته های دنیوی مردم قرار داده است و نسبت به ارزش های الهی بی اعتناست.

166- با توجه به سفارشات حضرت علی (ع) به مالک اشتر بنویسید چرا رهبر باید از افراد "عیب جو" و "ترسو" دوری کند؟

پرهیز از عیب جو، زیرا مردم عیب هایی دارند که مدیر و رهبر جامعه باید بیشتر از همه در پنهان کردن آنها بکوشد. و پرهیز از ترسو زیرا در انجام دادن کارها روحیه را سست می کند.

167- عوامل تحریک کننده ی بیرونی فقط زمینه ساز خطا و گناه در انسان می باشد.(ص – غ)

168- قرآن کریم یکی از راههای اصلی رسیدن به کرامت را کسب (عزت نفس) می داند.

169- تمایلات عالی را تعریف کنید؟

آن دسته از تمایلات که مربوط به بعد روحی و معنوی انسان است مانند تمایل به دانایی، احسان، شجاعت

170- بنابر تحقیقات انجام شده بر مجرمان یکی از راههای مبارزه با کژی ها و زشتی ها در جامعه چیست؟

تحقیقات نشان می دهد اکثر گناهکاران و مجرمان افرادی هستند که عزت نفس خود را از دست داده و تحقیر شده اند بنابراین یکی از راههای مبارزه با کژی و زشتی ها در جامعه افزایش عزت نفس انسانها و حفظ کرامت آنهاست.

171- انسان عزیز همواره به ندای عقل و نفس اماره گوش فرا می دهد و تسلیم نفس لوامه نمی شود.(ص-غ )

172- تمایلات انسانی را نام ببرید و بنویسید هر یک مربوط به کدام بعد وجودی انسان است؟ با ذکر مثال

1- تمایلات عالی که مربوط به بعد روحی و معنوی انسان است مانند تمایل به دانایی، احسان

2- تمایلات دانی که مربوط به بعد حیوانی و دنیایی اوست مانند تمایل به ثروت، شهوت

173- انسان منتظر، به واقعیت های ناهنجار "نه" می گوید و به امید فردای درخشان تلاش می کند.(ص-غ )

174- انسان عزیز را تعریف کنید؟

انسان عزیز، کسی است که در مقابل دیگران تسلیم نمی شود و شکست نمی خورد.

175- چرا توجیه خطاکاران که برای انجام گناه عوامل تحریک کننده ی بیرونی را مقصر می دانند قابل قبول نیست؟

این گونه افراد باید توجه کنند که عوامل بیرونی فقط زمینه ساز هستند نه بیشتر کسی که تصمیم میگیرد و مرتکب گناه می شود و کرامت خدادادی خود را لکه دار می کند خود انسان است. چه بسیار انسانهایی که همان زمینه ها را می بینند اما با قدرت روحی و اراده قوی در مقابل گناه می ایستند و آن را شکست می دهند.

176- در چه مواردی "عزت و شکست ناپذیری" ضروری است؟

عزت و شکست ناپذیری در دو مورد ضروری است:

1- در برابر خواسته های نا مشروع درونی که سبب روی آوردن انسان به گناه می شوند.

2- در برابر دشمنان ظالم بیرونی که می خواهند در برابر ظلم آنان تسلیم باشد.

177- تمایلات عالی انسان مربوط به بعد (روحی و معنوی) و تمایلات دانی او مربوط به بعد (حیوانی و دنیایی) است.

178- انسان صاحب کرامت همواره به سود نفس لوامه عمل میکند و تسلیم نفس اماره نمیشود.(ص-غ)

179- دو دسته تمایلاتی که درون انسان قرار دارد کدامند؟

1- تمایلات عالی      2- تمایلات دانی

180- چرا نمی توان مسئولیت انجام گناه را از دوش خود برداشت و به عوامل بیرونی نسبت داد؟

زیرا عوامل بیرونی تحریک کننده یا شرایط اجتماعی و اقتصادی تنها زمینه ساز گناهند اما قدرت روحی و اراده ی انسان می تواند در مقابل گناه بایستد و ان را شکست دهد.

181- "انسان کریم پروا دارد و شرم می کند که پیمان شکنی نماید و در ضور خداوند گناه کند" این موضوع را با ذکر یک مثال ثابت کنید.

مثال: فرزندی را تصور کنید که پدر و مادرش برای او بسیار عزیزند و از این که او را در حال گناه ببینند شرمگین می شود، از این رو، می کوشد خطای خود را از آنان بپوشاند. انسان صاحب کرامت که می داند نمی توان کاری را از خداوند مخفی کرد، می کوشد خود را حفظ کند و به گناه آلوده نشود.

182- چرا انسان صاحب کرامت اهل پیمان شکنی نیست؟

انسان صاحب کرامت اهل پیمان شکنی نیست او پیمانی را که با خدا بسته است، نمی شکند و بی وفایی نمی کند زیرا ان را مخالف کرامت خود می یابد. بنابراین یکی از راههای ماندگاری بر پیمان تقویت احساس کرامت و عزت نفس است.

183- چه رابطه ای بین "کرامت نفس" و "گناه" وجود دارد؟ چرا؟

میان کرامت نفس و گناه رابطه ی معکوس برقرار است یعنی هر قدر کرامت نفس بالاتر می رود، گناه کمتر می شود. زیرا تا انسان حقیر نشود و خود را کوچک نکند دست به گناه نمی زند همانطور که هر قدر انسان خود را عزیز ببیند تن به ذلت و گناه نمی دهد.

184- هدف دمکراسی رایج در جهان تامین (خواسته های دنیوی) مردم است.

185- "انسان صاحب کرامت" و "انسان گناهکار" در برابر نفس لوامه و نفس اماره خود چگونه عمل می کنند؟

انسان صاحب کرامت و عزت همواره به سود نفس لوامه عمل می کند و تسلیم نفس اماره نمی شود اما انسان ذلیل در درن شکست می خورد و تسلیم نفس اماره می شود. بنابراین انسان گناهکار پیش از ان که در مقابل عوامل بیرونی تسلیم شود، ابتدا در خود می شکند و مقاومت را پذیرا می شود. کسی که در مقابل دیگران تن به ذلت می دهد ابتدا در مقابل تمایلات پست درون خود شکست خورده و ذلیل شده است. او کرامت خود را از دست داده و به دنائت و پستی دچار شده است.

186- تحریکات بیرونی عوامل زمینه ساز گناهند، اما قدرت (روحی و اراده ی انسان) می تواند در مقابل گناه بایستد.

187- راه پرورش کرامت نفس در انسان را توضیح دهید.

برای یافتن عزت و پرورش آن در خود باید به سراغ سرچشمه آن رفت و راه دیگری وجود ندارد تمام عزت از ان خداست و برای دیگری که در مقابل خدا باشد سهمی نمی توان قائل شد پس هر کس اطاعتش از خدا بیش تر باشد کرامت و عزتش بیشتر است.

188- انسان صاحب کرامت همواره به سود کدام نفس خود عمل میکند؟

نفس لوامه

189- راه کسب عزت چیست و چه کسانی کرامت و عزت بیشتری دارند؟

هرکس به دنبال عزت است باید به سرچشمه عزت یعنی خدا مراجعه کند و هر کس اطاعتش از خدا بیشتر باشد کرامت و عزتش بیشتر است.

190- چرا در قرآن کریم کلمه "انسان" و "بنی آدم" به جنس خاصی اختصاص ندارد؟

زیرا زنان و مردان به عنوان افراد نوع انسان ویژگی های فطری یکسان و هدف مشترکی دارند که با استفاده از سرمایه های ذاتی خود می توانند به آن هدف برسند و در بهشت جاوید خداوند منزل گزینند.

191- ابتدایی ترین زمینه شکل گیری نهاد خانواده رشد و پرورش فرزندان است. (ص- غ )

192- عالی ترین هدف تشکیل خانواده رشد (اخلاقی) و (معنوی) هر یک از اعضای خانواده است.

193- بر اساس فرهنگ اسلامی چه راه هایی برای شناخت همسر وجود دارد؟ سه مورد را بنویسید.

1- تحقیق درباره ی خانواده ی همسر و موقعیت اعضای خانواده در محل زندگی و محل کار

2- شناخت دوستان همسر و کسانی که او با آنان معاشرت بیشتری دارد.

3- تحقیق درباره ی روحیات و خلقیات همسر در محیط کار یا محل تحصیل

4- معاشرت خانواده های دو طرف با یکدیگر و بهره بردن از تجارب پدر و مادر در این معاشرت ها

5- مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان

6- گفت و گو با یکدیگر در جلسات حضوری و طرح دیدگاهها درباره ی موضوعات مختلف

194- سه شرط اصلی پیمان ازدواج را بنویسید.

1- اعلام رضایت دختر و پسر و اجباری نبودن ازدواج برای هیچ کدام     2- اذن پدر برای ازدواج دختر  3- صداق یا مهریه ی زن

195- ابتدایی ترین زمینه شکل گیری نهاد خانواده (نیاز جنسی) می باشد.

196- نقش های مرد در زندگی مشترک چیست؟ نام ببرید

1- تامین هزینه ی زندگی خانواده            2- مدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده

3- رابطه ی محبت امیز با همسر             4- محبت و نظارت پدری

197- چرا در ازدواج اذن پدر برای دختران ضروری است؟

لطافت های روحی و ظرافت های عاطفی دختر آن گاه که در فضای محبت و علاقه ی جنس مخالف قرار می گیرد احتمال نادیده گرفتن برخی واقعیت ها و کاستی ها را به دنبال دارد به خصوص که دختران به خاطر حیا و عزت نفس قوی خود، در ازدواج پیش قدم نمی شوند و طلب و درخواست از طرف پسر است نه دختر. در چنین مواقعی پدر که بر احساسات خود غلبه دارد و نیز دارای تجارب فراوان و شناخت کامل از جنس مرد است می تواند به سان باغبانی از گل لطیف و ظریف خویش مراقبت کند و به راهنمایی او بپردازد.

198- مهمترین وظیفه ی پدر و مادر ایجاد زمینه ی مناسب برای (رشد و تعالی خانواده) است. .(ص – غ)

199- اگر عقد ازدواج به زور انجام گیرد (باطل) است..(ص – غ)

200- عبارت قرآنی:"و جعل بینکم موده و رحمه" به کدام یک از زمینه های طبیعی ازدواج مربوط است؟

نیاز به آرامش و انس روحی با همسر

201- آمادگی زیستی و روحی ازدواج نیازمند دو نوع بلوغ است. آن دو را فقط نام ببرید.

بلوغ جنسی و بلوغ عقلی و فکری

202- نقش مشترک پدر و مادر در خانواده چیست؟

برنامه ریزی برای رشد و تعالی خود و فرزندان

203- چرا پیشوایان دین ما از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم؟

چون پدر و مادر به علت علاقه و محبت به فرزند معمولا مصالح و خوش بختی او را در نظر می گیرند و به علت تجربه و پختگی شان بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند.

204- از نقش هایی که در خانواده بر عهده ی زن می باشد "همسرداری" را شرح دهید.

زن، ارامش زندگی مرد است. زن با گرمای وجود خویش به محیط خانه شادی و نشاط می بخشد، مرارت ها و خستگی ها را از همسر خود دور می کند و در سختی های روزگار در کنار او می ایستد. در چارچوب این رابطه ی سرشار از محبت، تمایلات جنسی زن و مرد ارضا و نیازهای زندگی زناشویی برطرف می شود. با ارضای این تمایلات و نیازها توجه به خارج از خانه از بین می رود و فساد اجتماعی کاهش می یابد.

205- در موضوع زمینه های شکل گیری نهاد خانواده موارد زیر را مشخص نمایید.

الف) ابتدایی ترین زمینه          ب) عالی ترین زمینه

الف)ابتدایی ترین زمینه نیاز جنسی می باشد   ب) عالی ترین زمینه نیاز به رشد معنوی و اخلاقی می باشد.

206- از نقش مرد در خانواده "محبت و نظارت پدری" را توضیح دهید.پدر فقط نان آور خانواده نیست بلکه باید با برقراری ارتباط درست با فرزندان عواطف پدری را به ان ها منتقل کند، برای آینده ی آنان برنامه ریزی نماید، وقتی به نوجوانی و جوانی رسیدند، با آن ها مشورت کند، برای زندگی آینده آن ها را آماده سازد، درد دل های انان را بشنود و از هر جهت مراقب سرنوشت و آینده ی آن ها باشد.

207- زمینه های طبیعی تشکیل خانواده را نام ببرید.

نیاز جنسی – نیاز به آرامش و انس روحی با همسر – رشد و پرورش فرزندان – نیاز به رشد معنوی و اخلاقی

208- نباید فاصله میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود. (ص – غ)

209- چرا خانواده یک نهاد طبیعی و متفاوت با سایر نهادهای اجتماعی است؟

نهاد خانواده مانند یک شرکت تجاری اداری یا صنعتی نیست که در آن چند نفر برای رسیدن به منافع مشترک گرد هم می آیند و شرکتی را به وجود می آورتد خانواده یک نهاد طبیعی و لازمه ی خلقت انسان است و بدون این نهاد حیات و تکامل انسانی با خطر جدی رو به رو می شود. به عبارت دیگر تشکیل خانواده زمینه های طبیعی دارد و این زمینه ها زن و مرد را به هم نزدیک می کنند و سبب شکل گیری خانواده می شوند.

210- در خانواده "تدبیر امور خانه" از وظایف چه کسی است؟ و چرا این نقش از ارزش و اهمیت برخوردار است؟

زن زیرا مدیریت داخلی خانه (خانه داری) جمع کننده و پیوند دهنده ی پدرف مادر و فرزندان و نگه دارنده ی آن ها در زیر یک سقف است زنانی که با دور اندیشی امور خانه را سامان می دهند و از آموزه های علمی کمک می گیرند، بستری برای رشد و بالندگی فرزندان و آرامش و نشاط همسر، که از اهداف مهم خانواده است به وجود می آورند.

211- با توجه به آیه ی "ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم" علت از یاد بردن خود چیست؟ چرا؟

علت از یاد بردن، به فراموشی سپردن خداوند و غفلت از اوست زیرا خداوند سرچشمه ی همه ی نیکی ها و خوبی هاست. نتیجه ی فراموشی خداوند، فراموشی خود حقیقی و اصیل است.

212- نتایج ازدواج در زمان و موقعیت "مناسب" و "نامناسب" را با یکدیگر مقایسه کنید.

ازدواج برای رفع نیازهای طبیعی و پاسخ گویی به قانون خلقت انجام می شود. اگر به این نیازهای طبیعی در زمان و موقعیت مناسب پاسخ داده نشود مانند سایر نیازها، اختلالات و مشکلات خاص خود را به دنبال دارد و آسیب های جبران ناپذیر روانی، اخلاقی و اجتماعی وارد می کند. و بر عکس شادابی ، نشاط، سلامت جسمی و روحی، رشد طبیعی، احساس رضایت درونی، تعادل در حالات و رفتار، خوش رویی و خوش خلقی، کاهش فشار جنسی، کاهش روابط نا مشروع و آسیب های اجتماعی و روانی از فواید ازدواج به موقع است.

213- چه نقش هایی در خانواده بر عهده ی "زن" می باشد؟ نام ببرید.

1- همسرداری    2- تدبیر امور خانه    3- مادری

214- وظایف فرزندان در مقابل "پدر و مادر" چیست؟

جلب رضایت پدر و مادر – نگه داشتن حرمت آنان – اطاعت از دستوراتشان

215- عالی ترین زمینه برای تشکیل خانواده نیاز به (رشد معنوی و اخلاقی) می باشد.

216- لازمه انتخاب شایسته همسر تسلط بر چه چیزی است؟

تسلط کامل بر شور و احساس جوانی

217- از زمینه های طبیعی تشکیل خانواده "نیاز به آرامش و انس روحی با همسر" را شرح دهید.

نیاز برتری که زن و مرد را به زندگی با یکدیگر فرا می خواندف ارامشی است که بدین وسیله به دست میآید. این آرامش، تنها با بودن در کنار همسر حاصل می شود و راه دیگری برای دستیابی به ان نیست اگر فردی غرق در لذت های جنسی باشد اما مجرد زندگی کند باز هم نوعی بی قراری درونی او را آزار می دهد و جای خالی همسر را در کنار خود حس می کند.

218- کدامیک از موارد زیر مربوط به نقش مرد و کدامیک مربوط به نقش زن در خانواده است؟

الف) تدبیر امور خانه       ب) مدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده

الف – تدبیر تمور خانه نقش زن       ب – مدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده نقش مرد

219- آیا تفاوت نقش ها در زن و مرد به معنی برتری ذاتی یکی بر دیگری است؟ (با ذکر مثال شرح دهید)

تفاوت نقش ها به معنی برتری ذاتی یکی بر دیگری نیست بلکه برای ایفای نقش تکمیلی در خانواده و جامعه، براساس ویژگی های زیستی و روان شناختی و بهره مندی مناسب و به جا از توانمندی های متفاوت ان دو است به طور مثال توانمندی عاطفی بالای زنان و قدرت جسمی بیش تر مردان برای ان است که زن و مرد دو نقش تکمیلی در کنار هم ایفا نمایند.

220- چرا نمی توان در قالبی غیر از ازدواج به نیاز جنسی پاسخ داد؟ توضیح دهید.

زیرا لذت آنی برخاسته از گناه پس از چندی روح و روان فرد را پژمرده می کند و شخصیت او را می شکند این گونه اشخاص به جای بازگشت به مسیر درست، برای فرار از این پژمردگی به افراط در گناه کشیده می شوند اما نمی دانند که روحشان مانند تشنه ای است که هر چه بیش تر به او آب دریا می دهند، بر تشنگی اش افزوده می شود و بی قراریش شدت می گیرد.

221- دو بلوغ مورد نیاز برای "آمادگی زیستی و روحی" ازدواج را نام ببرید.

بلوغ جنسی – بلوغ عقلی و فکری

222- نقش مشترک پدر و مادر در خانواده چیست؟

برنامه ریزی برای رشد و تعالی خود و فرزندان

223- چرا هیچ کار دیگری را نمی توان با نقش مقدس "مادری" برابر دانست؟

زیرا رشد و بالندگی فرزند از ابتدای انعقاد نطفه در رحم تا مدت ها پس از تولد بر عهده ی مادری با محبت ، شکیبا، فداکار،خردمند، عفیف و باتقوا است. رشد متعادل و طبیعی فرزند بیشتر بر عهده ی مادر است و با وقت گذاری او ممکن می شود.

224- آیا شرط پرداخت "نفقه" نیازمند بودن زن است؟ توضیح دهید.

خیر بلکه انجام وظایف همسری است اگر زن ثروتمند هم باشد باز هم این تکلیف بر عهده مرد است و اگر زن دراند خود را در هزینه خانواده مصرف کند به همسر خود کمک کرده است.

225- سه مورد از راههای گشناخت همسر" را بنویسید.

1- تحقیق درباره ی خانواده ی همسر و موقعیت اعضای خانواده در محل زندگی و محل کار

2- شناخت دوستان همسر و کسانی که او با آنان معاشرت بیشتری دارد.

3- تحقیق درباره ی روحیات و خلقیات همسر در محیط کار یا محل تحصیل

4- معاشرت خانواده های دو طرف با یکدیگر و بهره بردن از تجارب پدر و مادر در این معاشرت ها

5- مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان

6- گفت و گو با یکدیگر در جلسات حضوری و طرح دیدگاهها درباره ی موضوعات مختلف

226- ازدواج به موقع چه فوایدی را در بر دارد؟

 شادابی ، نشاط، سلامت جسمی و روحی، رشد طبیعی، احساس رضایت درونی، تعادل در حالات و رفتار، خوش رویی و خوش خلقی، کاهش فشار جنسی، کاهش روابط نا مشروع و آسیب های اجتماعی و روانی از فواید ازدواج به موقع است.

227- از نقش های مرد "رابطه ی محبت آمیز با همسر" را توضیح دهید.

مرد باید محبت درونی خود را به همسر ابراز کند و از مخفی کردن آن بپرهیزد، همسر با شنیدن ابراز محبت، اعتماد به نفس فوق العاده ای پیدا می کند و توجه او به زندگی چند برابر می شود.

228- نام دو خود در انسان چیست؟ و آن دو با چه عنوانی وارد صحنه می شوند؟

خود عالی – خود دانی – نفس لوامه – نفس اماره

229- چرا تنها علاقه و محبت اولیه نمی تواند لازمه ی انتخاب همسر باشد؟

زیرا علاقه و محبت اولیه چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند به گونه ای که فریاد های خیر خواهانه ی او را نمی شنود. (حب الشی یغمی و یصم: علاقه ی شدید به چیزی آدمی را کور و کر میکند.)

230- چه نوع معاشرتهایی برای "شناخت همسر" نتیجه بخش نیست؟ چرا؟

معاشرت هایی که منشا آن تنها هوس های زود گذر است این گونه معاشرت ها هر چند با عنوان هایی مانند شناخت روحیه ی همسر و امتحان او باشد نتیجه بخش نیست و آثار زیان بار دیگری دارد که به خاطر همان آثار خداوند اجازه این گونه معاشرت ها را نداده است. در این معاشرت ها معمولا احساسات در هر دو نفر حاکم می شود هر طرف اصرار دارد خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد تا محبوب دیگری واقع شود معمولا هم بیشتر این معاشرت ها به سستی رابطه و جدایی می انجامند.

231- در پیمان ازدواج منظور از "صداق یا مهریه" زن چیست؟

در پیمان زناشویی مرد به نشانه ی ارزشی که برای زن قائل است و اعلام صداقت خود در محبت به همسر متعهد می شود که هدیه ای را به عنوان مهریه یا صداق به زن تقدیم کند.

232- مهمترین عامل پایداری خانواده پس از ازدواج چیست؟

درک درست زوجیت و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به این درک می باشد.

233- از دیدگاه قران کریم، در صورت نبودن کدام معیار در فرد، ازدواج با او حرام می شود؟

ایمان

سوالات مهم درس دین و زندگی 3 (متوسطه ) که در چندین آزمون نهایی تکرار شده است .

 سوالات مهم  درس دین و زندگی 3 (متوسطه ) که در چندین آزمون نهایی تکرار شده است .

باذکر صلوات اجازه استفاده دارید

1-دو ویژگی انسان که در هدایت او تاثیر دارند کدامند؟

تفکر وتعقل – اختیار و انتخاب

1-از محورهای اصلی دین واحد چهار مورد را بنویسید.

ایمان به خدای یگانه و دوری از شرک و بت پرستی – ایمان به معاد و سرای آخرت – اعتقاد به عادلانه بودن نظام هستی – ایمان به فرستادگان الهی و راهنمایان دینی – عبادت و بندگی خداوند با انجام فرایض – کسب مکارم اخلاقی – دوری از رذایل و زشتیهای اخلاقی – برپایی نظام اجتماعی براساس عدل

 3-پیام عبارات قرآنی زیر را بنویسید"سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی"

هر موجودی ساماندهی و تقدیر خاصی دارد.هدایت هرموجودی متناسب با ساماندهی و تقدیر آن موجود است.

4-علل آمدن پیامبران متعدد چه بوده است نام ببرید.

لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته آن – رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام – از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین

5-نیازهای برتر انسان رانام ببرید.

درک هدف زندگی – درک آینده خویش – کشف راه درست زندگی

6-هدف خلفت انسان چیست؟

تقرب به خداوند که تقرب به همه خوبیها و زیباییهاست

7-بنا به فرمایش امام کاظم (ع) خداوند دو حجت بر مردم دارد آنها را نام ببرید.

حجت آشکار که همان رسولان و انبیاء و ائمه اند- حجت نهان که همان عقل انسانهاست

8-قرآن علت اصلی چند دینی را چگونه بیان می کند؟

آن دسته از رهبران دینی معرفی می کند که به خاطر حفظ مقام و موقعیت و منافع خود در برابر دعوت پیامبر جدید ایستادند و پیامبری او را انکار کردند و سبب اختلاف و چند دسته شدن پیروان پیامبران شدند.

9-چرا خداوند یک برنامه کلی به انسانها عنایت کرده است؟

به سبب ویژگیهای فطری مشترک انسانها و هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است

10- چگونه <<کشف راه درست زندگی>>جامع نیازهای بنیادین است؟

انسان می داند که اگر راه درست زندگی را انتخاب نکند به آن هدف برتری که خداوند در خلقت او قرار ده نخواهد رسید و نه تنها در آخرت دچار خسران خواهد شد بلکه در نخواهد توانست زندگی فردی خود در دنیا را نیز به خوبی تنظیم نماید و یک جامعه عادلانه به وجود آورد.

11- منظور از فطرت انسان چیست؟

منظور از آفرینش خاص انسان و ویژگی هایی است که در اصل آفرینش وی وجود دارد.

 12- چراپاسخ به<<نیازهای بنیادین>> بایدکاملا درست و قابل اعتماد باشد؟

زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است تا کارآیی آن مشخص شود – در حالی که عمر محدود آدمی برای این تجربه کافی نیست

13- نیازهای بنیادین انسان با یکدیگر پیوند دارند و در یک نیاز جامع یعنی ......................... به هم میرسند.

کشف راه درست زندگی

14- ویژگیهایی که سبب تمایز بنیادین انسان با سایر موجودات می شود را بطور کامل شرح دهید.ر

یکی از این ویژگیها توانایی تفکر و تعقل است. قرآن کریم در بیشتر مواردی که به هدایت اشاره دارد از این قوه به نامهای تفکر، تعقل، تدبر و تفقه یاد می کند و رسیدن به حقیقت را به کمک این ابزار ممکن می داند – ویژگی دیگر قدرت اختیار و انتخاب است. اگر می گوییم حرکت انسان اختیاری است بدان معناست که می تواند هدف درست را تشخیص دهد، آنرا برگزیند و به سویش حرکت کند.

15- توضیح دهید چرا تعدد پیامبران به معنای تعدد و اختلاف دین و اصول دعوت آنان نیست؟

چون از تبلیغ و اجرای یک دین در شرایط و زمان های متفاوت حکایت میکند – همه انبیاء در اصول دعوت خود مشترک بودند اما در برخی از احکام و دستورهای فرعی تفاوت داشتند درحقیقت دین همه انبیاء یکی بوده اما شریعت متفاوتی داشتند.

16- خدای جهان خالقی حکیم است، یعنی چه؟

یعنی هر موجودی را برای هدفی معین خلق می کند و برای رسیدن به آن هدف هدایت می فرماید.

17- اگر در موضوعی اطلاعات صحیح ولی ناقص در اختیار دستگاه تفکر قرار گیرد، نتیجه چه خواهد بود؟

انسان به نظری کامل و جامع نمی رسد.

18- کدام یک از نیازهای بنیادین انسان جامع نیازهای دیگر است ؟

کشف راه درست زندگی

19- انسان بوسیله عقل خود بسیاری از مجهولات و مسایل را در می یابد و پاسخ می دهد.(صحیح-غلط)

20-خداوند برای تشخیص هدف و راه رسیدن به آن،عقل را در وجود انسان وپیامبران را در بیرون قرار دادند.(ص-غ)

21- کلمه شیعه در قرآن کریم به معنای  (پیرو )   به کار رفته است. .(صحیح-غلط)

22- ویژگیهای دین اسلام را که سبب<<انطباق آن با نیازهای متغییر زمان>> می شود نام ببرید.

توجه به نیازهای متغییر، در عین توجه به نیازهای ثابت – وجود قوانین تنظیم کننده – اختیارات حاکم و نظام اسلامی

23- عواملی که سبب شد پیامبر اکرم(ص) جاویدان شد را نام ببرید.

آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی – حفظ قرآن کریم از تحریف – وجود امام معصوم بعپس از پیامبر اکرم (ص) – پیش بینی راه های پاسخ گویی به نیازهای زمانه

24- دین همه انبیاء در حقیقت یکی بوده اما شریعت متفاوتی داشتند.(ص – غ)

25- آیا مصونیت از گناه در پیامبران به دلیل یک مانع بیرونی است یا با اختیار به سمت گناه نمی روند؟ توضیح دهید.

پبامبران با وجود مقام و منزلتی که دارند، اسان اند و کارهای خود را با اختیار انجام میدهند و با بهره مندی از الطاف الهی چنان مرتبه ای از ایمان و تقوا را دارند که هیچگاه بسوی گناه نمیروند – همچنین از چنان بینش عمیقی برخوردارند که به خطا و اشتباه گرفتار نمی شوند.

26- وحی را تعریف کنید.

وحی به معنای القای معانی و معارف به قلب پیامبر از سوی خداوند و سخن گفتن خداوند و جبرئیل با اوست

27- اعجاز را تعریف کنید.

کارهای خارق العاده ای که از جانب خداوند توسط پیامبران برای اثبات ماموریت و در ارتباط بودن آنها با خداوند انجام می گیرد و هیچکس نمی تواند مانند آنرا انجام دهد

28- عصمت را تعریف کنید.

عصمت یعنی اینکه پیامبر هیچگاه تحت تاثیر هواهای نفسانی قرار نگرفته و مرتکب گناه نمی شود و در انجام وظایف خود دچار اخطا و اشتباه و فراموشی نمی شود

29- وقتی می گوییم<<حرکت انسان اختیاری است>> به چه معنا است؟

اگر می گوییم حرکت انسان اختیاری است بدان معناست که می تواند هدف درست را تشخیص دهد، آنرا برگزیند و به سویش حرکت کند.

30- هدایت عمومی را توضیح دهید.

خداوند هر مخلوقی را برای هدفی حکیمانه آفریده است وآنرا به سوی هدفش هدایت مبپی کند، به این هدایت، هدایت عمومی گفته می شود.

31- قاعده (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) را توضیح دهید.

اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است این سخن بصورت یک قاعده در آمده و بسیاری از مقررات اسلامی را کنترل می کند.

32- از ویژگیهای انطباقی دین اسلام <<وجود قوانین تنظیم کننده>> را توضیح دهید.

در اسلام دسته ای از قواعد و قوانین وجود دارد که به مقررات اسلامی خاصیت انطباق و تحرک داده است. این قواعد برهمه احکام و مقررات اسلامی تسلط دارند و مانند بازرسان عالی احکام و مقررات را تحت نظر قرار میدهند و کنترل می کنند.

33- اختیارات حکومت اسلامی چگونه پاسخگوی نیازهای جدید است؟

تحولات و مسائل اجتماعی گاهی شرایط خاصی را در جامعه اسلامی پدید می آورد که نیازمند قوانین و مقررات ویژه آن شرایط است. که حاکم اسلامی در چارچوب قوانین اسلام آنها را به اجرا در می آورد.

34- قاعده(ما جعل علیکم فی الدین من حرج) را توضیح دهید.

براساس این قاعده اگر مسلمانی یا جامعه اسلامی در اجرای یک قانون دچار اضطرار شود، می تواند با نظر فقیه و متخصص دین آن را به شکلی انجام دهد که از اضطرار بیرون آید.

35- چرا عصمت در حوزه مسئولیت<<عصمت از اشتباه>> ضرورت دارد؟

اگر پیامبری در دریافت و ابلاغ وحی و تعلیم وتبیین دین و اجرای فرامین الهی معصوم نباشد. دین به درستی به مردم نرسیده و امکان هدایت سلب می شود. انحراف در تعالیم الهی پیدا و اعتماد مردم از دین سلب می شود. مردم به گمراهی و انحراف مبتلا می شوند.

36- آثار خارق العاده پیامبران را چرا معجزه می نامند و در قرآن به چه نام می برند؟

چون دیگران نمی توانند مانند آنرا انجام دهند – در قرآن "آیت" یعنی نشانه و علامت نبوت نام برده شده است

37- ویژگیهای پیامبران را نام ببرید.

وحی – عصمت - اعجاز

38- چرا پاسخگویی به نیازهای برتر باید همه جانبه باشد؟

زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردی و اجنماعی و دنیوی و اخروی انسان پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی باهم دارند و نمی توان برای هربعدی برنامه ریزی جداگانه ای کرد.

39- چه کسی می تواند انسان را در جهت پاسخگویی درست به نیازهایش رهنمون شود؟

کسی که آگاهی کاملی از خلقت انسان، هدف از خلقت، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او و چگونگی زندگی در جهان آخرت و ارتباط آخرت با دنیا داشته باشد.

40- عقل وسیله فهم (پیام الهی)  است.

41- ماموریت انبیاء از نظر پیامبر اکرم(ص) را بنویسید.

که با مردم به اندازه فهم و درکشان سخن بگویند.

42- از دیدگاه قرآن دین پسندیده کدام است و چرااهل کتاب اختلاف بوجود آوردند؟

دین پسندیده نزد خداوند اسلام است - علیرغم آگاهی به حقانیت آن از روی حسد اختلاف را به میان آوردند.

43- هرپیامبری دین الهی را متناسب با(فهم و اندیشه مردم) برای قوم و دوره خود تبلیغ می کند.

44- تحدی را تعریف کنید.

خداوند از مخالفان می خواهد اگر در الهی بودن قرآن شک دارند یک سوره مانند آن بیاورند این دعوت به مبارزه را تحدی می گویند.

45- اگر معجزه پیامبراکرم(ص) از نوع کتاب و علم نبود،چه مشکلی پیش می آمد؟

نمی توانست شاهدی حاضر و دائمی بر نبوت ایشان باشد.

46- اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی (گفتار و رفتار پیامبر) و (سیره نبوی) است.

47- "موزون بودن کلمات و رسایی تعبیرات" بیانگر کدام جنبه ار اعجاز قرآن کریم است؟  اعجاز لفظی

48- چرا خداوند معجزه پیامبر اسلام (ص) را از نوع کتاب قرار داده است؟

از آنجا که پیامبر اکرم(ص) آخرین پیامبر و تعلیمات ایشان برای همه زمانهای بعد از اوست. اگر سند نبوت و حقانیت ایشان از نوع کتاب نبود، نمی توانست شاهدی حاضر و دائمی بر نبوت ایشان درهمه زمانها باشد.

49- از نشانه های محتوایی و معنایی قرآن کریم"جامعیت و همه جانبه بودن"راشرح دهید.

قرآن کریم با وجود اینکه حدود 15قرن پیش و در جامعه ای به دور از فرهنگ و دانش نازل شده است در مورد همه مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت بدان نیاز دارد،سخن گفته و چیزی فروگذار نکرده است. این کتاب فقط از امور معنوی یا آخرت و رابطه انسان با خدا سخن نمی گوید،بلکه از زندگی مادی و دنیوی انسان،مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی او ونیز رابطه وی با انسانهای دیگر سخن می گوید و برنامه ای جامع وهمه جانبه را در اختیارش قرار می دهد.

50- نفوذ خارق العاده قرآن در افکار و نفوس از نشانه های(لفظی و ظاهری)اعجاز این کتاب آسمانی است.

51- چرا قرآن کریم کتاب دیروز ،امروز و فرداهای انسانها است؟

قرآن کریم نه تنها با پیشرفت زمان کهنه نمی شود بلکه افق های جدید از حکمت و معرفت را به روی جویندگان می گشاید. هرچه زمان بگذرد و انسانها به درجات عالی تری از فرهنگ و دانش برسند، درخشندگی و شادابی قرآن بیش تر نمایان خواهد شد.

52- توضیح دهید،چرا قرآن کریم به تکمیل و تصحیح نیاز ندارد؟

کتابهای آسمانی گذشته،مناسب زمان خویش بودند و به نیازهای آیندگان پاسخ نمی دادند ودرنتیجه،لازم بود کتاب دیگری بیاید که مناسب زمانهای بعدی باشد،همچنین آن کتابها تحریف می شدند،به همین جهت می بایست کتاب دیگری بیایدکه دارای اعتبارباشد.  اما قرآن کریم هم کامل و شامل برنامه ای برای همه زمانها و هم مصون و محفوظ از تحریف است پس یه تکمیل و تصحیح نیاز ندارد.

53- جنبه های اعجاز قرآن کریم را نام ببرید.

نشانه های لفطی و ظاهری – نشانه های محتوایی و معنایی

54- سه قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص) را نام ببرید.

1- دریافت و ابلاغ وحی      2- تعلیم و تبیین تعالیم وحی (مرجعیت دینی)3- اجرای قوانین الهی از طریق ولایت بر جامعه (ولایت ظاهری)

55- طاغوت را تعریف کنید؟

کسانی که به مردم فرمان میدهند و قانون گذاری می کنند در حالی که خداوند آنها را تعیین نکرده و قانونشان برخاسته از فرمان الهی نیست، طاغوت نامیده می شوند.

56- سه قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص) را ذکر کنید.

1- دریافت و ابلاغ وحی      2- تعلیم و تبیین تعالیم وحی (مرجعیت دینی)

3- اجرای قوانین الهی از طریق ولایت بر جامعه (ولایت ظاهری)  

57- ولایت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی را ولایت معنوی می گویند. (ص – غ )

58- عواملی که سبب شد شریعت پیامبر اکرم (ص) جاویدان باشد را فقط نام ببرید.

1- آمادگی جامعه ی بشری برای دریافت برنامه ی کامل زندگی   2- حفظ قرآن کریم از تحریف

3- وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم(ص)   4- پیش بینی راههای پاسخ گویی به نیازهای جامعه

59- (ولایت ظاهری)  را از قلمرو رسالت پیامبر اکرم(ص) را توضیح دهید؟

منظور از ولایت ظاهری ولایت بر جامعه و پیاده کردن قوانین اسلام و اجرای قوانین و احکام الهی در جامعه بود. به همین جهت به محض اینکه مردم مدینه اسلام را پذیرفتند و ایشان به مدینه هجرت کرده به کمک مردم ان شهر و مهاجرانی که از مکه آمده بودند حکومتی را که بر مبنای قوانین اسلام اداره میشد پی ریزی نمود.

60- در اسلام کسانی را که فرمان و قانونشان نشات گرفته از اسلام نیست (طاغوت ) می نامند. .(ص – غ)

61- تعیین جانشین رسول خدا(ص) با هدایت و راهنمایی خداوند بوده و خداوند ائمه(ع) را به این مقام برگزیده است.(ص – غ)

1/61- چرا رسول خدا(ص) به صورت های گوناگون فضایل حضرت علی (ع) را برای مردم بیان می کردند؟

تا دلهای آنان را برای پذیرفتن امامت و رهبری ایشان آماده کند.

62- حدیث (من کنت مولاه ...) را تکمیل کنید و سپس ترجمه آن را بنویسید.

فهذا علی مولاه . هر کس که من ولی و سرپرست اویم علی نیز ولی و سرپرست اوست.

63- آیه ی (انما ولیکم الله و رسوله والذین امنوا...) را تکمیل کنید و بنویسید مصداق آیه چه کسی است؟

الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکاه و هم راکعون . مصداق ایه حضرت علی (ع) است.

64- برترین و بالاترین قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص)  (ولایت معنوی) است.

65- حدیث زیر را تکمیل و ترجمه کنید:  (من مات....)

من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه . هر کس بمیرد و اما زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است.

66- دفاع منطقی از اعتقادات نه تنها سبب تفرقه و جدایی نمی شود بلکه دلها را به یکدیگر نزدیک می کند.(ص-غ)

67- مقام و منزلت حضرت علی (ع) نزد خدا و رسول اکرم (ص) به سبب چیست؟

به سبب ایمان بی نظیر و عمل بی مانند

68- کلمه شیعه در قران کریم به معنای (پیرو) به کار رفته است..(ص – غ)

69- چرا تنها خداوند می تواند فرد شایسته مقام امامت را معرفی کند؟

از آنجایی که امام همه مسئولیتهای پیامبر اکرم(ص) جز دریافت وحی و ابلاغ وحی را دارد باید صفات و ویژگیهای خاصی داشته باشد تا مردم در درستی راهنمایی ها و فرمان های وی به یقین و اطمینان برسند از جمله این ویژگی ها (عصمت) است و تشخیص عصمت برای انسانها ممکن نیست. بنابراین همان طور که پیامبر از طرف خدا معین می شود تنها کسی که می تواند فرد شایسته ی مقام امامت را معرفی کند خداست.

70- کدام باورهای مشترک زمینه ساز وحدت بین مسلمانان است؟

اعتقاد به خدا،پیامبر اکرم (ص)، قران، قیامت

71- از سخن پیامبر اکرم(ص): (من شهر علمم و علی در آن است ، هرکس می خواهد به این علم برسد، باید از در ان وارد شود.) چه نکاتی به دست می آید؟(ذکر 2 نکته کافی است)

از این حدیث نکات زیر به دست می آید:

1- امام علی (ع)پس از رسول اکرم (ص) از همه داناتر است.    2  - امام علی (ع) در علم خود معصوم استف وگرنه رسول خدا (ص) نمی فرمود که همه باید به ایشان مراجعه کنند    3- بر مردم واجب است که از دانش امام علی (ع) بهره ببرند و مطابق نظر ایشان عمل کنند.

72- مشکلات و مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دوره پس از رحلت پیامبر (ص) را نام ببرید.

1- ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)  2- تحریف در معارف اسلامی و جعل احادیث

3- ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد  4- تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت قیصری و کسرایی

73- چرا ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (ص) پیروان ائمه (ع) را از منبع مهم هدایت بی بهره نکرد؟

زیرا احادیث پیامبر (ص) نزد پیروان ائمه (ص) حفظ شده بود و شیعیان این احادیث را از طریق امامان معصوم به دست می آورند.

74- از مشکلات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دوره پس از رحلت رسول خدا (ص) <<پیدایش مسائل جدید با گسترش دنیای اسلام>> را توضیح دهید؟

گسترش اسلام به سرزمین های دیگر و برقراری ارتباط با کشورها ف اقوام، تمدن ها و فرهنگ های گوناگون ، مسائل جدیدی را در زمینه های مختلف پدید آورد. این مسائل نیاز به وجود مرجع علمی و سیاسی معتبر و قابل اطمینانی را آشکار ساخت که بتواند بر مبنای قرآن کریم احکامی مناسب با شرایط جدید را بیان کند

75- تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس با رهبری پیامبر (ص) چه بود؟

پایه ی حکومت پیامبر خدا (ص) بر برابری و مساوات بود و ملاک کرامت و گرامی بودن انسان ها تقوا بود. اما در حکومت بنی امیه و بنی عباس شخصیت های با تقوا و جهادگر منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت قرب و منزلت یافتند و دشمنان اسلام با تزویر و نیرنگ خود را در جبهه دوستان قرار دادند و به تدریج شیوه ی حکومتی قیصران روم و کسرایان ایران را در پیش گرفتند.

76- چگونه عالمان وابسته به قدرت، سعی در تحریف معارف اسلامی داشتند؟

عالمان وابسته به قدرت از موقغیت و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قران و معارف اسلامی مطلبق با افکار خود و موافق منافع قدرتمندان پرداختند.

77- کدامیک از مشکلات سیاسی اجتماعی باعث شد که با فاصله گرفتن از زمان پیامبر (ص) شخصیت های اصیل اسلامی به انزوا کشیده شوند؟ توضیح دهید

ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد عموم مردم در افکار و اعتقادات و رفتار و عمل ، دنباله رو شخصیت های برجسته ی جامعه ی خود هستند و ان ها را اسوه قرار می دهند اگر این الگوها صاحب کمالات و ارزش های الهی باشند مردم نیز به نسبت همت و استعداد خود از این کمالات و ارزش ها بهره مند می شوند و اگر آن ها به سوی زشتی ها و بدی ها بروند بیشتر مردم نیز از انها دنباله روی خواهند کرد.

78- چگونه پس از رحلت رسول خدا (ص) ظهور شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد افزایش یافت؟

هرچه از زمان پیامبر فاصله بیشتر میشد شخصیت های اصیل اسلامی به خصوص اهل بیت پیامبر (ص) به انزوا کشیده می شدند و افرادی که در تفکر و اندیشه یا در عمل و اخلاق یا در هر دو از معیارهای اسلامی به دور بودند در جامعه جایگاهی برجسته پیدا میکردند. این گونه شخصیت ها در دستگاه حکومت بنی امیه و بنی عباس صاحب موقعیت میشدند و به شهرت می رسیدند.

79- ُامامان بزرگوار از دو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه میکردند،آن دو را توضیح دهید؟

اول از این جهت که رهبری و اداره ی جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود و لازم بود برای انجام دادن این وظیفه به پا خیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات حاکمان غاصب را برکنار کنند. دوم از ان جهت که سکوت در مقابل ظلم و زیر پا گذاشتن قوانین اسلامی را گناه می دانستند و معتقد بودند اگر حاکمی حقوق مردم را زیر پا گذارد و به احکام اسلامی عمل نکند براساس وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر باید با او مقابله و مبارزه کرد.

80- ائمه اطهار (ع) راه رهایی مسلمانان از دست حاکمان طاغوتی و مشکلات اجتماعی را (آگاه شدن) می دانستند.

81- ائمه اطهار (ع) در راستای ولایت ظاهری از چه جهاتی با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند؟ توضیح دهید.

اول از آن جهت که رهبری و اداره ی جامعه از جانب خدا به آنان سپرده شده بود و لازم بود که برای انجام دادن این وظیفه به پا خیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات حاکمان غاصب را بر کنار کنند. دوم از ان جهت که سکوت در مقابل ظلم و زیر پا گذاشتن قوانین اسلامی را گناه می دانستند و معتقد بودند که اگر حاکمی حقوق مردم را زیر پا گذارد و به احکام اسلامی عمل نکند، بر اساس وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر باید با او مقابله و مبارزه کرد.

82- چرا ائمه اطهار (ع) در راستای ولایت ظاهری از اصل<<آگاهی بخشی به مردم>> بهره می بردند؟

ائمه اطهار (ع) راه رهایی مسلمانان از دست حاکمان طاغوتی و مشکلات اجتماعی را آگاه شدن انان می دانستند، از نظر ان ها رشد و آگاهی مردم یک اصل اساسی بود و برای تحقق ان حتی از ایثار جان و مال خود دریغ نداشتند. انان معتقد بودند که عامل اصلی حکومت جباران و ستمگران، ناآگاهی مردم است، به همین جهت، در مبارزه ی خود علیه حاکمان، بر آگاهی مردم تکیه می کردند و به شیوه های مختلف برای آگاهی بخشی به مردم می کوشیدند.

83- ائمه اطهار(ع) معتقد بودند که عامل اصلی حکومت جباران و ستمگران (ناآگاهی مردم) است.

84- گردآورندگان کتاب های حدیثی زیر را بنویسید:

الف) کافی            ب) الاستبصار             جواب: الف: مرحوم کلینی      ب: مرحوم شیخ طوسی

85- چرا نیاز به امام پس از پیامبر نه تنها از بین نمیرود بلکه بیشتر هم میشود؟

زیرا با گذشت زمان و گسترش سرزمین اسلامی فرقه ها و اندیشه های مختلف مسائل جدید و طرز فکرهای گوناگون به وجود می آیند. همچنین روابط اجتماعی به مرحله ی پیچیده تری وارد می شود و به احکام و قوانین جدیدی نیاز پیدا می کند که بدون وجود یک مفسر معتبر وحی، پاسخ گویی صحیح به این نیازها ممکن نیست.

86- روش های متفاوت ائمه اطهار علیهم السلام در زندگی سیاسی-اجتماعی به ما چه می آموزد؟

به ما می آموزد که در مواجهه با مسائل مختلف در شرایط گوناگون با حفظ اصول در هر موقعیت وظیفه و مسئولیت خویش را متناسب با شرایط زمان و مکان تشخیص دهیم.

87- از مسئولیت های مقام امامت <<راهنمایی و یاری مردم با ولایت معنوی>> را شرح دهید.

پس از رسول خدا(ص) ائمه اطهار علیهم السلام واسطه ی خیر و برکت و رحمت در جهان هستی هستند و علاوه بر راهنمایی ها و یاری های ظاهری به اذن خداوند از طریق معنوی و غیبی نیز به نیازهای مومنان پاسخ می دهند و انان را به مقصود می رسانند.

88- <<تقیه>> از زمان کدام امام معصوم(ع) اجرا شد؟ و به چه معناست؟

ائمه بزرگوار ما از زمان امام سجاد (ع) تقیه می کردند یعنی میکوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد مخفی نگهدارند به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن کمتر ضربه بخورند.

89- نام دو کتاب حدیث که در آن سخنان رسول خدا (ص) و ائمه اطهار علیهم السلام گرد آمده است را بنویسید.

کافی، من لا یحضره الفقیه، التهذیب، الاستبصار

90- بخش اصلی رهبری امام زمان (عج) چیست؟ آن را توضیح دهید.

بخش اصلی رهبری امام مربوط به ولایت معنوی است ایشان که به اذن خداوند از احوال انسانها آگاه است به صورت های مختلف افراد مستعد به ویژه شیعیان و محبان خویش را از کمک ها و امدادهای معنوی برای رشد و تعالی برخوردار میسازد.

91- غیبت امام زمان (عج) تا چه زمانی ادامه دارد؟

تا جامعه ی انسانی شایستگی درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آن حضرت را پیدا کند.

92- امام زمان (عج) در دوره غیبت صغری از چه طریقی پیروان خود را رهبری می کردند؟

نواب اربعه (نواب خاص)

93- غیبت صغری را تعریف کنید؟

پس از شهادت امام حسن عسکری (ع) در سال 260 ق امامت حضرت مهدی (عج) آغاز شد. دوره ی اول امامت ایشان که تا سال 329 ق طول کشید <<غیبت صغری>> نامیده می شود.

94- بخش اصلی رهبری امام عصر (عج) مربوط به قلمرو (ولایت معنوی) است..(ص – غ)

95- چرا کسی جز خداوند از زمان ظهور امام عصر (عج) آگاهی ندارد؟

زیرا آنچه برای ظهور لازم است احساس جهانی برای امداد الهی و کمک غیبی ناامیدی از همه ی مکتب های غیر الهی و آمادگی لازم پیروان و یاران امام برای همکاری با ایشان است که از این امور جز خداوند کس دیگری آگاهی ندارد.

96- <<ولایت معنوی امام زمان (عج) در عصر غیبت کبری>> را توضیح دهید؟

از ان جا که این مقام نیازمند حضور آشکار آن حضرت نیست در عصر غیبت نیز همچنان بر عهده ی ایشان است عالم خلقت از برکات حضور ایشان بهره می برد و خورشید وجودشان به هستی گرمی و حیات می بخشد در مواقع حساس و سرنوشت ساز امدادهای خود را به اذن خداوند به مسلمانان می رساند و آنان را که دارای شایستگی ویژه ای باشند به نحو خاص دستگیری می کند و نفس و روحشان را با هدایت های غیبی خود به کمال می رساند.

97- دو نمونه از موارد ولایت معنوی(یاری و دستگیری شیعیان) توسط امام عصر(عج) را بنویسید؟

هدایت باطنی افراد- حل بعضی از مشکلات علمی علما- خبر دادن از پاره ای رویدادها- دستگیری از درماندگان- شفای بیماران- دعا برای مومنان

98- غیبت امام مهدی (عج) در دوره غیبت در مقابل حضور است نه ظهور. (ص – غ )

99- امام عصر (عج) رهبری خود را در عصر غیبت به چه چیزی تشبیه کرده اند؟

خورشد پشت ابر

100- چرا تعیین زمان ظهور امام عصر (عج) تنها در اختیار خداوند است؟ توضیح دهید

زیرا آنچه برای ظهور لازم است احساس جهانی برای امداد الهی و کمک غیبی، ناامیدی از همه ی مکتب های غیر الهی و آمادگی لازم پیروان و یاران امام برای همکاری با ایشان است و از این امور جز خداوند کس دیگری آگاهی ندارد.

101- امام حسن عسگری(ع) در ارتباط با فرزندش حضرت مهدی(عج) چه وظایفی به عهده داشت؟

امام عسگری(ع) در ارتباط با فرزندش دو وظیفه را عهده دار بود یکی حفظ فرزندش از گزند خلفای عباسی و دیگر اثبات وجود ایشان و اعلام امامتش به عنوان امام دوازدهم.

102- علت غیبت امام عصر (عج) و تداوم آن را بنویسید؟

به سبب قدر ناشناسی و نا سپاسی و در خطر بودن ان حضرت، خداوند آخرین ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید و از پس پرده ی غیبت ادامه یابد. تداوم این غیبت نیز بر اثر باقی ماندن همان عوامل و عدم آمادگی مردم برای ظهور است.

103- امام عصر(عج) رهبری خود را در عصر غیبت به چه چیز تشبیه کرده اند؟

امام عصر(عج) می فرماید:<<بهرهبردن از من در عصر غیبتم، مانند بهره بردن ار آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد>>

104- عمر طولانی برای حضرت ولی عصر(عج) چگونه امکان پذیر است؟

برخی امور از نظر عقلی امکان پذیر نیستند و محال است در جهان خارج تحقق پیدا کند اما برخی امور هستند که تحقق آنها از نظر عقلی امکان پذیر است اما شرایط و عوامل خارجی بسیار زیادی باید دست به دست هم دهند تا ان امور تحقق یابند. این ها امور غیر عادی اند نه عقلی. طولانی شدن عمر انسان ها از جمله ی این امور است از آنجا که خداوند از کلیه عوامل و شرایط لازم آگاهی دارد و همه آنها در اختیار اوست به قدرت و اراده ی خود آن حضرت را جوان نگه می دارد تا به حیات خود ادامه دهد و عمر طولانی داشته باشد.

105- پیامبران الهی برای تحقق وعده های الهی از طرح خاصی برای پایان تاریخ سخن گفته اند آن را بنویسید؟

آنان می گویند که در پایان تاریخ در حالی که شرایط کاملا آماده شده است یک ولی الهی ظهور می کندو حکومت جهانی و عادلانه تشکیل می دهد که فقط بر اساس دین خدا اداره می شود.

106- پویایی جامعه شیعه در طول تاریخ از نظر جامعه شناسان به چه عواملی وابسته است؟ توضیح دهید

الف) گذشته سرخ- اعتقاد به عاشورا و آمادگی برای ایثار و شهادت در راه عدالت خواهی

ب) آینده سبز- باور به مهدویت و نپذیرفتن حکومتهای طاغوتی و ..............

107- نگاه مثبت دین به آینده ی تاریخ و اعتقاد به حضرت مهدی(ع) اصلی به نام (انتظار) را در دل ها زنده کرده است.

108- در دوره غیبت امام زمان(عج) چه مسئولیت هایی بر عهده منتظران قرار دارد؟ فقط نام ببرید

تقویت معرفت،ایمان و محبت به امام عصر(عج)، پیروی از امام عصر(عج)، ایجاد آمادگی در خود و جامعه، دعا برای ظهور امام

109- چهار مورد از مسئولیت های منتظران در دوره غیبت را بنویسید؟

1- تقویت معرفت،ایمان و محبت به امام      2- پیروی از امام عصر(عج)    3- ایجاد آمادگی در خود و جامعه   4- دعا برای ظهور امام (عج)

110- مهر و عشق به امام زمان(عج) در شخص منتظر چه تاثیراتی میگذارد؟

1- شخص عاشق برای جلب رضایت امام تلاش می کند

2-شخص عاشق امام را اسوه ی خود قرار می دهدو خصلت های زیبای ایشان را در خود به وجود آورد.

3- شوق دیدار امام، امید به آینده ی زیبا را در او افزایش می دهد.

111- اعتقاد به موعود در آیین زرتشتی را بنویسید

در آیین زرتشتی اعتقاد به سوشیانت که به معنای منجی و رهاننده است، اعتقاد رایجی است و در تمام متون زرتشتی به ظهور این موعود بشارت داده شده است.

112- هرگاه که با سوال<<چه کسانی می توانند یاران راستین امام زمان(عج) باشند؟>> مواجه می شویم، دو احساس متضاد در ما زنده می شود، آن دو احساس کدام است؟ توضیح دهید

احساس شوق و احساس نگرانی؛ زیرا هر لحظه ممکن است امام ظهور کند و انسان ها را به یاری خود فراخواند. این احتمال ظهور ناگهانی، از یک طرف امید و اشتیاق ملاقات امام را به ما می دهد. و از طرف دیگر ما را نگران می کند که در صورت ظهور و آغاز نبرد جهانی حق و باطل، ما در کدام جبهه قرار خواهیم گرفت؟ آیا آمادگی حضور در جبهه ی حق را یافته ایم؟ آیا خود را چنان پرورش داده ایم که از حق دفاع کنیم؟

113- پیامبران الهی برای تحقق وعده های الهی از چه طرح خاصی برای پایان تاریخ سخن گفته اند؟

پیامبران الهی می گویند یک ولی الهی ظهور می کند و حکومت جهانی و عادلانه ای تشکیل می دهد که فقط بر اساس دین خدا اداره می شود.

114- "نایبان چهارگانه" در دوره ی غیبت صغری چه مسئولیتی بر عهده داشتند؟

این افراد رابط میان مردم و امام عصر(عج) بودند

115- مهر و عشق به امام زمان(عج) در شخص منتظر موجب چه تاثیراتی می شود؟

موجب می شود که:

1- شخص عاشق برای جلب رضایت امام تلاش می کند

2-شخص عاشق امام را اسوه ی خود قرار می دهدو خصلت های زیبای ایشان را در خود به وجود آورد.

3- شوق دیدار امام، امید به آینده ی زیبا را در او افزایش می دهد.

116- چرا "تقویت ایمان" یکی از مسئولیت های شخص منتظر در عصر غیبت است؟

عصر غیبت، عصر دودلی ها و شک و تردیدهاست. در این دوره فتنه های گوناگون و اندیشه های رنگارنگ پیدا می شوند و بی ایمانی را تبلیغ می کنند. مومن حقیقی، به خود تردید راه نمی دهد و با یقین برای فردای روشن آماده می شود.

117- ایجاد تغییر و تحول در جامعه ای که گرفتار بی عدالتی می باشد، چگونه امکان پذیر است؟

در جامعه ای که گرفتار بی عدالتی است تصمیم یک فرد یا گروهی محدود برای برقراری عدالت اگر از همراهی اکثریت برخوردار نباشد به نتیجه نمیرسد. برقراری عدالت به تحول درونی همه یا بیشتر افراد نیاز دارد یعنی روح جمعی جامعه باید آماده و پذیرای آن شود. بنابراین اگر اکثریت خواستار عدالت نباشند و با ظلم مبارزه نکنند همه ی آن ها گرفتار حاکمان ظالم و ستمگر خواهند شد و از زندگی در جامعه ای با قوانین عادلانه بی نصیب خواهند ماند.

118- چرا ایجاد آمادگی برای ظهور امام عصر(عج) باید در همه ابعاد علمی،فرهنگی،اقتصادی و نظامی باشد؟

زیرا امام زمان(عج) یارانی توانمند در همه ابعاد می خواهد یارانی که بتوانند مسئولیت های بزرگ عصر ظهور را به دوش گیرند و با هدایت امام خود جامعه ای برخوردار از همه ی مواهب طبیعه و سرشار از شور و نشاط زندگی بنا کنند که در آن خبری از فقر، عقب ماندگی، جهل و ظلم و تبعیض نباشد.

119- چهار مورد از ویژگی های یاران راستین امام عصر (عج)، از نظر حضرت علی(ع) را بنویسید.

حضرت علی (ع) ویژگی یاران راستین امام عصر را چنین بیان می کنند:

در امانت خیانت نکنند- پاک دامن باشند- اهل دشنام و کلمات زشت نباشند- به ظلم و ستم خون ریزی نکنند- به خانه ای هجوم نبرند- کسی را به ناحق آزار ندهند- بر مرکب های گران قیمت سوار نشوند- به حقوق مردم تجاوز نکنندو ...

120- ویژگی های "جامعه ی منتظر" در عصر غیبت را شرح دهید.

جامعه ی منتظر به واقعیت های نا هنجار موجود "نه" میگوید و به امید فردای درخشان تلاش می کند. جامعه منتظر،حکومت طاغوت را برنمی تابد. در مقابل آن می ایستد و مقاومت می کند. جامعه منتظر می کوشد در جهت همان نوع از جامعه ای که انتظارش را می کشد حرکت کند.

121- چگونه همه ی ادیان درباره ی اعتقاد به موعود و الهی بودن پایان تاریخ اتفاق نظر دارند؟

پیامبران الهی برای تحقق وعده های الهی از طرح خاصی برای پایان تاریخ سخن گفته اند. آنان می گویند که در پایان تاریخ، در حالی که شرایط کاملا آماده شده است یک ولی الهی ظهور میکند و حکومت جهانی و عادلانه ای تشکیل می دهد که فقط بر اساس دین خدا اداره می شود این عقیده اصلی پیامبران الهی است.

122- دو فایده معلوم بودن مشخصات امام زمان(عج) و حضور ایشان در جامعه را بنویسید.

1- هر ماجراجوی فریب کاری که بخواهد خود را مهدی موعود معرفی کند به زودی شناخته می شود و مردم هوشیار فریب او را نمی خورند. 2- پیروان آن حضرت، امام خود را حاضر و ناظر بر خود می یابند و می دانند که ایشان از اعمال شیعیان آگاه اند و از فداکاری ها و مجاهدت مومنان اطلاع دارند. 3- آنان احساس می کنند که با امام حاضر و ناظر خود می توانند گفت و گو کنند خواسته ها و تمایلات درونی شان را با ایشان در میان گذارند و برای به دست آوردن رضایت ایشان با امید و نشاط و پویایی تلاش کنند. 4- جامعه به صورت های گوناگون از هدایت امام و از ولایت معنوی ایشان برخوردار می گردد.

123- ویژگی های"جامعه منتظر" حضرت ولی عصر(عج) کدامند؟

جامعه ی منتظر به واقعیت های ناهنجار موجود"نه" می گوید و به امید فردای درخشان تلاش می کند. جامعه ی منتظر حکومت طاغوت را بر نمی تابد در مقابل آن می ایستد و مقاومت می کند. جامعه ی منتظر می کوشد در جهت همان نوع از جامعه ای که انتظارش را می کشد حرکت کند.

124- بنابر فرمان امام زمان(عج) در دوره غیبت نیابت ایشان به چه کسی می رسد و مسئولیت های او چیست؟

به نیابت از ایشان"فقیه" واجد شرایط دو مسئولیت"مرجعیت علمی" و "رهبری و ولایت ظاهری" را بر عهده دارد و در حد توان جامعه ی اسلامی را در مسیر اهداف الهی هدایت و رهبری می کند.

125- از انجا که ولی فقیه بیان کننده ی قوانین و مقررات اجتماعی اسلام است، انتخاب وی مانند انتخاب مرجع تقلید می باشد.(ص – غ )

126- چرا ولی فقیه باید "شجاعت و قدرت روحی" داشته باشد؟

زیرا باید بتواند بدون ترس و واهمه با دشمنان دین مبارزه کند در اجرای احکام دین از کسی نترسد و با قدرت در مقابل تهدید ها بایستد و پایداری کند.

127- از میان فقیهان کسی که می تواند مسئولیت اداره و رهبری جامعه را به عهده بگیرد، چه نامیده می شود؟

ولی فقیه

128- شرایط "مرجع تقلید" را بنویسید؟

1- با تقوا      2- عادل      3- زمان شناس

129- با کدام شرط "مرجع تقلید" می تواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد؟

زمان شناس

130- راههای شناخت "مرجع تقلید" را بنویسید؟

1- خود ما به اندازه ای از علم فقه اطلاع داشته باشیم که فقیه دارای شرایط را شناخته و تشخیص دهیم.

2- از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد بپرسیم

3- یکی از فقیهان در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه واجد شرایط است.

131- چرا افراد نمی توانند به طور جداگانه برای خود ولی فقیه انتخاب کنند؟

زیرا ولی فقیه بیان کننده ی قوانین و مقررات اجتماعی اسلام است و اداره ی جامعه تنها با یک مجموعه قوانین و یک رهبری امکان پذیر است در غیر این صورت هرج و مرج و تفرقه و پراکندگی پیش می آید.

132- چرا اگر برخی افراد از مرجع تقلیدی پیروی کنند که رهبر جامعه نیست مشکلی پیش نمی اید؟

زیرا وظایف مرجع تقلید و رهبری جامعه با هم تداخل ندارد.

133- ولی فقیه را تعریف کنید؟

به فقیهی که توانایی لازم برای برپایی و اداره ی حکومت را دارد و رهبری جامعه را بدست می گیرد و به پیاده کردن قوانین الهی در جامعه اقدام می کند"ولی فقیه" گفته میشود.

134- انتخاب ولی فقیه به روش "غیر مستقیم" را با ذکر مثال شرح دهید.

انتخاب به روش غیر مستقیم همان شیوه ای است که در قانون اساسی کشور پیش بینی شده است و مطابق آن، مردم ابتدا نمایندگان خبره ی خود را انتخاب می کنند. انان نیز از میان مجتهدین آن کس را که شایسته تر تشخیص دهند به عنوان رهبر جامعه اعلام می کنند. پس از رحلت امام خمینی(ره) حضرت آیت الله خامنه ای با همین شیوه انتخاب شدند.

135- آنچه در انتخاب مرجع تقلید نقش اساسی دارد، شجاعت و تدبیر اوست. (ص – غ  )

136- راههای شناخت فقیه واجد شرایط را بنویسید.

1- خود ما به اندازه ای از علم فقه اطلاع داشته باشیم که بتوانیم فقیه دارای شرایط را بشناسیم و تشخیص بدهیم

2- از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهند بپرسیم.

3- یکی از فقیهان، آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه واجد شرایط است.

137- چرا ولی فقیه باید زمان شناس باشد؟

برای اینکه بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز بدست آورد.

138- فقیه را تعریف کنید؟

به افرادی که به معرفت عمیق در دین و احکام دینی رسیده اند، فقیه می گویند.

139- انتظار، هم یک امر فطری انسانی و هم یک اصل مثبت اجتماعی است. (ص – غ)

140- انتخاب ولی فقیه در کشور ما به دو روش انجام میگیرد، آن دو را نام برده و به طور کامل شرح دهید.

1- به طور مستقیم(یک مرحله ای) مردم کشور ما، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و راه پیمایی های سراسری، ولایت امام خمینی(ره) را پذیرفتند و با ایشان پیمان یاری بستند.

2- به روش غیر مستقیم(دو مرحله ای) نیز همان شیوه ای است که در قانون اساسی کشور ما پیش بینی شده است و مطابق آن مردم ابتدا نمایندگان خبره ی خود را انتخاب می کنند. آنان نیز در میان مجتهدین آن کس را که شایسته تر تشخیص دهند، به عنوان رهبر جامعه اعلام می کنند. پس از رحلت امام خمینی(ره) حضرت آیت الله خامنهای با همین شیوه مسئولیت رهبری جامعه را عهده دار شد.

141- از شرایط ولی فقیه "مقبولیت" را توضیح دهید.

فقیهی می تواند جامعه را به سوی هدف های اسلامی رهبری کند که مردم با آگاهی و شناخت او را قبول داشته باشند و به او اعتماد و اطمینان پیدا کرده باشند پس فقیهی می تواند حکومت کند که علاوه بر داشتن شرایط رهبری مردم نیز او را پذیرفته اند. با پذیرش و قبول مردم است که رهبری و هدایت جامعه میسر می گردد و پیاده کردن احکام الهی ممکن و مقدر می شود.

142- دو شرط مشترک از شرایط "ولی فقیه" (رهبر) و "مرجع تقلید" را بنویسید.

1- فقیه عادل و با تقوا باشد    2- زمین شناس باشد

143- تفاوت میان انتخاب "ولی فقیه" و "مرجع تقلید" را شرح دهید.

انتخاب مرجع یک وظیفه ی شخصی است و هر کس، از راه هایی که معین شده است، مرجع خود را شناسایی می کند و هر زمان هم که فقیهی دیگر را اعلم دانست به او مراجعه می نماید. به همین جهت، نیازی نیست که همه یا اکثریت مردم، از یک مرجع پیروی کنند اما ولی فقیه که رهبر و مسئول اداره ی جامعه است، نمی تواند متعدد باشد و این لازمه ی نظم اجتماعی و اجرای قانون واحد در جامعه است. بر این اساس، یکی از فقها در انتخابی عمومی، عهده دار منصب ولایت فقیه می شود و برای پیاده کردن قانون اسلام اقدام می کند.

144- در دوره ی غیبت وظایف مربوط به مرجعیت علمی و حکومت اسلامی به چه کسانی سپرده می شود و چگونه انجام می گیرد؟

در عصر غیبت وظایف مربوط به گمرجعیت علمی" و "حکومت اسلامی" به فقیهان با تقوا و اسلام شناسان آگاه به زمان سپرده می شود و بار امانت بر دوش انان قرار می گیرد. آنان این وظایف را با تکیه بر دو پشتوانه انجام می دهند. پشتوانه ی اول قران کریم و پشتوانه ی دوم سیره و سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار(ع) است.

145- آیا در حکومت اسلامی اگر رهبری و مرجعیت علمی در یک فرد جمع نشود جامعه دچار مشکل میشود؟ چرا؟

خیر زیرا وظایف مرجع و رهبری جامعه با هم تداخل ندارد هم چنان که همه ی فقیهان اعلام کرده اند، در قوانین و مقررات مربوط به نظام اجتماعی، ضروری است که همه ی مردم پیرو ولی فقیه باشند و قوانین حکومت اسلامی را که زیر نظر ایشان تصویب شده است، مراعات کنند و اگر در زمینه ای ولی فقیه، حکم داد، لازم است تمام مردم حتی سایر فقیهان و مراجع از آن حکم پیروی نمایند.

146- دو ویژگی کسی که شایستگی رهبری جامعه ی اسلامی را دارد نام ببرید.

مشروعیت – مقبولیت

147- در عصر غیبت، حکومت اسلامی در چهار چوب (ولایت فقیه) استمرار پیدا می کند.

148- چرا "تدبیر و کفایت" و "شجاعت و قدرت روحی" از شرایط رهبر جامعه اسلامی است؟

با تدبیر و کفایت باشد، تا بتواند جامعه را در شرایط پیچیده ی جهانی رهبری کند و با درایت و بینش قوی، نقشه های دشمنان دین را خنثی سازد.

شجاعت و قدرت روحی داشته باشد، تا بدون ترس و واهمه با دشمنان دین مبارزه کند و در اجرای احکام دین از کسی نترسد و با قدرت در مقابل تهدید ها بایستد و پایداری کند.

149- تعدد ولی فقیه، لازمه ی نظم اجتماعی و اجرای قانون واحد در جامعه است. (ص- غ )

150- با توجه به احادیث، شرایط فقیه شایسته ی پیروی را بنویسید.

الف) با تقوا و عادل باشد.    ب) زمان شناس باشد.       ج) در رشته تخصصی خود از دیگران داناتر باشد.

151- "مقبولیت ولی فقیه" را به طور کامل توضیح دهید.

ولی فقیه باید مورد قبول و پذیرش مردم قرار گیرد و "مقبولیت" داشته باشد. فقیهی می تواند جامعه را به سوی هدف های اسلامی رهبری کند که مردم با آگاهی و شناخت او را قبول داشته باشد و به او اعتماد و اطمینان پیدا کرده باشند. پس باید ولی فقیه را علاوه بر داشتن شرایط رهبری مردم نیز او را پذیرفته باشند. با پذیرش و قبول مردم است که رهبری و هدایت جامعه میسر می گردد و بیان کردن احکام الهی ممکن و مقدور می شود.

152- فقیهان بر اساس چه پشتوانه هایی در عصر غیبت، به اجتهاد می پردازند؟

پشتوانه اول قرآن کریم – پشتوانه دوم سیره و سنت پیامبر(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام

153- چرا مرجع باید "عادل" و "زمان شناسگ باشد؟

مرجع باید عادل باشد تا مردم بتوانند به او اعتماد کرده و از دستوراتش پیروی کنند. مرجع باید زمان شناس باشد تا بتواند شرایط جدید و نیازهای زمان را بشناسد و احکام دین را متناسب با نیازهای روز استخراج کند.

154- آیا میتوان پیروی از فقیه خاصی را بر انسان تحمیل کرد؟ توضیح دهید.

هیچ کس نمی تواند پیروی از یک فقیه را به انسان تحمیل کند یا او را از پیروی فقیهی باز دارد اگر کسی، پس از مدتی مراجعه به یک فقیه تشخیص دهد که فقیه دیگری آن شرایط را در سطح عالی تری دارد لازم است به تشخیص خود عمل کرده و از فقیه اعلم و شایسته تر پیروی کند.

155- مقصود از "تقلید" در احکام دینی چیست؟

کسانی که خود در احکام دینی متخصص نیستند به فقیهان مراجعه می کنند و مطابق با راهنمایی آنان عمل می نمایند. به این مراجعه پیروی یا تقلید می گویند.

156- "حقوق متقابل رهبر و مردم" را از نظر حضرت علی(ع) بنویسید.

حضرت علی (ع) می فرمایند: ای مردم همانا من بر گردن شما حقی دارم و شما نیز بر من حقی دارید واما حق شما بر من این است که شما را نصیحت و راهنمایی کنم و درآمدهای بیت المال را به شایستگی بین شما تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا نادان نمانید و تربیت کنم تا یاد بگیرید و اما حق من بر شما این است که شما به بیت خود وفا کنید و مرا در پنهان و آشکار نصیحت و یاری کنید و هنگامی که شما را خواندم اجابت کنید و هنگامی که فرمان دادم اطاعت کنید.

157- بنابر فرموده ی امام علی (ع) به مالک اشتر، چرا رهبر جامعه ی اسلامی باید افراد "عیب جو" را از خود دور کند؟

زیرا مردم عیب هایی دارند که مدیر و رهبر جامعه باید بیش تر از همه در پنهان کردن آن ها بکوشد.

158- با توجه به آیات قرآن کریم دو مورد از وظایف مردم نسبت به رهبر و حکومت اسلامی را بنویسید.

1- مردم مسئولیت دارند از رهبر جامعه تبعیت کنند و پایبند قوانین و مقررات حکومت اسلامی باشند.

2- برای اجرای قوانین اسلام پیشرفت جامعه و ناکام گذاشتن دشمنان خدا و مردم از خود استقامت و پایداری نشان دهند.

3- وحدت و همبستگی اجتماعی خود را بر محور رهبری جامعه حفظ کنند تا قدرت های ستمگر نتوانند در کشور اسلامی نفوذ کنند و عزت واستقلال جامعه را به خطر اندازند.

4- خود را برای مقابله با ظالمان و مستکبران آماده کند به طوری که آنان فکر تهاجم به سرزمین اسلامی را در سر نپرورانند.

159- تفاوت های میان "نظام مردم سالاری دینی" و "نظام های جمهوری دمکراتیک رایج در جهان" را بنویسید.

اولا حکومت اسلامی بر مبنای قوانین اسلامی تشکیل می شود و قانون گذاران نمی توانند بر خلاف دستورات الهی قانون تنظیم کنند و به همین جهت این نظام مردم سالاری دینی نامیده می شود. ثانیا دمکراسی رایج در جهان هدف خود را صرفا تامین خواسته های دنیوی مردم قرار داده است و نسبت به ارزشهای الهی بی اعتنا است اما هدف اصلی از نظام اسلامی سعادت اخروی و برقراری عدالت اجتماعی است و آسایش و رفاه مردم را در این چهار چوب برقرار می کند.

160- طبق فرمایش اما علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر چرا حاکم اسلامی نباید با ترسو مشورت کند؟

زیرا در انجام کارها روحیه حاکم را سست می کند.

161- چرا نظام جمهوری اسلامی "مردم سالاری دینی" نامیده می شود؟

زیرا حکومت اسلامی بر مبنای قوانین اسلامی تشکیل می شود و قانونگذاران نمی توانند بر خلاف دستورات الهی قانون تنظیم کنند.

162- در عصر غیبت مرجعیت دینی در شکل (مرجعیت فقیه) و حکومت اسلامی در چهار چوب (ولایت فقیه) استمرار می یابد.

163- تفاوت های اصلی نظام اسلامی با حکومت های دمکراتیک چیست؟

تفاوت اساسی میان حکومت های دمکراتیک رایج در جهان و حکومت اسلامی این است که حکومت اسلامی مسئول اجرای قوانین اسلامی و فقیه تابع ضوابط و قوانین دینی است. اما دمکراسی رایج در جهان هدف خود را تامین خواسته های دنیوی مردم قرار داده است و نسبت به ارزش های الهی بی اعتناست.

164- آیا تشکیل حکومت در عصر غیبت می تواند در زمینه سازی حکومت جهانی ولی عصر موثر باشد؟

بله زیرا برقراری حکومت اسلامی علاوه بر این که یک ضرورت اساسی در اجرای احکام اسلامی است به مومنان و منتظران حضرت مهدی (عج) فرصت می دهد که انچه را برای آمادگی ظهور لازم است فراهم سازند.

165- "مردم سالاری دینی " را با دمکراسی رایج در جهان مقایسه کنید.

نظام اسلامی زمانی در کشوری استوار می شود که اکثریت مردم ان را بپذیرند و بدان پایبند باشند اما تفاوت اساسی میان حکومت های دمکراتیک رایج در جهان و حکومت اسلامی این است که حکومت اسلامی مسئول اجرای قوانین اسلامی است فقیه تابع ضوابط و قوانین دینی است و به همین جهت این نظام، مردم سالاری دینی نامیده می شود. اما دمکراسی رایج در جهان هدف خود را تامین خواسته های دنیوی مردم قرار داده است و نسبت به ارزش های الهی بی اعتناست.

166- با توجه به سفارشات حضرت علی (ع) به مالک اشتر بنویسید چرا رهبر باید از افراد "عیب جو" و "ترسو" دوری کند؟

پرهیز از عیب جو، زیرا مردم عیب هایی دارند که مدیر و رهبر جامعه باید بیشتر از همه در پنهان کردن آنها بکوشد. و پرهیز از ترسو زیرا در انجام دادن کارها روحیه را سست می کند.

167- عوامل تحریک کننده ی بیرونی فقط زمینه ساز خطا و گناه در انسان می باشد.(ص – غ)

168- قرآن کریم یکی از راههای اصلی رسیدن به کرامت را کسب (عزت نفس) می داند.

169- تمایلات عالی را تعریف کنید؟

آن دسته از تمایلات که مربوط به بعد روحی و معنوی انسان است مانند تمایل به دانایی، احسان، شجاعت

170- بنابر تحقیقات انجام شده بر مجرمان یکی از راههای مبارزه با کژی ها و زشتی ها در جامعه چیست؟

تحقیقات نشان می دهد اکثر گناهکاران و مجرمان افرادی هستند که عزت نفس خود را از دست داده و تحقیر شده اند بنابراین یکی از راههای مبارزه با کژی و زشتی ها در جامعه افزایش عزت نفس انسانها و حفظ کرامت آنهاست.

171- انسان عزیز همواره به ندای عقل و نفس اماره گوش فرا می دهد و تسلیم نفس لوامه نمی شود.(ص-غ )

172- تمایلات انسانی را نام ببرید و بنویسید هر یک مربوط به کدام بعد وجودی انسان است؟ با ذکر مثال

1- تمایلات عالی که مربوط به بعد روحی و معنوی انسان است مانند تمایل به دانایی، احسان

2- تمایلات دانی که مربوط به بعد حیوانی و دنیایی اوست مانند تمایل به ثروت، شهوت

173- انسان منتظر، به واقعیت های ناهنجار "نه" می گوید و به امید فردای درخشان تلاش می کند.(ص-غ )

174- انسان عزیز را تعریف کنید؟

انسان عزیز، کسی است که در مقابل دیگران تسلیم نمی شود و شکست نمی خورد.

175- چرا توجیه خطاکاران که برای انجام گناه عوامل تحریک کننده ی بیرونی را مقصر می دانند قابل قبول نیست؟

این گونه افراد باید توجه کنند که عوامل بیرونی فقط زمینه ساز هستند نه بیشتر کسی که تصمیم میگیرد و مرتکب گناه می شود و کرامت خدادادی خود را لکه دار می کند خود انسان است. چه بسیار انسانهایی که همان زمینه ها را می بینند اما با قدرت روحی و اراده قوی در مقابل گناه می ایستند و آن را شکست می دهند.

176- در چه مواردی "عزت و شکست ناپذیری" ضروری است؟

عزت و شکست ناپذیری در دو مورد ضروری است:

1- در برابر خواسته های نا مشروع درونی که سبب روی آوردن انسان به گناه می شوند.

2- در برابر دشمنان ظالم بیرونی که می خواهند در برابر ظلم آنان تسلیم باشد.

177- تمایلات عالی انسان مربوط به بعد (روحی و معنوی) و تمایلات دانی او مربوط به بعد (حیوانی و دنیایی) است.

178- انسان صاحب کرامت همواره به سود نفس لوامه عمل میکند و تسلیم نفس اماره نمیشود.(ص-غ)

179- دو دسته تمایلاتی که درون انسان قرار دارد کدامند؟

1- تمایلات عالی      2- تمایلات دانی

180- چرا نمی توان مسئولیت انجام گناه را از دوش خود برداشت و به عوامل بیرونی نسبت داد؟

زیرا عوامل بیرونی تحریک کننده یا شرایط اجتماعی و اقتصادی تنها زمینه ساز گناهند اما قدرت روحی و اراده ی انسان می تواند در مقابل گناه بایستد و ان را شکست دهد.

181- "انسان کریم پروا دارد و شرم می کند که پیمان شکنی نماید و در ضور خداوند گناه کند" این موضوع را با ذکر یک مثال ثابت کنید.

مثال: فرزندی را تصور کنید که پدر و مادرش برای او بسیار عزیزند و از این که او را در حال گناه ببینند شرمگین می شود، از این رو، می کوشد خطای خود را از آنان بپوشاند. انسان صاحب کرامت که می داند نمی توان کاری را از خداوند مخفی کرد، می کوشد خود را حفظ کند و به گناه آلوده نشود.

182- چرا انسان صاحب کرامت اهل پیمان شکنی نیست؟

انسان صاحب کرامت اهل پیمان شکنی نیست او پیمانی را که با خدا بسته است، نمی شکند و بی وفایی نمی کند زیرا ان را مخالف کرامت خود می یابد. بنابراین یکی از راههای ماندگاری بر پیمان تقویت احساس کرامت و عزت نفس است.

183- چه رابطه ای بین "کرامت نفس" و "گناه" وجود دارد؟ چرا؟

میان کرامت نفس و گناه رابطه ی معکوس برقرار است یعنی هر قدر کرامت نفس بالاتر می رود، گناه کمتر می شود. زیرا تا انسان حقیر نشود و خود را کوچک نکند دست به گناه نمی زند همانطور که هر قدر انسان خود را عزیز ببیند تن به ذلت و گناه نمی دهد.

184- هدف دمکراسی رایج در جهان تامین (خواسته های دنیوی) مردم است.

185- "انسان صاحب کرامت" و "انسان گناهکار" در برابر نفس لوامه و نفس اماره خود چگونه عمل می کنند؟

انسان صاحب کرامت و عزت همواره به سود نفس لوامه عمل می کند و تسلیم نفس اماره نمی شود اما انسان ذلیل در درن شکست می خورد و تسلیم نفس اماره می شود. بنابراین انسان گناهکار پیش از ان که در مقابل عوامل بیرونی تسلیم شود، ابتدا در خود می شکند و مقاومت را پذیرا می شود. کسی که در مقابل دیگران تن به ذلت می دهد ابتدا در مقابل تمایلات پست درون خود شکست خورده و ذلیل شده است. او کرامت خود را از دست داده و به دنائت و پستی دچار شده است.

186- تحریکات بیرونی عوامل زمینه ساز گناهند، اما قدرت (روحی و اراده ی انسان) می تواند در مقابل گناه بایستد.

187- راه پرورش کرامت نفس در انسان را توضیح دهید.

برای یافتن عزت و پرورش آن در خود باید به سراغ سرچشمه آن رفت و راه دیگری وجود ندارد تمام عزت از ان خداست و برای دیگری که در مقابل خدا باشد سهمی نمی توان قائل شد پس هر کس اطاعتش از خدا بیش تر باشد کرامت و عزتش بیشتر است.

188- انسان صاحب کرامت همواره به سود کدام نفس خود عمل میکند؟

نفس لوامه

189- راه کسب عزت چیست و چه کسانی کرامت و عزت بیشتری دارند؟

هرکس به دنبال عزت است باید به سرچشمه عزت یعنی خدا مراجعه کند و هر کس اطاعتش از خدا بیشتر باشد کرامت و عزتش بیشتر است.

190- چرا در قرآن کریم کلمه "انسان" و "بنی آدم" به جنس خاصی اختصاص ندارد؟

زیرا زنان و مردان به عنوان افراد نوع انسان ویژگی های فطری یکسان و هدف مشترکی دارند که با استفاده از سرمایه های ذاتی خود می توانند به آن هدف برسند و در بهشت جاوید خداوند منزل گزینند.

191- ابتدایی ترین زمینه شکل گیری نهاد خانواده رشد و پرورش فرزندان است. (ص- غ )

192- عالی ترین هدف تشکیل خانواده رشد (اخلاقی) و (معنوی) هر یک از اعضای خانواده است.

193- بر اساس فرهنگ اسلامی چه راه هایی برای شناخت همسر وجود دارد؟ سه مورد را بنویسید.

1- تحقیق درباره ی خانواده ی همسر و موقعیت اعضای خانواده در محل زندگی و محل کار

2- شناخت دوستان همسر و کسانی که او با آنان معاشرت بیشتری دارد.

3- تحقیق درباره ی روحیات و خلقیات همسر در محیط کار یا محل تحصیل

4- معاشرت خانواده های دو طرف با یکدیگر و بهره بردن از تجارب پدر و مادر در این معاشرت ها

5- مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان

6- گفت و گو با یکدیگر در جلسات حضوری و طرح دیدگاهها درباره ی موضوعات مختلف

194- سه شرط اصلی پیمان ازدواج را بنویسید.

1- اعلام رضایت دختر و پسر و اجباری نبودن ازدواج برای هیچ کدام     2- اذن پدر برای ازدواج دختر  3- صداق یا مهریه ی زن

195- ابتدایی ترین زمینه شکل گیری نهاد خانواده (نیاز جنسی) می باشد.

196- نقش های مرد در زندگی مشترک چیست؟ نام ببرید

1- تامین هزینه ی زندگی خانواده            2- مدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده

3- رابطه ی محبت امیز با همسر             4- محبت و نظارت پدری

197- چرا در ازدواج اذن پدر برای دختران ضروری است؟

لطافت های روحی و ظرافت های عاطفی دختر آن گاه که در فضای محبت و علاقه ی جنس مخالف قرار می گیرد احتمال نادیده گرفتن برخی واقعیت ها و کاستی ها را به دنبال دارد به خصوص که دختران به خاطر حیا و عزت نفس قوی خود، در ازدواج پیش قدم نمی شوند و طلب و درخواست از طرف پسر است نه دختر. در چنین مواقعی پدر که بر احساسات خود غلبه دارد و نیز دارای تجارب فراوان و شناخت کامل از جنس مرد است می تواند به سان باغبانی از گل لطیف و ظریف خویش مراقبت کند و به راهنمایی او بپردازد.

198- مهمترین وظیفه ی پدر و مادر ایجاد زمینه ی مناسب برای (رشد و تعالی خانواده) است. .(ص – غ)

199- اگر عقد ازدواج به زور انجام گیرد (باطل) است..(ص – غ)

200- عبارت قرآنی:"و جعل بینکم موده و رحمه" به کدام یک از زمینه های طبیعی ازدواج مربوط است؟

نیاز به آرامش و انس روحی با همسر

201- آمادگی زیستی و روحی ازدواج نیازمند دو نوع بلوغ است. آن دو را فقط نام ببرید.

بلوغ جنسی و بلوغ عقلی و فکری

202- نقش مشترک پدر و مادر در خانواده چیست؟

برنامه ریزی برای رشد و تعالی خود و فرزندان

203- چرا پیشوایان دین ما از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم؟

چون پدر و مادر به علت علاقه و محبت به فرزند معمولا مصالح و خوش بختی او را در نظر می گیرند و به علت تجربه و پختگی شان بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند.

204- از نقش هایی که در خانواده بر عهده ی زن می باشد "همسرداری" را شرح دهید.

زن، ارامش زندگی مرد است. زن با گرمای وجود خویش به محیط خانه شادی و نشاط می بخشد، مرارت ها و خستگی ها را از همسر خود دور می کند و در سختی های روزگار در کنار او می ایستد. در چارچوب این رابطه ی سرشار از محبت، تمایلات جنسی زن و مرد ارضا و نیازهای زندگی زناشویی برطرف می شود. با ارضای این تمایلات و نیازها توجه به خارج از خانه از بین می رود و فساد اجتماعی کاهش می یابد.

205- در موضوع زمینه های شکل گیری نهاد خانواده موارد زیر را مشخص نمایید.

الف) ابتدایی ترین زمینه          ب) عالی ترین زمینه

الف)ابتدایی ترین زمینه نیاز جنسی می باشد   ب) عالی ترین زمینه نیاز به رشد معنوی و اخلاقی می باشد.

206- از نقش مرد در خانواده "محبت و نظارت پدری" را توضیح دهید.پدر فقط نان آور خانواده نیست بلکه باید با برقراری ارتباط درست با فرزندان عواطف پدری را به ان ها منتقل کند، برای آینده ی آنان برنامه ریزی نماید، وقتی به نوجوانی و جوانی رسیدند، با آن ها مشورت کند، برای زندگی آینده آن ها را آماده سازد، درد دل های انان را بشنود و از هر جهت مراقب سرنوشت و آینده ی آن ها باشد.

207- زمینه های طبیعی تشکیل خانواده را نام ببرید.

نیاز جنسی – نیاز به آرامش و انس روحی با همسر – رشد و پرورش فرزندان – نیاز به رشد معنوی و اخلاقی

208- نباید فاصله میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود. (ص – غ)

209- چرا خانواده یک نهاد طبیعی و متفاوت با سایر نهادهای اجتماعی است؟

نهاد خانواده مانند یک شرکت تجاری اداری یا صنعتی نیست که در آن چند نفر برای رسیدن به منافع مشترک گرد هم می آیند و شرکتی را به وجود می آورتد خانواده یک نهاد طبیعی و لازمه ی خلقت انسان است و بدون این نهاد حیات و تکامل انسانی با خطر جدی رو به رو می شود. به عبارت دیگر تشکیل خانواده زمینه های طبیعی دارد و این زمینه ها زن و مرد را به هم نزدیک می کنند و سبب شکل گیری خانواده می شوند.

210- در خانواده "تدبیر امور خانه" از وظایف چه کسی است؟ و چرا این نقش از ارزش و اهمیت برخوردار است؟

زن زیرا مدیریت داخلی خانه (خانه داری) جمع کننده و پیوند دهنده ی پدرف مادر و فرزندان و نگه دارنده ی آن ها در زیر یک سقف است زنانی که با دور اندیشی امور خانه را سامان می دهند و از آموزه های علمی کمک می گیرند، بستری برای رشد و بالندگی فرزندان و آرامش و نشاط همسر، که از اهداف مهم خانواده است به وجود می آورند.

211- با توجه به آیه ی "ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم" علت از یاد بردن خود چیست؟ چرا؟

علت از یاد بردن، به فراموشی سپردن خداوند و غفلت از اوست زیرا خداوند سرچشمه ی همه ی نیکی ها و خوبی هاست. نتیجه ی فراموشی خداوند، فراموشی خود حقیقی و اصیل است.

212- نتایج ازدواج در زمان و موقعیت "مناسب" و "نامناسب" را با یکدیگر مقایسه کنید.

ازدواج برای رفع نیازهای طبیعی و پاسخ گویی به قانون خلقت انجام می شود. اگر به این نیازهای طبیعی در زمان و موقعیت مناسب پاسخ داده نشود مانند سایر نیازها، اختلالات و مشکلات خاص خود را به دنبال دارد و آسیب های جبران ناپذیر روانی، اخلاقی و اجتماعی وارد می کند. و بر عکس شادابی ، نشاط، سلامت جسمی و روحی، رشد طبیعی، احساس رضایت درونی، تعادل در حالات و رفتار، خوش رویی و خوش خلقی، کاهش فشار جنسی، کاهش روابط نا مشروع و آسیب های اجتماعی و روانی از فواید ازدواج به موقع است.

213- چه نقش هایی در خانواده بر عهده ی "زن" می باشد؟ نام ببرید.

1- همسرداری    2- تدبیر امور خانه    3- مادری

214- وظایف فرزندان در مقابل "پدر و مادر" چیست؟

جلب رضایت پدر و مادر – نگه داشتن حرمت آنان – اطاعت از دستوراتشان

215- عالی ترین زمینه برای تشکیل خانواده نیاز به (رشد معنوی و اخلاقی) می باشد.

216- لازمه انتخاب شایسته همسر تسلط بر چه چیزی است؟

تسلط کامل بر شور و احساس جوانی

217- از زمینه های طبیعی تشکیل خانواده "نیاز به آرامش و انس روحی با همسر" را شرح دهید.

نیاز برتری که زن و مرد را به زندگی با یکدیگر فرا می خواندف ارامشی است که بدین وسیله به دست میآید. این آرامش، تنها با بودن در کنار همسر حاصل می شود و راه دیگری برای دستیابی به ان نیست اگر فردی غرق در لذت های جنسی باشد اما مجرد زندگی کند باز هم نوعی بی قراری درونی او را آزار می دهد و جای خالی همسر را در کنار خود حس می کند.

218- کدامیک از موارد زیر مربوط به نقش مرد و کدامیک مربوط به نقش زن در خانواده است؟

الف) تدبیر امور خانه       ب) مدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده

الف – تدبیر تمور خانه نقش زن       ب – مدیریت و نگاهبانی از حریم خانواده نقش مرد

219- آیا تفاوت نقش ها در زن و مرد به معنی برتری ذاتی یکی بر دیگری است؟ (با ذکر مثال شرح دهید)

تفاوت نقش ها به معنی برتری ذاتی یکی بر دیگری نیست بلکه برای ایفای نقش تکمیلی در خانواده و جامعه، براساس ویژگی های زیستی و روان شناختی و بهره مندی مناسب و به جا از توانمندی های متفاوت ان دو است به طور مثال توانمندی عاطفی بالای زنان و قدرت جسمی بیش تر مردان برای ان است که زن و مرد دو نقش تکمیلی در کنار هم ایفا نمایند.

220- چرا نمی توان در قالبی غیر از ازدواج به نیاز جنسی پاسخ داد؟ توضیح دهید.

زیرا لذت آنی برخاسته از گناه پس از چندی روح و روان فرد را پژمرده می کند و شخصیت او را می شکند این گونه اشخاص به جای بازگشت به مسیر درست، برای فرار از این پژمردگی به افراط در گناه کشیده می شوند اما نمی دانند که روحشان مانند تشنه ای است که هر چه بیش تر به او آب دریا می دهند، بر تشنگی اش افزوده می شود و بی قراریش شدت می گیرد.

221- دو بلوغ مورد نیاز برای "آمادگی زیستی و روحی" ازدواج را نام ببرید.

بلوغ جنسی – بلوغ عقلی و فکری

222- نقش مشترک پدر و مادر در خانواده چیست؟

برنامه ریزی برای رشد و تعالی خود و فرزندان

223- چرا هیچ کار دیگری را نمی توان با نقش مقدس "مادری" برابر دانست؟

زیرا رشد و بالندگی فرزند از ابتدای انعقاد نطفه در رحم تا مدت ها پس از تولد بر عهده ی مادری با محبت ، شکیبا، فداکار،خردمند، عفیف و باتقوا است. رشد متعادل و طبیعی فرزند بیشتر بر عهده ی مادر است و با وقت گذاری او ممکن می شود.

224- آیا شرط پرداخت "نفقه" نیازمند بودن زن است؟ توضیح دهید.

خیر بلکه انجام وظایف همسری است اگر زن ثروتمند هم باشد باز هم این تکلیف بر عهده مرد است و اگر زن دراند خود را در هزینه خانواده مصرف کند به همسر خود کمک کرده است.

225- سه مورد از راههای گشناخت همسر" را بنویسید.

1- تحقیق درباره ی خانواده ی همسر و موقعیت اعضای خانواده در محل زندگی و محل کار

2- شناخت دوستان همسر و کسانی که او با آنان معاشرت بیشتری دارد.

3- تحقیق درباره ی روحیات و خلقیات همسر در محیط کار یا محل تحصیل

4- معاشرت خانواده های دو طرف با یکدیگر و بهره بردن از تجارب پدر و مادر در این معاشرت ها

5- مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان

6- گفت و گو با یکدیگر در جلسات حضوری و طرح دیدگاهها درباره ی موضوعات مختلف

226- ازدواج به موقع چه فوایدی را در بر دارد؟

 شادابی ، نشاط، سلامت جسمی و روحی، رشد طبیعی، احساس رضایت درونی، تعادل در حالات و رفتار، خوش رویی و خوش خلقی، کاهش فشار جنسی، کاهش روابط نا مشروع و آسیب های اجتماعی و روانی از فواید ازدواج به موقع است.

227- از نقش های مرد "رابطه ی محبت آمیز با همسر" را توضیح دهید.

مرد باید محبت درونی خود را به همسر ابراز کند و از مخفی کردن آن بپرهیزد، همسر با شنیدن ابراز محبت، اعتماد به نفس فوق العاده ای پیدا می کند و توجه او به زندگی چند برابر می شود.

228- نام دو خود در انسان چیست؟ و آن دو با چه عنوانی وارد صحنه می شوند؟

خود عالی – خود دانی – نفس لوامه – نفس اماره

229- چرا تنها علاقه و محبت اولیه نمی تواند لازمه ی انتخاب همسر باشد؟

زیرا علاقه و محبت اولیه چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند به گونه ای که فریاد های خیر خواهانه ی او را نمی شنود. (حب الشی یغمی و یصم: علاقه ی شدید به چیزی آدمی را کور و کر میکند.)

230- چه نوع معاشرتهایی برای "شناخت همسر" نتیجه بخش نیست؟ چرا؟

معاشرت هایی که منشا آن تنها هوس های زود گذر است این گونه معاشرت ها هر چند با عنوان هایی مانند شناخت روحیه ی همسر و امتحان او باشد نتیجه بخش نیست و آثار زیان بار دیگری دارد که به خاطر همان آثار خداوند اجازه این گونه معاشرت ها را نداده است. در این معاشرت ها معمولا احساسات در هر دو نفر حاکم می شود هر طرف اصرار دارد خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد تا محبوب دیگری واقع شود معمولا هم بیشتر این معاشرت ها به سستی رابطه و جدایی می انجامند.

231- در پیمان ازدواج منظور از "صداق یا مهریه" زن چیست؟

در پیمان زناشویی مرد به نشانه ی ارزشی که برای زن قائل است و اعلام صداقت خود در محبت به همسر متعهد می شود که هدیه ای را به عنوان مهریه یا صداق به زن تقدیم کند.

232- مهمترین عامل پایداری خانواده پس از ازدواج چیست؟

درک درست زوجیت و مکمل هم بودن زن و مرد و عمل به این درک می باشد.

233- از دیدگاه قران کریم، در صورت نبودن کدام معیار در فرد، ازدواج با او حرام می شود؟

ایمان

جزوه دین وزندگی سال چهارم

 جزوه دین وزندگی سال چهارم ، درس 8 و 9 

کاری از جناب زاهد نجفی

 

 

زاهد نجفی – مدرس دین و زندگی

09115214192اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


حجم فایل : 664 کیلوبایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

جزوه دین وزندگی ، درس 5 سال سوم و درس 6 سال چهارم

کاری از جناب زاهد نجفی

 

زاهد نجفی – مدرس دین و زندگی

09115214192اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


حجم فایل : 1.09 مگابایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

جزوه خلاصه دین و زندگی 3‎

کاری از جناب سعید شهریار

 اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


حجم فایل : 779 کیلوبایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

 خلاصه معارف پیش دانشگاهی (دین وزندگی 4)

کاری از جناب بهنام کامجو

 

 

اینجانب دبیر درس دین وزندگی وفلسفه ومنطق هستم که درس دین وزندگی 3 ونیز سوالات نهایی به صورت درس به درس و….جمع آوری کرده ام
آدرس سایت: maarefjahrom.irاگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


حجم فایل : 493 کیلوبایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

جزوه آموزشی جامع دین و زندگی 3

کاری از جناب رضا جهانی

 

جزوه حاضر مجموعه ای جامع است که تمامی مطالب دین وزندگی سال سوم دبیرستان در برمی گیرد که می تواند منبع مناسبی برای دانش آموزان سال سوم متوسطه و داوطلبان آزمون سراسری قرار گیرد.
مجموعه مطالبی را که این جزوه را تشکیل می دهند عبارتند از : تفسیر و پیام آیات،نمونه سوالات طبقه بندی درسی و نهایی و گنجیه نکات شب کنکوری دین و زندگی سال سوم + نقد وبررسی کتاب درسی سال سوم

 

رضا جهانی
مدرس دین وزندگی کنکور سراسری
شماره تماس : 09103936488اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


حجم فایل : 1.43 مگابایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

پیام آیات دین وزندگی سال چهارم دبیرستان
مطابق با کتاب درسی چاپ 1393

کاری از جناب رضا جهانی

 

 

 

 اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


حجم فایل : 718 کیلوبایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

تفسیر آیات دین وزندگی 2‎ 

کاری از جناب رضا جهانی

تفسیر آیات دین وزندگی 2  براساس تفسیر نور حجه السلام قرائتی

 

دروس 9 تا 11 اضافه شد

 

 

پسورد فایل فشرده : www.konkur.in


اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

پاسخ اندیشه و تحقیق دین و زندگی سوم دبیرستان

کاری از جناب محمد صدری دهاقانی

 

محمد صدری دهاقانی از استان اصفهان
دانش آموز سوم تجربیاگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


حجم فایل : 750 کیلوبایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

مجموعه ویدیو های آموزش دین و زندگی کنکور

کاری از علیرضا یوسفیانپور و توحید خالدیان

 

دروس هدایت و معادشناسی و هدفمندی درس دینی افزوده شد ( 5 دی 92 )

 

 

 

 

قسمت پنجم : مبحث هدفمندی دین و زندگی یوسفیانپور ( 5 دی 92 )

حجم : 11.09 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

قسمت چهارم : مبحث هدایت ( 5 دی 92 )

حجم : 7.29 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

قسمت سوم : معادشناسی ( 5 دی 92 )

حجم : 9.64 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

قسمت دوم : توحید شناسی

حجم : 8.77 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

قسمت اول : قضا و قدر

حجم : 17.99 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

سؤالات دین و زندگی کنکور 5 گروه آزمایشی سراسری سال 91‎ با فرمت ورد

کاری از جناب قاسم مندوانی ( عبادی )

 

 

 

 

نام فایل : سؤالات دین و زندگی کنکور 5 گروه آزمایشی سراسری سال 91‎

حجم : 135 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

با تشکر از جناب قاسم مندوانی ( عبادی )
شماره تماس : 09166344828
پیام: دبیر معارف اسلامی و فلسفه و منطق شهرستان شادگان و سرگروه معارف اسلامی و فلسفه و منطق این شهرستان می بتشم .


جزوات دین و زندگی مخصوص کنکوری های سال 93

کاری از جناب محمد حسین یمینی نیا

 

بررسی خط مشی دروس دینی برای مرور سریع و یاد آوری 100 %  افزوده شد ( 16 مهر 92 ) 

 

 

بررسی جزءبه جزء روایات و احادیث و تطابق آنها با متن و آیات به صورت کاملا تستی و کلید واژه ای
بررسی نکات و کلید واژه های هر درس و نکات مربوط به پایه های مختلف
بررسی نکات ماهرانه برای تست زنی برای هر درس در بخش روایات

روش تست زنی و نحوه نگرش به یک تست دین و زندگی در هنگام مواجه شدن با آن بررسی ساده وراه های شناسایی کلید واژها در یک تست

 

 

 

 

 

بررسی خط مشی دروس دین و زندگی برای مرور سریع و یاد آوری 100 % ( 16 مهر 92 )

حجم : 593 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم ‍

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

بررسی 10 تست از کنکورسالهای اخیر برای کاربردی کردن نکات جزوه (16 شهریور 92)

حجم : 1.02 مگابایت

دانلود : لینک مستقیم ‍| پرشین گیگ  

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

نام فایل : درس 2 و 3 دینی سال چهارم دبیرستان – مراتب توحید( 31 مرداد 92 )

حجم : 593 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم ‍| پرشین گیگ  

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

نام فایل : بررسی دقیق روایات 3 درس اول دینی سال دوم دبیرستان( 9 مرداد 92 )

حجم : 485 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم ‍| پرشین گیگ  

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

نام فایل :بررسی نکات درسی 2 درس اول دینی سال دوم دبیرستان ( 2 مرداد 92 )

حجم : 533 کیلوبایت

دانلود : لینک مستقیم ‍| پرشین گیگ  

رمز فایل : www.konkur.in 

منبع : سایت کنکور

 

 

با تشکر از جناب محمد حسین یمینی نیا برای ارسال این مطلب به سایت کنکور
شماره تماس : 09356078280 


 روش مطالعه درس دین وزندگی کنکور و دبیرستان

به همراه 13نکته کلیدی درباره ی روش مطالعه دین و زندگی

کاری از جناب رضا جهانی

 

 

 

کنکوری های عزیز، تمامی نکات را با توجه به تجربیات خودم نوشته ام. امیدوارم برایتان مفید باشد.

1) اولین و مهمترین نکته: با نام خدا شروع و با عشق بخوانید. هر اتفاق یا خاطره بدی که از کلاس درس یا امتحان ویا معلمتان دارید را فراموش کنید و فکر کنید برای اولین بار است که این کتاب را میخوانید.

2) همه ی کتاب ( عناوین، سرتیترها، پرسش ها، احادیث و روایات … همه و همه …) براساس آیات ابتدا یا داخل درس است. پس مبنا و اصل یادگیری خود را بر روی آیات قرار دهید. 

3) هر تیتر، پرسش یا حدیثی که درون درس است مطمئنا نتیجه ی از نکات آیات یا مفاهیم آن است. پس حتما نکات آیات را به دقت پیداکنید (بهتر است با معلم خود این کار را انجام دهید) و ارتباط هرآیه را باعنوان و هر پاراگراف پیدا و درک کنید.

4) حتما آیات را حفظ کنید. اما قبل از حفظ آیه و مطالب، سعی کنید به مفهوم آن پی ببرید.

5) نکات را از هرکتاب کمک درسی که دارید جمع آوری کنید. نیازی به خرید ده ها کتاب کمک درسی مختلف برای دین و زندگی نیست، بهتر است کتابی که معلمتان پیشنهاد کرده است را خریده و بقیه کتاب ها را از دوست خود یا کتابخانه محله تان گرفته و نکات را کامل کنید.

6) سعی کنید همه نکات مربوط به هر قسمت را درون همان صفحه (بالا ویا پایین آن) نوشته و یا در قسمتی درون همان درس بنویسید.

7) بهتر است تست های کنکور سالهای اخیر(88-89-90-91-92-93)را دست نخورده بگذارید و نکات تست های سالهای قبل تر را که مربوط به آن درس است به صورت نکته درون کتابتان بنویسید.

8) هرگز دفتر و یا دفترچه نکات، جدا از کتاب دین و زندگی نباشد. کتاب دین و زندگی را حتما حتما حتما از روی خود کتاب خوانده و نکات را نیز درون کتاب نوشته شود.

9) توصیه میکنم دین و زندگی را به شیوه ی تدریس مفهومی استاد کریمی (در سی دی های گزینه2میتوانید تدریس ایشان را ببینید) خوانده و مفهوم را درک کنید.
10) کتاب های دوم و سوم وچهارم دبیرستان را به صورت ادامه دار بخوانید یعنی مطمئن باشید که هیچ کدام از یکدیگر جدا نیستند و در صورت سوال های سخت، تلفیقی از مطالب دو یا هرسه ی کتاب را می بینید.

11) در اوایل شروع مطالعه برای کنکور فقط تست های مبحثی بزنید و هیچگاه از مجموعه ی 3درس بیشتر نزنید؛ سعی کنید تا اوایل بهمن تمامی مباحث و دروس را به صورت مبحثی و درسی، جدا جدا، تست بزنید. پس حتما در برنامه ریزیتان از 3جلسه 5/1ساعته (5/4ساعت درهفته) کمتر وقت نگذارید؛ و هیچگاه1جلسه در هفته نخوانید. هر چه برنامتان خردتر باشد میزان بازدهی بالاتر خواهد بود.

12) و برنامه کلی اینکه بهتر است دین و زندگی سال دوم را در3ماه اول (مهر،آبان،آذر) و دین و زندگی سال سوم را در3ماه دوم (دی،بهمن،اسفند) و ترم اول سال چهارم را با برنامه مدرسه تا امتحانات ترم اول و ترم دوم سال چهارم را نیز با برنامه مدرسه تا امتحانات ترم دوم تمام کنید. هیچگاه زودتر از بهمن و یا دیرتر از فروردین خواندن یک دور کامل دین و زندگی را تمام نکنید!!! هرچه زودتر تمام کنید، مطمئنا کمتر به سراغش می روید و هرچه دیرتر تمام کنید، وقت برای مرورتان کاهش می یابد. پس سعی کنید اصل برنامه ریزیتان بر این اساس باشد که تا پایان اسفند ماه خواندن دروس را تمام کنید و دردوران طلایی نوروز و بعد از آن، مرور و تست زنی کنکوری داشته باشید.

13) و توصیه اصلی ام: هیچوقت ناامید نشوید وهمیشه با انرژی مثبت و امید به فرداهای روشن مطالعه نمائید و به این ایمان داشته باشید؛ هیچ زحمتی بی پاداش نمی ماند!!!

با آرزوی موفقیت همه ی شما عزیزان کنکوری

رضا جهانی،مدرس دین وزندگی کنکور

09103936488اگر این مطلب برای شما مفید بود با کلیک بر روی +1 به این مطلب امتیاز دهید


حجم فایل : 567 کیلوبایت
پسورد فایل فشرده : www.konkur.in
تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب سایت کنکور ، شرعاً و قانوناً حرام بوده و سایت کنکور هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از جزوات سایت کنکور نشر به صورت رایگان،بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینکدار می باشد

روش مطالعه درس دین و زندگی + منابع پیشنهادی

کاری از جناب محمد کاظم میدانی

 

 
 
به نام خدا 

مهم ترین نکته در 25 سوال دینی کنکور شیوه ی طرح سوالات از اون هست ! و دخیل بودن نظر طراح در سوالات ! سوالات تقریبا با بودجه ی مشابهی از سه سال طرح میشن ولی به دلیل مطالب موجود در هر درس سوالات سخت و آسون پیش میان!  شاید در یک نگاه اولیه درس 8 پیش که مربوط به معیارهای تمدن اسلامی هست و دارای چندین صفحه مطلب صرفا حفظی است و آیات زیادی دارد سخت تر از درس 2 سال دوم که در مورد نظم در خلقت و هدف آفرینش هست و به گونه ای همه از قبل با اون آشنا هستند و تشکیل شده از چند تا آیه ی کوچک و متن درس کم و نه چندان حفظی به نظر بیاد ، اما پس از مطالعه ی درس ها و زدن تست های کنکور متوجه خواهید شد که سوالات درس 8 پیش کاملا جواب یکتا و مشخصی دارند ولی اغلب سوالاتی که از درس 2 دوم طرح میشن سوالاتی با ظاهر کلمات دشوار هستند که جواب به اون ها نیاز به استنباط زیاد داره اون هم نه هر استنباطی ! بلکه استنباطی به شیوه ی تفکر طراح سوال !

این شیوه ی طرح سوالات موجب میشه که درصد دینی افراد چندان متناسب با میزان مطالعه و تلاششون نباشه !  به طور مثال یکی از دوستانم در آزمون های آزمایشی درصدهای 100 ونزدیک به اون داشت و به قول خودش کتاب رو خورده بود ! اما در کنکور به درصد 78 رسید و یکی دیگه از دوستام فقط با کلیت درس ها آشنا بوده و روز قبل از کنکور تست های دینی کنکور های اخیر را زده و او هم به درصد 78 رسید ! این درصد برای نفر اول بسیار بد بود و برای نفر دوم یه درصد رویایی !  

اما این حرف ها دلیل بر نخواندن و کم کاری تو درس دینی نیست و این مثال هم همواره درست نیست و خیلی کم اتفاق میفته ! چه معلوم شاید سوالات کنکور شما خیلی هم استاندارد بود ! در ضمن دینی به خاطر ماهیت حفظی بودنش رسیدن به درصد بالایی که به اون مطمئن باشین تنها با تلاش ممکن میشه ! در همین مثال نفر اول شاید پایین ترین درصدی که براش ممکن بود همین درصد بود و ممکن بود 100 بزند ! اما نفر دوم بالاترین درصدی که براش ممکن بود همین درصد بود و ممکن بود زیر 50 بزند ! 

در مورد نحوه ی خوندن دینی ، به دلیل حفظی بودنش نکته ی خاصی نمیشه گفت اما یه سری راهکار برای بهتر حفظ کردن و فهمیدن وجود داره….فرض کنید میخواهید درس 7 دینی 3 رو بخونید ( همین جوری گفتم !) برای اولین بار که با اون مواجه میشید اگه مطالب کلی درس رو نمیدونید یک بار به صورت روزنامه ای بخونید تا با مفاهیم و عنوان هاش آشنا بشین . برای بار دوم این دفعه باید بیفتید به جون کتاب ! ابتدا آیات رو دقیق بخونید و کامل بر نکات و واژه های مهمش مسلط شین…در مورد متن درس هم واو به واو بخونید و مطالب مهم رو مشخص کنید و همچنین جای اومدن مطالب رو هم یاد بگیرید ! یعنی بدونید فلان مطلب به دنبال فلان مطلب و تحت عنوان فلان اومد ! رابظه های علت و معلولی رو خوب تشخیص بدین و با فلش مشخص کنید …هر جا که نکته های ترکیبی با درس های قبل یا بعد یا با تکه ای دیگر از متن به ذهنتون رسید همون جا بنویسید ! اشکالی پیش نمیاد اگه کتابتون تمیز و نو نباشه ! هر چی میتونید نکته ها رو بنویسید…بعد از تموم شدن درس برای یه بار دیگه نکته های آیات و ارتباط با متن درس رو از یه منبع مناسب مطالعه کنید و ارتباط آیات و متن رو در کنار آیه یا متن اضافه کنید. ( منبع پیشنهادی : آیات و نکات گاج یا گاج جامع )  

تا اینجا درس رو مطالعه کردین اما هنوز دو کار مونده : حل تست و مرور . حتما چند روز بعد از مطالعه به سراغ تست های اون درس برید تا با نحوه ی طرح سوال از اون درس آشنا بشین چون غالبا قالب طرح سوال از یک درس خاص زیاد تغییر نمیکنه ! منبع اصلی تست هم تستای کنکورای سال های قبل و سوالات تالیفی واقعا مشابه هست ! (منبع پیشنهادی: گاج جامع – نشرالگو جامع-همگامان جامع) .

همچنین مطلب بسیار مهم تر از مطالعه مروره ! اولین کاری که بسیار بهتون کمک میکنه اینه که هر وقت و هر جا تستی از این درس دیدید که نکته ی جدیدی رو مد نظر داشت اون رو بلافاصله به کتابتون وارد کنید! این جوری تا قبل کنکور تقریبا کل متن کتاب رو شخم زدین! 

یه روش خیلی کار آمد برای مطالب حفظی که نه فقط برای دینی بلکه برای هر مطلب حفظی میتونید استفاده کنید روش نوشتن است ! به همین سادگی ! نوشتن برابر است با 7 بار خواندن ! اگر به مطلبی برخوردین که خیلی حفظی هست و نمیتونین به راحتی حفظ کنید به صورت مفهومی بنویسید و حتی میتونید خلاصه نویسی کنید ! حتی رونویسی از مطلب میتونه به جایگیری مطلب تو حافظه کمک زیادی بکنه ! در ضمن فایده ی دیگری که داره اینه که بازدهی مطالعه رو بالا می بره ! چون مدام دست شما به کاغذ و قلم هست و در حین خوندن مطلب حفظی تکراری که احتمالا علاقه ای هم به اون ندارین حواستون پرت نمیشه ! یکی دیگه از کارهایی که میشه انجام داد مارک دار کردن و خط کشیدن زیر نکات مهم هست. اما باید توجه کنید که مارکدار کردن باید در زمان تسلط بر متن درس و فقط برای نکات مهمش استفاده بشه ! مشخصا کسی که بار اول درس رو میخونه نمیتونه به خوبی نکات مهم رو مارکدار کنه و یا اینکه تمامی متن رو به دلیل جدید بودن مارکدار میکنه !   

اگر دینی رو از تابستون شروع می کنید ( که ضرر هم نمیکنید) دینی 2و3 رو کامل به این شیوه بخونید و با تست ها آشنا باشین ( نیاز به حل تست های خیلی زیاد نیست) و در طی سال هم دینی پیش رو میخونید و دینی ها رو طبق برنامه های آزمون های آزمایشی مرور می کنید … و در دوران جمع بندی هم مروری کلی و حل تست های زیاد شما رو به تسلط بالایی بر دینی میرسونه.( و ان شاء الله که سوالات هم مناسب هست)

محمد کاظم میدانی
تابستان 93

 
 

اگر هر گونه سوالی داشتید می توانید در تاپیک زیر, در انجمن کنکور از شخص ایشون بپرسید

 

http://forum.konkur.in/thread13006.html

 
 
هر گونه کپی برداری از این مطلب بدون ذکر نام نویسنده و سایت کنکور ممنوع می باشد

 

سؤالات تشریحی دین و زندگی چهارم با پاسخ

سؤالات تشریحی دین و زندگی چهارم با پاسخ

درس اول : هستی بخش

1- پیام  عبارات قرآنی زیر را بنویسید .

یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و هو الغنی الحمید

انسان در هستی خود به خداوند نیازمند و وابسته هست.

2) سؤال " این موجودات هستی خود را وامدار چه کسی هستند؟" ناشی از چه تفکری است؟

تفکر ی که از سطح ظاهری پدیده ها عبور کند.

3) هرموجودی حق بودن خود را از چه کسی می گیرد؟  خدا

4) قرآن کریم برای معرفت عمیق تر به خداوند چه راهی را معرفی نموده است ؟

  درک نیازمندی جهان به خدا

5)حقیقت وجود وهستی مخلوقات جهان چگونه است ؟

  همه ی موجودات  در هستی  خود  وابسته به ذات حق هستند

6) اگر چیزی وجودش ازخودش نباشد چگونه موجود می شود ؟

 بایستی موجود دیگری به او وجود و هستی ببخشد

7) درچه صورتی یک موجود برای موجود شدن به دیگری نیازمند نیست ؟

درصورتی که ذاتش با هستی و وجود مساوی باشد

8) معیارو ملاک نیازمندی موجودات به هستی بخش چیست ؟

متکی نبودن آنها به خودشان  (فقر ذاتی )

9) برای اثبات نیازمندی جهان هستی به خداوند یک استدلال بنویسید .

مقدمه اول : هیچ یک موجودات جهان به خود متکی نیست و همه وابسته اند

مقدمه دوم : هرموجودی که وجودش درخودش نباشد برای بوجود آمدن به دیگری نیازمند است (ذات نایافته ازهستی بخش    کی تواند که شود هستی بخش )

نتیجه : پس تمام موجودات جهان برای پیدایش و بوجود آمدن محتاج خدا هستند .

10) آیا نیازمندی موجودات به خداوند تنها درمرحله ای (به وجود آمدن ) است ؟چرا؟

 خیر چون موجودات جهان دربقا و ماندگاری نیزوابسته به ذات حق هستند

11) رابطه خدا با مخلوقات چگونه رابطه ای است ؟

مانند رابطه شعاع نورو منبع نور

12)منظوراز عبارت (خداوند نور هستی ) چیست ؟

 نور وجود درجهان وابسته به خداست

13) کدام معرفت برتر و عمیق تر نسبت به خداست که برای جوانان در دسترس و امکان پذیر است ؟    این که انسان در پشت پرده ظاهر و در وراء هر چیزی خدا را ببیند

نکات

ü      چون خداوند غنای ذاتی دارد. هیچ کس نمی تواند وجود او را بگیرد

ü      برترین حق و حقیقت خداست و هر موجودی حق بودن خود  را از او می گیرد.

ü       تنها موجودی برای بوجود آمدن  نیازمند نیست که خودش و ذاتش ، با وجود مساوی باشد. و نیستی در او راه نداشته باشد در این صورت آن موجود دیگر پدیده نیست که نیازمند پدید آورنده باشد .

ü       آفریننده این جهان مستقل، قائم به ذات است و هستی از او جدا نمی شود.

ü      انسان هر چه در مراتب کمال پیش رود باز هم نسبت به خدا فقیر است.

ü      درک نیازمندی جهان به خدا به معرفتی عمیق  محتاج است  به خاطر همین قرآن راه های مختلف را نشان می دهد

ü      هر موجودی پیش از آنکه نمایشگر خود باشد ، نمایش دهنده ذات خالق خویش است.

ü       تجلی خداوند و مشهود بودن او ، بوسیله موجودات است         

ü      یار  به  پرده   از  در  و  دیوار        در تجلی است یا اولی الابصار                            

ü       به صحرا بنگرم صحرا تو بینم        به  دریا  بنگرم  دریا  تو بینم                          

ü       این همه عکس می و نقش نگارین که نمود     یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

ü      امام علی (ع)  می فرماید : ما رَایتُ شَیئاً اِلا وَ رَایتُ اللهَ قَبلَهُ وَ بَعدَهُ وَ مَعَهُ   هیچ چیز را ندیدم مگر این که خدا را قبل از آن و بعد از آن و با آن مشاهده کردم  ( دلی کز معرفت نور و صفا دید          به هر چیزی که دید اول خدا دید.   )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-         خدا را از پشت پرده ظواهر دیدن  نیازمند معرفتی عمیق است و هدفی است امکان پذیر بخصوص برای جوانان    ( تو مگو ما را بدان شه بار نیست         با کریمان کار ها دشوار نیست)

-         در پیش گرفتن مسیر معرفت  معلول دوری از گناه  و انجام عمل نیک است  انسان را به این نتیجه می رساند که :

این همه عکس می و نقش نگارین که نمود    یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

-         یکی از راه های کسب معرفت عمیق تر نسبت به خدا ، درک نیازمندی جهان در هستی خود به خداست .

-         همه ماوجود خدا را در خود می یابیم(یعنی فطرتاً و ذاتاً قادر به درک خدا هستیم .

-         بستر اصلی حرکت به سوی معرفت الهی ، پاکی و صفای فطری قلب است .

 

 

درس دوم : یگانه بی همتا

1.        معنای توحید چیست ؟ و اعتقاد به توحید به چه معناست ؟

یگانگی -   اعتقاد به یگانگی خدا

2.       مراتب توحید را فقط نام ببرید .

توحید در خالقیت -  توحید در ربوبیت – توحید عملی

3.       توحید در خالقیت  را تعریف کنید :

خداوند تنها مبدا و خالق  جهان است  - او در کار آفرینش شریک و همتایی ندارد – جهان  از اصل های متعدد پدید نیامده بلکه از یک اصل  و  مبدا پیدی امده است

4.       منظور از شرک خالقی  چیست ؟ با مثال بنویسید

اعتقاد به دویا چند خدای مستقل برای خلقت  جهان -   اعتقاد به خدای باران ، باد ، نور ، ظلمت  اعتقاد به چند خدای متعدد که ذات آن ها از هم جداست - اعتقاد به خدای خیر و شر

5.       منظور از توحید ربوبی  چیست ؟

جهان یک صاحب اختیار دارد – تدبیر همه امور هستی به دست اوست – تدبیر و پرورش همه موجودات به دست اوست -  او جهان را اداره می کند  و به سوی مقصدی که برای آن تعیین کرده  هدایت می کند 

6.       منظور از شرک ربوبی چیست ؟

اعتقادبه اینکه انسان ها در تدبیر امور و  کارها مستقل از خدا هستند  اگر انسان در کنار ربوبیت خدا برای خود یا سایر مخلوقات حسابی جدا گانه باز کند  و فکر کندکه می تواند  مستقل از خدا امور را تدبیر کند .

7.       آیا  اگر کسی شفای مریض خود را  از پیامبر  یا سایر اولیا دین  بخواهد دچار شرک نشده است ؟ دلیل خود را ذکر کنید   صفحه 17

8 – چند نکته در مورد توحید بنویسید

توحید : یعنی یگانگی و بی همتایی و اعتقاد به توحید  یعنی اعتقاد به یگانگی  خدا و قائل نشدن شریک برای اوست

ü      توحید مهم ترین اعقاد دینی و پایه و اساس دین است و بدون آن هیج اعتقاد دیگری  اعتبار ندارد

ü      نگرش توحیدی بر تمام آیات قرآن سایه افکنده و مانند روحی در پیکره دین  و معرفت دینی حضور داشته و به تمام معارفِ دین حیات بخشیده است

ü      توحید ، محور و روح زندگی دینی است ( و شرک  ، محور و روح زندگی غیر دینی است)

 

درس سوم : حقیقت بندگی

1.  هریک از عبارات زیر به کدام یک از انواع توحید اشاره دارد؟

الف- سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی هاخداست   :ذاتی  

  ب- تنها وجود مستقل خداست : افعالی

ج- انسان خدا را به یگانگی می شناسد : ذاتی      

  د- تنها مدیر و مالک و سرپرست جهان خداست : افعالی

2.                     با درک کدام اعتقادات انسان به این نتیجه می رسد که تنها باید خدا را اطاعت کند؟

اعتقاد به توحید نظری

3.                      اگر اطاعت از غیر خدا نابجا و غلط است چگونه می توان از پیامبر (ص) و جانشینان بزرگوار آن حضرت اطاعت کرد؟

اطاعت از پیامبر همان اطاعت از خداست

4.                     چرا اطاعت از رسول خدا و جانشینان بزرگورا آن حضرت لازمه ی توحید عملی است ؟

زیرا حکم و فرمان الهی از طریق رسول خدا و جانشینان بزرگوار آن حضرت به مردم می رسدو بدون اطاعت از معصومین نمی توان از خدا اطاعت کرد

5.   منظوراز توحید عملی چیست ؟(مقصود ازتوحید درعبادت چیست ؟)

 انسان فقط خدای یگانه را پرستش کند و کارها و رفتارهای خودرا به قصد اطاعت از او و برای کسب رضایت او انجام دهد .

6- انسان موحِّد کیست ؟ و دارای چگونه شخصیتی است ؟

 انسان موحِّد کسی است که تلاش می کند فقط خدارا بپرستد و از او اطاعت نماید  او می کوشد کشش ها و تمایلات درونی و تصمیم ها و فعالیت های خودرا به گونه ای سامان دهد که دریک هماهنگی مناسب سمت و سوی خدایی بگیرند و برمحور بندگی او باشند .

7-  تفاوت شرک جلی با شرک خفی درچیست ؟

شرک خفی - 1) تبعیت انسان از غیر خدا 2)پیروی فرد ازهوای نفس 3) کسب رضایت دیگران به جای خدا 

شرک جلی-  شخص آشکارا خدای دیگری غیراز الله بپرستد 8.دوانسان موحِِّد و مشرک را با یکدیگر مقایسه کنید ؟

انسان مشرک  : از آنجا که انسان مشرک تحت سلطه تمایلات و خواسته های متضاد نفسانی خود و دیگران قرار دارد  و فردی است چند شخصیتی با جهت گیری متفرق و سمت و سوهای پراکنده و درخدمت معبودهای گوناگون که هرکدام از این معبود ها او را به سویی می کشد و در درونش ستیزه پایان ناپذیر به وجود می آورد و آرامشش را سلب می کند

انسان موحِّد  :  کسی است که تلاش می کند فقط خدارا بپرستد و از او اطاعت نماید  او می کوشد کشش ها و تمایلات درونی و تصمیم ها و فعالیت های خود را به گونه ای سامان دهد که دریک هماهنگی مناسب سمت و سوی خدایی بگیرند و برمحور بندگی او باشند .

9. منظور از توحید عملی دربُعد اجتماعی آن چیست ؟

یگانه و یکپارچه شدن نظام اجتماعی درجهت خداوند و اطاعت همه جانبه او

10. بُعد اجتماعی توحید عملی چگونه تحقق می یابد ؟

اگر افراد بکوشند که در روابط خود با یکدیگر به جای خواسته ها و تمایلات خود فرمان الهی را حاکم کنند و مناسبات سیاسی و اقتصادی وروابط فرهنگی و مبتنی  براحکام الهی و درجهت رضای او تنظیم نمایند بُعد اجتماعی توحید عملی تحقق می یابد .

11. منظور از شرک اجتماعی چیست ؟ و چه پیامدهایی دارد ؟

  هریک از افراد تمایلات دنیای خودرا دنبال کنند منافع فرد محور فعالیت های اجتماعی قرار می گیرد تفرقه و تضاد جامعه را فرا می گیرد و امکان رشد و تعالی از بین می رود  -  این نوع شرک یعنی حاکمیت طاغوت ودستورات طاغوت

12 – تشابه و تناسب  توحید عملی در بعد فردی و اجتماعی را بنویسید

 

 

12. تفاوت میان  توحید نظری با توحید عملی در چیست ؟

توحید نظری ( توحید  در خالقیت و در ربوبیت ) بیانگر نظر و اعتقاد یک انسان متعهد درباره خداوند است به همین دلیل همه آن ها از نوع توحید نظری هستند اما توحید درعبادت مربوط به جلوه توحید دراعمال و رفتار ماست از این رو توحید عملی نیز نامیده شده است

13. چرا توحید درعبادت توحید عملی نامیده می شود ؟

توحید درعبادت مربوط به جلوه توحید دراعمال و رفتار ماست از این رو توحید عملی نیز نامیده شده است

14. به چه جهت کلمه لا اله الا الله دژدربرابر گناه است ؟

 چون ایمان قوی تر نسبت به این کلمه باعث دوری از گناه می شود

15. عبارت لا اله الا الله دربردارنده ی چه چیزهایی است ؟

دربردارنده تمام مراتب توحید و همه ابعاد شخصیتی یک انسان موحد است

16-چه چیزهایی سبب شده که انسان امروز درعین پذیرش توحید ازخدا غافل باشد؟

بشرامروز سرگرم هیجان های کاذب و بدون پشتوانه شده است

17. چگونه می توان از توحید نظری به توحید عملی رسید ؟

هنگامی که از مرحله ی شناخت ذهنی به ایمان قلبی برسد

18. فقدان فرصت تامل درجهان خلقت چه تاثیری در افراد دارد؟

سبب شده است که انسان ها همواره از خداوند غافل باشند و خدا در قلب آنها جایگاهی نیافته باشد

19 – معیارهای شرک در دنیای امروز را بنویسید

ü      داشتن ارباب های بجز خداوند و روی آوردن به جهتی غیر از جهت خدا

ü      پذیرش سرپرستی و عبودیت کسانی بجز خدا

ü      خارج کردن خداوند از محوریت زندگی

 

20  -  ریشه بت پرستی و شرک در دنیای جدید را بنویسید

ü      وارد نشدن دین در متن زندگی افراد

ü      اصل قرار دادن تمایلات دنیای و نفسانی

درس چهارم :درمسیر اخلاص

1.        زندگی انسان صحنه ی نزاع و انتخاب بین چه جهت هایی است ؟ درخواست خداوند از انسان درنزاع همیشگی وی درزندگی چیست ؟

انسان همواره برسردوراهی بندگی خداوند یا بندگی هوای نفس و شیطان قرار دارد.

خداوند از ما  می خواهد از عبادت شیطان دور شویم و به بندگی خدا در آییم

1.        خواست خداوند از انسان دربندگی کردن چگونه دروجود او نهاده شده است ؟

این خواست را خداوند به صورت یک گرایش در خلقت و فطرت ما قرار داده و به وسیله پیامبر الهی وکتاب های آسمانی ما را به سوی آن راهنمایی نموده است .

2.       اخلاص دربندگی به چه معناست؟

اخلاص دربندگی به معنای یگانه شدن انسان برای خداست -  جهت گیری های انسان سمت و سوی الهی پیدا کند -  همه کار ها  فقط برای رضای خدا و تقرب به او  انجام پذیرد و هوای نفس و شیطان در آن راه نداشته باشد

3.       میزان اخلاص انسان چه تاثیر ونتیجه ای برای او دارد ؟

به هر میزان که درجه اخلاص انسان بیشتر باشد مقامش نزد خدا گرامی تر و درجه اش در بهشت بالاتر است

4.       حُسن فاعلی و حُسن فعلی  را با مثال توضیح دهید . 

درانجام هر عمل هم باید نیت خالص الهی داشت و هم باید مطابق با شکلی که خدا فرمان داده است انجام شود شرط اول را حُسن فاعلی و شرط دوم را حُسن فعلی می نامند .

حسن فعلی و حسن فاعلی به چه چیز هایی تشبیه شده است  ؟

 

منظور حدیث « نیه المومن خیر  من عمله » چیست؟

 

5.       اولین ثمره ی اخلاص چیست ؟با مثال توضیح دهید ؟

عدم نفوذ شیطان درانسان و  یاس او از فرد با اخلاص است مثل داستان حضرت یوسف و زلیخا همسر عزیز مصر

6.       شیطان توان فریب چه کسانی را ندارد ؟

شیطان نیز در پیشگاه خداوند اقرارکرده که توانایی فریب مومنان با اخلاص را ندارد

7.  شش مورد از ثمرات اولیه اخلاص دربندگی را نام ببرید.

 1-احساس اطمینان و آرامش درونی         2- زندگی سالم و به دور از فساد

 3- احساس لذت واقعی از زندگی خود      4- نجات از دغدغه ها و اضطراب ها

 5- کسب زیبایی های معنوی درعین بهره مند مطلوب از لذت های دنیا

-   ثمرات عالیِ اطاعت  خالصانه از خدا  را بنویسید

ü      بی نیازی کامل نسبت به غیر خدا     

ü      زندگی جاویدان بدون مرگ معنوی       

ü      قدرت معنوی بیکران  

8.      بنا به فرمایش رسول خدا  (ص) در  ازای بندگی به فرزندان آدم چه وعده ای داده است ؟ ( ثمرات عالی اخلاص )

           الف- بی نیاز ی از دیگران  ب- عدم مرگ معنوی  ج- قدرت معنویت  بیکران

9.       بالاترین ثمره اخلاص دربنــدگی چیست ؟

       دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه کسی است که معبود عالمیان است

     -    راه های رسیدن به اخلاص و تقویت آن را نام ببرید

•         تقویت روحیه حق پذیری

•         افزایش معرفت به خداوند

•         راز و نیاز با خدا

•         یاد معاد و روز قیامت

•         اهتمام به عمل صالح

10.      تقویت روحیه حق پذیری را به عنوان عاملی برای تقویت اخلاص بررسی نمایید .

اولین قدم برای ورود به بندگی و اخلاص حق پذیری است کسی که درمقابل حق تسلیم و خاضع است به آسانی وارد مسیربندگی می شود وبه سرعت راه موفقیت را می پیماید

11.      افراد حق پذیر را با پیروان هوی و هوس مقایسه کنید .

افراد حق پذیرتابع دلیل هستند ووقتی عقل آنان حقیقی راه یافت به دنبال آن می روند اما کسانی که به جای پیروی از عقل ازهوی و هوس پیروی می کنند وقتی خیرخواهی اطرافیان و دوستان را می شوند دست به افکار می زنند و می گویند دلم نمی خواهد

12.     دوندایی که دل را به سوی خود دعوت می کند چیست ؟

ندایی از عقل  - ندایی از هوس

13.    افزایش معرفت به خداوند را به عنوان عاملی برای تقویت اخلاص بررسی کنید ؟

به هرمیزان که معرفت و ایمان ما به خداوند بیش تر شود و اورا عمیق تر بشناسیم انگیزه ی ما برای عبودیت وبندگی نیز افزایش می یابد. دعوت قرآن کریم به تفکر و تعقل درآیات و نشانه های الهی به همین مقصود است

14.    قرآن کریم به منظور افزایش معرفت به خداوند چه توصیه ای دارد ؟

تفکر و تعقل درآیات و نشانه های الهی

15.    رازو نیاز با خداوند وکمک خواستن از او را به عنوان عاملی برای تقویت اخلاص بررسی نمایید

نیایش با خداو عرض نیاز به پیشگاه او محبت خداوند را درقلب تقویت میکند غفلت را کنار می زند و انسان را از امدادهای او بهره مند می کند درمیان مناجات ها ودعاها نماز جایگاه ویژه دارد نماز عبادتی است که خداوند خود به ما آموزش داده است و از ما خواسته که با او این گونه سخن بگوییم

16.     نیایش با خدا وعرض نیاز به پیشگاه او چه ثمرات و نتایجی دارد ؟

       نیایش با خدا و عرض نیاز به پیشگاه او  ، محبت خداوند را درقلب تقویت میکند – غفلت را کنار می زند و انسان را از امدادهای او بهره مند می سازد

17.    هدف های برپایی نماز را بنویسید ؟

مداوم مارا به یاد خدا می اندازد وحضور اورا درزندگی ما تقویت میکند

18.    یاد معاد وروز حساب را به عنوان عاملی برای تقویت اخلاص بررسی نمایید.

یکی از راه های بسیار موثر برای تقویت عبودیت و  ا خلاص توجه به این حقیقت است که همه ما حیات جاودانه ای در پیش داریم که کیفیت و چگونگی آن درهمین جهان و به دست خود ما تعیین می شود

19.     انجام عمل صالح را به عنوان عاملی برا ی تقویت اخلاص بررسی نمایید .

اهتمام به عمل صالح : قرآن کریم غالبا ایمان را قرین عمل صالح معرفی نموده و این بدان معناست که انسان وقتی مسیرحق و حقیقت را شناخت  پای درمیدان عمل می گذارد و با هیچ گاه بهانه ای دست از کار و تلاش و مجاهدت برنمی دارد عمل صالح انسان را پرورش میدهد و وجودش را خالص می سازد خداوند نیز ادامه مسیر را به او نشان می دهد و هدایتش می کند

20.     با توجه به آیه ی والذین جاهدوا فینا لَنَهدِیَنَْهُم سُبُلَنا و ان الله لَمَعَ المُحسِنینَ) بگویید اگر کسی اهل عمل باشد چه عنایتی به او می شود

- تلاش در راه موفقیت باعث باز شدن دروازه های پیشرفت به روی انسان می شود                    

درس پنجم :قدرت پرواز

1.        حقیقت اختیار چیست ؟ آیا این حقیقت قابل انکار است؟ توضیح دهید

توانایی انتخاب و گزینش – قرار گرقتن در برابر چندین کار  و چندین راه – توانایی بر انجام  و ترک یک کار

اختیار یک حقیقت وجدانی و مشهود  و غیرقابل انکار است که هرکسی آن را در خود دارد حتی انکار کننده ، در مقام بحث از آن بهره می برد

2.       نشانه های وجود اختیار را نام ببرید .

1-تفکر و تامل  - اندیشه کردن در کار ها  و سنجش  و دچار تردید شدن   و گزینش یکی از راه ها

2-احساس رضایت  و خرسندی پس از انجام کار و گاهی  احساس پشیمانی از انجام کار  نشانه ی  اراده و  تصمیم عاقلانه و اختیاری است

4-مسئولیت پذیری – مورد تشویق یا کیفر قرار گرفتن -  برقراری  عهد نامه ها  و شکننده عهد و پیمان را مستحق مجازات دانستن

همه ی  این موارد نشانه وجود اختیار و قدرت انتخاب در انسان است

3.       فواید آگاهی و توجه ما به اختیار را بنویسید (4مورد)

       1 -   احساس هویت     2-اعتمادبه نفس خودباوری بالا     3-احساس مسئولیت        4-در صدد جبران اشتباهات برآمدن جبران

 

4.       این پندارکه سرنوشت انسان بدون اختیار رقم می خورد و اراده انسان جایگاهی ندارد(اعتقاد بر جبر)چه پیامدهایی  دارد ؟

مانند ویروس فلج ، تحرک و سازندگی و نشاط را ازجامعه می گیرد ، فرصت رابرای زورگویان و تجاوزکاران فراهم میکند که قدرت و ثروت بدست آمده را موهبت الهی ( سرنوشت و تقدیر )  معرفی می کنند  و  مظلومان و محرومان هم به خود حق اعتراض نمی دهند چون می پندارند  اعتراض به  خواست الهی و تقدیر است

5.        اختیار به معنای آزادی مطلق که پنداری ویرانگر است را توضیح دهید ونتایج آن را بنویسید .

 اعتقاد به آزادی مطلق یعنی محور قرار دادن خواست خود بدون توجه به عواقب آن  و حتی نادیده گرفتن قوانین طبیعت است ، و باعث تخریب شخصیت خود و نابسامانی اجتماعی و آسیب به طبیعت می شود

6.       زمینه ساز شکوفایی اختیار چیست و دو گام برای رسیدن به این معرفت کدامند ؟

دوری پندارهای نادرست (جبر  و اختیار مطلق )  و درک صحیح از نظام حاکم برجهان خلقت

الف )  اعتقاد به خداوند حکیم – مهمترین گام  این است که بدانیم  خدا با حکمت خود جهان را خلق کرده و آن را تدبیر می کند  و همه حوادث جهان  در یک چهارچوب  سامان دهی شده  و قانون مند اتفاق می افتد  و هر حادثه ای با هدف معین اتفاق می افتد   -  این اعتقاد همچنان به انسان اطمینان می بخشد که کشتی جهان دارای ناخدایی است که   با علم و قدرت خود  آن را اداره می کند  و احتمال نابودی آن نیست

ب )   قانون مند بودن جهان  -  انسان باشناخت  قانون مندی های جهان  می تواند  نیاز های خود را  برطرف کند  و با  فعلیت  و شکوفایی استعداد ها  پله های کمال را  بپیماید

7.       معانی هریک از واژه های (قضا ) و (تقدیر) را بنویسید

قضا : انجام دادن .پایان دادن – حکم کردن – حقیقت بخشیدن    قدر: اندازه گرفتن ، حدود چیزی را معین کردن

8.      موجودات جهان از کدام جهات قضا و قدر الهی محسوب می شوند ؟

قضا  :  تمام موجودات جهان با حکم الهی حتمیَّت می یابند و ایجاد می شوند

قدر  :  خداوند حدود و اندازه ویژه گی موقعیت مکانی وزمانی همه موجودات را تعیین می کند .

9.       منظور امیرالمومنین از این جمله که (از قضای الهی به قدرالهی پناه می برم )چیست ؟

حرکت علی (ع) از زیر دیوار کج و زیر دیوار سالم نشستن نشان پناه بردن از قضای حتمی به قَدَر اوست  ،  ریختن دیوار کج براساس قضای الهی است که با تقدیر خاص آن دیوار (  کج  بودن ) متناسب است اگر تقدیر دیوار ، مستقیم و محکم باشد قضای دیگری برآن مترتب می باشد

10.      نقشه ی جهان خلقت و خلق موجودات را ازنظر ارتباط با قدر الهی بررسی کیند

- جهان خلقت و ریزه  کاری ها و  قانون مندی ها یش  نقشه حساب شده دارد ( قدر)

- جایگاه و نقش هر موجود درنظام خلقت ویژگی و حدود مربوط به تقدیر الهی است  ( قدر )

11.      آیه شریفه ی (انا کل شی خلقناه بقدر)قمر/49) خلقت موجودات را برچه اساسی دانسته است ؟

خلقت هر موجودی براساس تقدیر است

12.     شناخت بیشتر تقدیرات الهی چه کمکی به انسان می کند ؟

هرچه انسان تقدیرات الهی را بهتر بشناسد انجام فعالیت های اختیار ی او توسعه می یابد و برقدرت پروازش افزوده می شود

13.    علت هایی که در پیدایش یک پدیده دخالت می کنند برچند دسته اند ؟نام ببرید

دودسته  : علل عرضی و علل طولی

14.    علل عرضی را با ذکر یک مثال توضیح دهید .

در پیدایش هر پدیده ممکن است چند عامل به صورت مجموعه و با همکاری یکدیگر دخالت کنند مثلا برای رویش یک گل مجموعه ای چون باغبان ، خاک ، آب ، نور و حرارت دست به هم می دهند و با مشارکت یکدیگر گل را پدید می آورند این گونه علل را علل عرضی می گویند .مثال هرعامل به طور مستقیم نقشی به عهده داردکه با نقش دیگری متفاوت است .

15.    علل طولی را با ذکر یک مثال توضیح دهید .

گاهی تاثیر چند عامل در پیدایش یک پدیده این گونه است که مثلا یک عامل در عامل دیگر اثر می گذارد و آن عامل دوم در عامل سوم تاثیر می کند تا اثر عامل اول را به معلول منتقل کند برای مثال وقتی شما قلم به دست می گیرد و نامه می نویسید چند عامل درطول هم در انجام این کار دخالت دارند .

16.     با توجه به علل طولی و ، رابطه اختیار انسان با ارده خدا را توضیح دهید .

وجود اختیار و اراده در انسان به علت اراده الهی و خواست اوست خداوند اراده کرده است که انسان موجودی مختار و دارای اراده باشد در فعل اختیاری تازمانی که انسان به انجام فعلی اراده نکند آن فعل انجام نمی گیرد اما درعین حال ما  اراده ما و عملی که از ما سرمی زند همگی وابسته به اراده خداوند است یعنی اراده انسان در طول اراده خداست و با آن منافات ندارد .

17.    قانونمندی نظام هستی به انسان چه امکانی داده است؟

تاریخ علم نشان می دهد که همین نظام قانون مند  زمینه ساز  عروج و صعود انسان به سمت قله های کمال  گردیده  و  به انسان امکان داده است تا دروازه های علم را بگشاید پهنه دریاهارا بشکافد اعماق اقیانوس هارا بجوید و فضای کهکشان هارا درنوردد و ابزارهای گوناگونی برای زندگی خود بسازد

البته انسان باید برای  استفاده  از جهان طبیعت باید قانون مندی های آن را بشناسد  و متناسب با آین قانون مندی ها  ابزار ها و وسایل و ماشین های مختلف بسازد  و استفاده کند

 

درس ششم -  سنت های الهی

1-      اقسام سنت های الهی  در چه مواردی است  نکات مربوط به هر کدام را بنویسید

1ـ برخی اوقات سنتهای الهی مربوط به ظاهر  پدیده ها است که کشف آنها بوسیله علوم تجربی میسر است و  سبب پیدایش علوم تجربی می شود. و شناخت آنها به تسلط انسان بر طبیعت کمک میکند

2ـ برخی سنتها مربوط به حیات  معنوی انسانها و جوامع بشری است که توجه انسانها را به آسایش همگانی زیاد می کند.  و  توجه به دیگران جای نفع پرستی و خود محوری را می گیرد. 

 انسان وقتی به سنتها آشنا باشد می تواند مسیر صعود به قله های کمال را پیدا کند و به راحتی به منزل مقصود برسد. و در نهایت  به تسلط انسان  در خویش کمک می کند. ـ به تنظیم رابطه انسان با خدا می انجامد

2-     سنتهای معنوی جاری در زندگی انسان را نام ببرید

1ـ سنت امتحان2ـ سنت امداد الهی3ـ سنت توفیق الهی4ـ سنت املاء5- استدراج 6ـ تفاوت  در جزاء و پاداش

3-     سنت امتحان  و ابتلاء را توضیح دهید

1ـ این سنت مربوط به چگونگی و فرایند رشد و تکامل انسان است.

2ـ عامل ظهور و بروز استعدادهاست

3ـ هر انسان انتخابگری همواره در معرض امتحان است.

4ـ آزمایشات سبب ساخته شدن انسان می شود.

5ـ امتحان یا با تکامل همراه است و یا با خسران و عقب ماندگی  و انسان های خوب و بد هم  به همین ترتیب از هم جدا می کنند

6ـ هر چه انسان کاملتر می شود امتحانات او ظریفتر و دشوارتر است ـ انما المومن بمنزله کفه المیزان کُلَّما زَیَدَ فی ایمانه زید فی بلائه

4-     سنت امداد الهی مربوط به چه کسانی است توضیح دهید .

 این سنت  هم شامل گناهکاران می شود و هم انسانهای نیکوکار یعنی  هر کس با اراده خودراهی را برمی گزیند که در همان راه از امداد الهی بهره مند می شود. انسانی که راه باطل را برگزیده مطابق سنت خدا به حال خودرها می شود تا خود را از الطاف خدا دور کند  و  برای انسان های درست کار راه هموار می شود تا به مراتب کمال برسند

5-                   سنت توفیق الهی مخصوص چه کسانی است ؟

-  این سنت مخصوص کسانی است که با نیت پاک قدم در مسیر حق نهاده اند و  نصرت الهی  به دنبال تلاش و مجاهدت افراد  است

-  فراهم شدن شرایط و اسباب برای رسیدن به مقصد.

-  این توفیق اراده ی  اهل ایمان را تقویت می کند.

-  این سنت هم به شکل فردی       و       هم اجتماعی جلوه گر می شود.

-  بر اساس این سنت است که یک قدم انسان مومن صدها قدم نتیجه می دهد. 

-  این سنت نتیجه هماهنگی شخص  حق گرا  با کل نظام هستی است که شخص از نظام جهانی برای رسیدن به مقصد کمک می گیرد.

6-                   سنت املاء یا امهال چیست ؟

ـ مهلت خداوند به گناهکاران و قرار دادن امکانات در اختیار آنها.

      ـ امکانات  به صورت بلای الهی در زندگی شخص جلوه گر می شود.

      ـ این سنت حاکم بر زندگی گناهکاران است.

   ـ قرار دادن نعمت در اختیار گناهکاران برای افزودن بار گناه.

6-منظور از استدراج چیست  ؟  توضیح دهید .

1ـ قرار دادن امکانات برای گناهکاران برای سقوط و هلاکت تدریجی.

2ـ فاصله گرفتن قدم به قدم از انسانیت.

3ـ حرکت تدریجی به سمت هلاکت ابدی.

4ـ حرکت تدریجی به سوی عذاب الهی  با استفاده از امکانات خدادادی.

5ـ آیه: و الذین کذبوا بایاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون

7-تفاوت  در جزاء و پاداش را به عنوان یکی از سنت های الهی در زندگی انسان توضیح دهید

فضل خداوند باعث می شود که کار خوب را چند برابر پاداش و کار بد را به اندازه خودش جزا می دهد.

     آیه ــــ من جاء بالحسنه فله عشر امثالها : پاداش عمل نیک 10 برابر.

      من جاء بالسئیه فلا یجزی الا مثلها : جزای  گناه  یک برابر.

8-تأثیر نیکی ها و بدی ها در سرنوشت ها یکی از سنت های الهی است  آن را توضیح دهید  .

 زندگی انسان به شدت تحت تأثیر رفتار های ماست.  مثلا نیکوکاری و گناه از جمله عوامل موثر بر طول عمر هستند. و دعا سبب بسیاری از خوبی هاست و مانع بلا.  فرد  یا  جامعه ای که در مسیر خوبی ها گام بردارد درهای رحمت الهی را به سوی خودمی گشاید. ( و لو کان اهل تقوی امنو و اتقوا لفتحنا علیهم برکات السماء و الارض)  و فرد یا جامعه ی که  آلوده به گناه شود به عذاب دچار می شود.

9-امام علی (ع) در پاسخ به شخصی که تمام فعالیت ها و جهاد  مسلمانان  در جنگ صفین  را   به خاطر این که بر اساس قضا و قدر الهی بود   عاری  از هرگونه  پاداش می دانست  چه فرمودند ؟

خداوند به همه مسلمانان  به خاطر رفتن به جهاد و حضور در جبهه و بازگشت  از جبهه ها را  پاداش  مناسب خواهد داد چون همه این کار ها با اراده و اختیار خود آن ها انجام شده بود  -  ایشان توضیح دادند که کار های انسان بر اساس قضا و قدر  حتمی و جبری الهی نبود  ( اراده و اختیار انسان هم یکی از مظاهر قضا و قدر الهی است  - یعنی خداوند اراده کرده است که انسان اختیار داشته باشد )

10  - پاسخ اشکال زیر را بنویسید .

« اگر خداوند سرنوشت و آینده و نتیجه ی  همه کار های ما را  می داند  پس ما در کار های خود مطابق علمِ قبلیِ خدا رفتار می کنیم پس هیچ گونه اختیاری  در کار های خود نداریم  و ما چه تلاش کنیم و چه تلاش نکنیم به همان نتیجه ای می رسیم که خدا از قبل می دانسته است »

این اشکال ناشی از مقایسه خداوند با انسان و کار های اوست  -   خداوند متعال همانطور که به نتیجه ی کار ما  اگاهی دارد به تمام فرایند  و حوادث و کار های ما  برای انجام یک کار هم علم دارد و تمام اتفاقات و تصمیم گیری های طول فرایند را هم  می بیند  پس علم خدا منحصر به نتیجه نیست  و نسبت به تمام  تصمیم ها  و عوامل  دیگرِ موثر  در آن فرایند  و حتی تغییر در تصمیم ها  ، جدیت یا کاهلی  ما در انجام آن ها را هم می داند و علم او به تمام جزدیات است  نه پیش بینی یک نتیجه . ( نکته دیگر اینکه ما در هر مرحله از فرایند انجام کار ها اراده و اختیار خود را به وضوح حس می کنیم  و از علم  خداوند هم هیچ گونه اطلاعی نداریم پس علم  قبلی خدا اختیار را از ما سلب نمی کند

 

منبع : http://h-zarinkolah.blogfa.com

نمونه سوالات خط به خط درس  ۶ دین و زندگی چهارم

 

 

1-آیا قوانین الهی منحصر به قوانین طبیعی می باشند؟

2-سنتهای الهی را تعریف کنید؟

3-شناخت قوانین جهان چه فایده ای دارد؟

4-شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان چه فایده ای دارد؟

5-سنت امتحان و ابتلاء را توضیح دهید.

6-سنت ابتلاء مربوط به چیست؟

7-سنت امتحان سبب چیست؟

8-اگر در سنت امتحان پیروز شویم یا شکست بخوریم چه نتایجی برای ما دارد؟

9-سنت امداد را تعریف کنید.

10-کسی که راه حق را بر می گزیند مورد چه چیزی قرار می گیرد؟

11-کسی که برای اهداف دنیای تلاش می کنند در قیامت چگونه خواهند بود؟

12-سنت توفیق الهی را توضیح دهید.

13-یکی از جلوه های سنت توفیق الهی را بنویسید.

14-انسان حق گرا چگونه انسانی است.مثالی از قرآن بزنید.

15-سنت املاء را تعریف کنید.

16-سنت استدراج را تعریف کنید.

17-یکی از سنتهای حاکم بر زندگی گنه کاران را بنویسید.

18-سنت تفاوت در جزا و پاداش را توضیح دهید.

19-سنت تاثیر نیکی بر بدی را توضیح دهید.

20-یکی از سنتهای اجتماعی را نام ببیرد.

21-جامعه ای که در مسیر الهی گام بر می دارد چه نتیجه می بیند؟

22-جامعه ای که به سوی گناه گام بر می دارد چه نتیجه ای می بیند؟

23-حضرت علی (ع) با چه پاسخی برداشت ناصحیح یکی از یاران خود را اصلاح فرمود؟

24-اگر خداوند از قبل سرنوشت مرا می داند تلاش و اراده من چه نقشی دارد؟

25-اگر علم الهی را با علم خود مقایسه کنیم چه اشکالی پیش می آید؟

26-تفاوت علم خداوند با علم انسان را بنویسید.

 

 

نمونه سوالات خط به خط درس۷دین و زندگی چهارم

۱- چه کاریای باعث شد که بشر بن حارث از زمره اشراف زادگان بیرون و به سلک مردان پرهیز کار در آید؟

2-تفاوت عمده انسان با سایر موجودات در چیست؟

3-توانایی انقلاب علیه خود چه کاربردی دارد و در کجا می توان از آن استفاده کرد؟

4-آرزوی ما و مقصد و ماوای ما چیست؟

5-کوچکترین همت ما توسط خداوند چگونه پاسخ داده می شود؟

6-چه زمانی آدمی حرمت خدای خود را می شکند؟

7-چه زمانی چراغ عقل و فطرت خاموش می شود؟

8-چه زمانی جهت الهی زندگی انسان عوض می شود؟

9-چه عواملی از پرتگاههای خطرناک سقوط در وادی ضلالت است؟

10-آیا میزان تاثیر گناهان یکسان است؟

11-گناهان بزرگ چه ویژگی دارند؟چندمورد را نام ببرید.

12-آثار گناهان بزرگ در زندگی امروز و آینده فرد چیست؟

13-در مورد گناه تلخ تر و رنج آورتر چیست؟

14-حدیث امام صادق (ع) در مورد نگاه خداوند را بنویسید.

15-منظور از حقیقت توبه چیست؟

16-توبه را تعریف کنید.

17-توبه انسان و توبه خداوند را توضیح دهید.

18-تخلیه و پیرایش به چه معنی است؟

19-حدیثی از پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) در مورد توبه بنویسید.

20-در چه صورتی گناهان به حسنات تبدیل می شود؟

21-مراحل توبه را نام ببرید.

22-مرحله اول توبه چیست؟ آن را توضیح دهید.

23-در چه صورتی توبه آغاز می شود؟

24-منظور از ادعای پشیمانی چیست؟

25-قدم دوم در توبه چیست؟

26-چه کاری استغفار را بی خاصیت می کند؟

27-حدیث امام رضا (ع) در مورد سوال بالا را بنویسید.

28-مرحله سوم توبه چیست؟

29-چه عواملی سبب از بین رفتن عادت به گناه می شود؟

30-آیا حقوق مردم منحصر به حقوق مادی است؟توضیح دهید.

31-مرحله چهارم از توبه چیست؟توضیح دهید.

32-در چه صورتی خداوند مهربان کوتاهی های بنده در عبادت را جبران می کند؟

33-توبه اجتماعی چیست؟

34-اگر جامعه ای از مسیر توبه خارج شود نیازمند چیست؟

35-اگر انحرافهای اولیه اجتماعی در همان مراحل اولیه درمان نشود چه خواهد شد؟

36-راه اصلاح و معالجه جامعه از بیماری های اجتماعی چیست؟

37-در چه صورت مردم به آسانی می توانند مشکلات اجتماعی را بهبودی بخشند؟

38-اگر انحراف از حق ریشه بدواند جامعه برای اصلاح نیازمند چیست؟

39-مثالی از تاریخ اسلام در مورد سوال 38 بنویسید.

40-تا چه زمانی برای توبه فرصت داریم؟

41-بهترین زمان توبه چه زمانی است؟

42-بین دوران جوانی و پیری در مورد ریشه کنی گناهان چه تفاوت و تشابهه ای وجود دارد؟

43-حیله خطر ناک شیطان در دوران جوانی چیست؟

44-فریبا بزرگ شیطان چیست؟

45-خداوند برنامه زندگی مومنان را چگونه تنظیم نموده؟

 

 

نمونه سوالات خط به خط درس۸ دین و زندگی چهارم

  

1-گذر از عصر جاهلیت به عصر اسلام نیازمند چیست؟

2-رسالت بزرگ پیامبر (ص) از کجا آغاز شد؟ و پایه های تمدن او در چه شهری پی ریزی شد؟

3- پیامبر (ص) در اولین روز دعوت خود چه فرمود؟

4-محور رسالت پیامبر (ص) چیست؟

5- پیامبر (ص) در کنار دعوت به توحید چه کرد؟

6-اعتقاد به توحید و آخرت چه نتیجه ای در بر داشت؟

7-رسول خدا (ص) در مورد نظام اجتماعی چه وظیفه ای بر عهده داشتند؟

8-جایگاه خانواده از نظر پیامبر (ص) چگونه بود؟

9-برنامه پیامبر (ص) برای تبیین جایگاه خانواده چه بود؟

10-با گرویدن مردم به اسلام زن چه جایگاهی یافت؟

11-از نظر اسلام خانواده کانون چیست؟

12-اقدام مهم رسول خدا (ص)که موجب تحول بین ملتها گردید چه بود؟

13-رسول خدا(ص)کدام صف بندی و جبهه گیری را مردود اعلام نمود؟

14-جبهه حق دارای چه ویژگی هایی است؟

15-جبهه باطل دارای چه ویژگی هایی است؟

16-ولایت الهی دارای چه ویژگی هایی است؟

17-ولایت طاغوت دارای چه ویژگی هایی است؟

18-رسول خدا(ص)از مسلمانان می خواهد با هم کیشان خود چگونه باشند؟

19-رسول خدا(ص) تلاش نمود (در مورد مواجهه با دنیا و آخرت)چگونه انسانهایی تربیت کند؟

20-از نظر رسول خدا (ص) وسیله رستگاری چیست؟

21- رسول خدا (ص) چه کسانی را سخت مورد نکوهش قرار می داد؟

22- رسول خدا (ص) چه کسانی را هوا پرست می شمرد؟

23- رسول خدا (ص) دعوت خود را از چه جامعه ای آغاز کرد؟

34- رسول خدا (ص) در مورد آداب جاهلی چه نظری داشت و چه چیز را باید جایگزین آن نمود؟

25-چه عواملی باعث شد سد جاهلیت و خرافه گرایی بشکند؟

26-نظر رسول خدا (ص) در مورد کسب علم چیست؟

27-جامعه عالت محور از نظر پیامبر اکرم (ص) چگونه جامعه ای است؟

28-یکی از جنبه های عدالت خواهی رسول خدا(ص) را بنویسید.

 

 
نمونه سوالات خط به خط درس ۹ دین و زندگی چهارم

 

1-دو تجربه موفق و زیبای تاریخ معاصر را بنویسید.

2-دو تجربه مطرح شده در سوال 1 چه نتایجی برای مردم دنیا در بر داشته؟(5 مورد)

3-در مسیر تکاملی این ملت چه چیز به ما منتقل شده؟

4-پدران و مادران ما نگران و منتظر چه چیزی هستند؟

5-منظور از هدف بزرگ چیست؟

6-برنامه ای که بتواند مسئولیت بزرگ را به نتیجه برساند چه ویژگی باید داشته باشد؟

7-جمله ای از اما خمینی بنویسید که در مورد ارتباط عظمت آرمانها با مشکلات آن باشد.

8-حوزه اول چیست و چه برنامه هایی برای آن پیشنهاد شده؟

9-اولین قدم حوزه اول چیست؟

10-گذشته در بر دارنده چیست؟

11-چرا شناخت دنیای جدید ضروری و لازم است؟

12-مشارکت در اقدام بزرگ(تقویت عزم و اراده)نیازمند چیست؟(5 مورد)

13-مواظبت و حراست از بنیان خانواده چه نتایجی به دنبال دارد؟

14-حوزه سوم چیست؟

15-حضور فعال در جهان و تاثیر گذاری آن با چه اقداماتی میسر نیست؟

16-جامعه اسوه و نمونه چه جامعه ای است؟

17-همراه کردن دیگران با خود را توضیح دهید.

18-تلاش برای پیشگام شدن در علم و فن آوری را توضیح دهید.

19-از نظر مقام معظم رهبری چرا نمی توان علم را از دیگران گدایی کرد؟

20-استحکام بخشیدن به نظام اسلامی را توضیح دهید.

21-مهمترین عامل برای حضور فعال و کار آمد در عرصه جهانی چیست؟

22- مهمترین عوامل استحکام نظام اسلامی را بنویسید.(6 مورد)

23-تقویت عزت نفس عمومی را توضیح دهید.

24-ایمان و باور به اینکه ما می توانیمچه نتایجی در بر دارد؟

25-خودباوری که پیامبر(ص) در یاران اندک خود بوجود آورد چه کرد؟

26-حوزه چهارم چیست؟

27-برای انتقال پیام چه چیزی اهمیت دارد؟

28-لازمه بکارگیری روشهای پیشنهادی قرآن برای گفتگو با مردم چیست؟

29-استفاده از بهترین و کارآمد ترین ابزارها برای رساندن پیام را توضیح دهید.

30-سخت ترین هماوردی حق و باطل در کجا جریان دارد؟

31-مبارزه با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر را توضیح دهید.

32-ویژگی های اصلی گروه باطل را بنویسید.

33-برای اینکه دعوت به حق و عدالت منحصر به صحبت و شعار نباشد چه باید بکنیم؟

34-نمونه بارز زورگویی و حق ستیزی در عرصه جهانی کیست؟

35-با اقتدا به امام خمینی چه باید بکنیم؟

 

aنمونه سوالات خط به خط درس ۱۰ دین و زندگی چهارم

 

1-تنها شیوه مطمئن زندگی و روش قابل اعتماد در مواجهه با مسائل چیست؟

2-چه کارهایی باعث قرار دادن خود بر لبه پرتگاه است؟

3-هر یک از دستورات خداوند دارای علت خاصی است یعنی چه؟

4-اگر ما علت برخی از احکام را درک نکردیم چه باید بکنیم؟

5-در چه صورت بازی یا ورزش مستحب است؟

6-چه کسانی در بازی های گروهی از پاداش اخروی برخوردار خواهند شد؟

7-شرط بندی در چه صورتی حرام است؟

8-حکم اسلام درباره قمار چیست؟

9-دادن جایزه به ورزشکاران چه حکمی دارد؟توضیح دهید.

10-در چه صورتی فراهم کردن امکانات ورزش و بازی های ورزشی واجب کفایی است؟

11-بازی با ابزار قمار از طریق کامپیوتر چه حکمی دارد؟

12-تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی در چه صورتی مستحب و یا واجب کفایی است؟

13-تولید سایتها در شبکه اینترنتی در چه صورت مستحب است؟

14-تولید و توزیع لوحهای فشرده و انواع آثار هنری در چه صورتی پاداش اخروی دارد؟

15-حکم ابزارهای مشترک برای مسلمانان چیست؟

16-خرید و نگهداری از ماهواره در چه صورت حرام نیست؟

17-در مورد ماهواره نظر کدام قانوا لازم الاجراست؟

18-موسیقی لهوی چه موسیقی است و چه حکمی دارد؟

19-به کارگیری آلات موسیقی در چه صورت اشکال ندارد؟

20-آیا صرف شرکت د رمجالس عروسی حرام است؟در چه صورت اشکال ندارد؟

21-حکم فیلم برداری از مجالس زنان و مردان برای زنان و مردان چه حکمی دارد؟

22- در مورد چاپ و تکثیر بدون اجازه ناشر یا تولید کننده فیلم حکم چیست؟

23-در چه صورتی باید از خرید کالاهای وارداتی اجتناب کرد؟

24-حکم تجارتی که به نفع دولت غاصب صهیونیستی است چه حکمی دارد؟

25-خرید و پوشیدن لباسهایی که تولید کشورهای استعماری است چه حکمی دارد؟چرا؟

26-نظر اسلام در مورد مدهایی که در غرب تولید می شوند چیست؟

 


 

سوالات خط به خط درس 10- دین و زندگی پیش دانشگاهی 

1-تنها شیوه مطمئن زندگی و روش قابل اعتماد در مواجهه با مسائل چیست؟

2-چه کارهایی باعث قرار دادن خود بر لبه پرتگاه است؟

3-هر یک از دستورات خداوند دارای علت خاصی است یعنی چه؟

4-اگر ما علت برخی از احکام را درک نکردیم چه باید بکنیم؟

5-در چه صورت بازی یا ورزش مستحب است؟

6-چه کسانی در بازی های گروهی از پاداش اخروی برخوردار خواهند شد؟

7-شرط بندی در چه صورتی حرام است؟

8-حکم اسلام درباره قمار چیست؟

9-دادن جایزه به ورزشکاران چه حکمی دارد؟توضیح دهید.

10-در چه صورتی فراهم کردن امکانات ورزش و بازی های ورزشی واجب کفایی است؟

11-بازی با ابزار قمار از طریق کامپیوتر چه حکمی دارد؟

12-تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی در چه صورتی مستحب و یا واجب کفایی است؟

13-تولید سایتها در شبکه اینترنتی در چه صورت مستحب است؟

14-تولید و توزیع لوحهای فشرده و انواع آثار هنری در چه صورتی پاداش اخروی دارد؟

15-حکم ابزارهای مشترک برای مسلمانان چیست؟

16-خرید و نگهداری از ماهواره در چه صورت حرام نیست؟

17-در مورد ماهواره نظر کدام قانوا لازم الاجراست؟

18-موسیقی لهوی چه موسیقی است و چه حکمی دارد؟

19-به کارگیری آلات موسیقی در چه صورت اشکال ندارد؟

20-آیا صرف شرکت د رمجالس عروسی حرام است؟در چه صورت اشکال ندارد؟

21-حکم فیلم برداری از مجالس زنان و مردان برای زنان و مردان چه حکمی دارد؟

22- در مورد چاپ و تکثیر بدون اجازه ناشر یا تولید کننده فیلم حکم چیست؟

23-در چه صورتی باید از خرید کالاهای وارداتی اجتناب کرد؟

24-حکم تجارتی که به نفع دولت غاصب صهیونیستی است چه حکمی دارد؟

25-خرید و پوشیدن لباسهایی که تولید کشورهای استعماری است چه حکمی دارد؟چرا؟

26-نظر اسلام در مورد مدهایی که در غرب تولید می شوند چیست؟

 

منبع :http://www.dini16.blogfa.com

 

دانلود پاورپوینت های دروس دین و زندگی چهارم دبیرستان: 

روش های خواندن کنکوری دین و زندگی منبع :.m-mohsenikabir.blogfa.com

 

درس دوم   منبع : .dinitaybad.blogfa.com

 

درس سوم - حقیقت بندگی     منبع : .portal1.teg-eaedu.ir

 

درس ششم-سنت های الهی منبع : m-mohsenikabir.blogfa.com

 

درس هفتم- توبه  منبع : m-mohsenikabir.blogfa.com

 

درس نهم   منبع : .dinitaybad.blogfa.com

 

درس دهم    منبع :.dinitaybad.blogfa.com

 سوالات تستی دروس  ۴و۵و۶ دین و زندگی(۴) 

                                        

1) معنای متفاوت و نقطه مقابل اخلاص . . . . .  است که به معنای . . . . .

در عمل است .

1) نفاق -  وجود حسن فاعلی و فقدان حسن فعلی   

  2) ریا - وجود حسن فعلی وفقدان حسن فاعلی

۳) نفاق - وجود حسن فعلی و فقدان  حسن فاعلی                   

 4) ریا -  وجود حسن فاعلی وفقدان حسن فعلی

 2) در آیه ی « الم اعهد الیکم . . . » که خطاب به . . . . . است علت نفی

شیطان و منظور از اعهد  چیست ؟
 

1) انس و جن- عهد نبستن با خدا-  گرایش فطری               

    2) انس و جن- عهد نبستن با خدا- گرایش الهی

3) فرزندان آدم- دشمن آشکاربودن- گرایش فطری              

     4) فرزندان آدم- دشمن آشکاربودن- گرایش الهی

 

3) کدام عبارت نادرست است ؟

1) حسن فاعلی همواره حسن فعلی به دنبال دارد                  

2) نتیجه ی نا دیده گرفتن گرایشی که در خلقت انسان است غفلت میباشد                                                                                               

3) جزء دوم تمام اعمال انسان حسن فعلی نام دارد                  

4) راز و نیاز با خدا زمینه ساز اخلاص است

 

4) با توجه به بیت « آفرینش همه تنبیه خداوند دل است   دل ندارد که ندارد

به خداوند اقرار » کدام مورد درست است؟

1) عارفان بیشترازسایرانسان هاخدا را می پرستندوبا اخلاص ترند 

2) تنها حکمت خالق را به انسان یاد آوری می کند

3) غفلت از آن باعث نا بینایی انسان بینا ست                         

4) دعوت قرآن کریم به تفکر در قرآن وآیات آن  است

 

5) با توجه به آیه ی « لو کنا نسمع او نعقل . . .  »  که مربوط به . . . . . است در یافت می شود که . . . . .

1) حق پذیری- تعقل همواره در شنیده هاست                       

 2) افزایش معرفت- انسان همواره ما بین ندایی از دل و ندایی از عقل است

3) حق پذیری- دوزخ معلول نا شنوایی و عدم تعقل است        

   4) افزایش معرفت- تعقل -معرفت  -اخلاص

 

6) کدام یک بنا بر  سخن پیامبر به نقل از خداوند  ثمره اخلاص و عبودیت نیست ؟

1) بی نیازی          2) اطاعت ودست یابی به معرفت      

   3) جاودانگی        4) هستی یافتن تمنا ها

 

7) عدم نفوذ شیطان در انسان از آیه ی . . . . . . برداشت می شود.

1) واقم الصلاة لذکری       2) کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء . . .

3) الم اعهدالیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان . . .          

  4) والذین جاهدوافینا . . .

 

8)مضمون بیت «  چوب حق بر پشت و آن او       من غلام و آلت فرمان او  »  کدام پیامد را به دنبال ندارد ؟

1) تجمع ثروت در دست قشر خاص جامعه                         

  2) تشبیه انسان به اشیای مادی

3) فضای اختناق و پایمال شدن حقوق محرومان                  

  4) نتایج زیان بار برای ا فرادو جامعه ومحیط زندگی آنها

 

9) برطرف شدن نیاز های انسان معلول . . . . . بوده و انتخاب مناسب و تصمیم گیری درست در کار ها معلول . . . . . است .

1) زندگی در جهان قانونمند- تفکر و تعقل    

2) زندگی در جهان قانونمند- شناخت قضای الهی بر حسب ویژگی پدیده ها 

3) راز و نیاز با خدا- تفکر و تعقل            

 4) راز و نیاز با خدا-  شناخت قضای الهی بر حسب ویژگی پدیده ها  

 

10)کدام عبارت درست است ؟

1) در ارتباط عرضی پدیده ها عوامل به هم پیوسته اند    

 2) بهره مندی از اختیار معلول پذیرش ان در سخن و عمل است

3) هرج و مرج جهانی علت بهره نبردن از اختیار و اراده است   

4) کشتی جهان به دلیل قانون مندی به هیچ وجه غرق نخواهد شد

 

11) علت تسخیر دریا برای انسان توسط خداوند کدام مورد نیست ؟

1) حرکت کشتی ها         2) کسب روزی          3) زمینه ای برای شکر گزاری       4) سیر در زمین و مطالعه ی احوال گذشتگان 

12) بنا بر آیه ی   ولو ان اهل   . . .             »    . . . . .   و . . . . .  مردم شهر ها دلیل برخورداری آنها از . . . . . . الهی است .

1) اخلاص در عمل-  ایمان- برکت           2) تقوا- ایمان- برکت    

3) اخلاص در عمل- عمل صالح - رحمت    4)  ایمان- عمل صالح رحمت                                                                             

13) از ده پاداش الهی یک قسمت . . . . . است و نه قسمت دیگر . . . . . خداوند است .

1) مزد - فضل                2) فضل - عدل        

  3) مزد -  عدل                4)  فضل – عدل

 

14) با توجه به دو آیه ی مقابل کدام عبارت برحسب آیه ی اشاره شده نادرست است ؟

الف) « ا حسب الناس ان یترکوا  . . . »   ب) « قد خلت من قبلکم . . . »

1)  الف - دلیل آشکار شدن نتایج نیات وتمایلات درونی انسانست

 2)ب -لازمه ی شناخت قوانین برخاسته از تقدیرات الهی فعل اختیاری انسان است

3)  الف  - سنت خاص خدا در مورد همه ی انسان هاست

4)  ب -  گردش در زمین و مطالعه ی احوال گذشتگان معلول به کار گیری سنت های الهی است

 

15) . . . . . . . سنت حاکم بر زندگی . . . . . . است و آیه ی . . . . .  در بر دارنده ی این مفهوم است .

1) استدراج- مکذبان- ولا یحسبن الذین . . .                      

  2) املاء- گناهکاران- کلا نمد . . .

3) استدراج- گمراهان- ولایحسبن الذین . . .                  

  4) امهال- مکذبان-  . . . واملی لهم ان کیدی مبین

 

16) فراهم شدن امکانات برای نیل به مقاصد برای همه ی بندگان همان . . . . .  مشروط به . . . . . است.

1) توفیق الهی- هماهنگی با نظام حاکم بر جهان                

 2) امداد الهی- انجام فعل اختیاری

3) توفیق الهی- قدم گذاشتن در راه حق                         

  4) امداد الهی- اجابت دعوت انبیا

 

17) کدام عبارت درست است ؟

1) تسخیر پدیده ها منوط به بهره مندی انسان از ابزار هاست       

  2) علم خداوند منحصر به سلسله تصمیم هاست               

3) سنت های الهی اختصاص به پدیده های طبیعی در برگیرنده ی زندگی فردی و اجتماعی انسان هاست

4) رنج حاصل ازجنگ و نبردپاداشی در بر ندارد زیرا فعل اختیاری است

 

18) شیطان دام های خود را با هدف . . . . . پهن می کند و . . . . . از جمله ی این دام هانیست ؟

1) فتنه انگیزی - گروه های منحرف             

2) محرومیت انسان از بهشت- جنگ افروزی

3) فتنه انگیزی – جنگ افروزی                

  4) محرومیت انسان از بهشت- گروه های منحرف

 

19)کدام گزینه  به ثمرات اخلاص اشاره ندارد؟

1)همچو سلمان درمسلمانی بکوش 2) خوی حیوانی سزاوار تو نیست 

3) درد پیداکن که درمانت کنند 4)مهررخسارتومی تابد ز ذرات جهان

 

20) آیه   «    قد جاءکم بصائر من ربکم  »  به قدرت . . . . . اشاره دارد و خداوند بعد از قید این فعل چه ویژگی را از خود ساقط می داند؟

1) اختیار – نگهبانی             2) تعقل – نگهبانی      

 3) اختیار – ابلاغ            4) تعقل – ابلاغ

 
 

جواب = 1-ب  2-ج  3-الف  4-الف  5-ج  6-ب  7-ب   8-د  9-ب   10-ج  11-د  12-ب  13- الف  14-د  15- د  16- ب  17- الف 18- د  19- د  20- الف

منبع: bazmian.blogsky.com

       سوالات متن درس ۶- دین و زندگی پیش دانشگاهی


1-آیا قوانین الهی منحصر به قوانین طبیعی می باشند؟

2-سنتهای الهی را تعریف کنید؟

3-شناخت قوانین جهان چه فایده ای دارد؟

4-شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان چه فایده ای دارد؟

5-سنت امتحان و ابتلاء را توضیح دهید.

6-سنت ابتلاء مربوط به چیست؟

7-سنت امتحان سبب چیست؟

8-اگر در سنت امتحان پیروز شویم یا شکست بخوریم چه نتایجی برای ما دارد؟

9-سنت امداد را تعریف کنید.

10-کسی که راه حق را بر می گزیند مورد چه چیزی قرار می گیرد؟

11-کسی که برای اهداف دنیای تلاش می کنند در قیامت چگونه خواهند بود؟

12-سنت توفیق الهی را توضیح دهید.

13-یکی از جلوه های سنت توفیق الهی را بنویسید.

14-انسان حق گرا چگونه انسانی است.مثالی از قرآن بزنید.

15-سنت املاء را تعریف کنید.

16-سنت استدراج را تعریف کنید.

17-یکی از سنتهای حاکم بر زندگی گنه کاران را بنویسید.

18-سنت تفاوت در جزا و پاداش را توضیح دهید.

19-سنت تاثیر نیکی بر بدی را توضیح دهید.

20-یکی از سنتهای اجتماعی را نام ببیرد.

21-جامعه ای که در مسیر الهی گام بر می دارد چه نتیجه می بیند؟

22-جامعه ای که به سوی گناه گام بر می دارد چه نتیجه ای می بیند؟

23-حضرت علی (ع) با چه پاسخی برداشت ناصحیح یکی از یاران خود را اصلاح فرمود؟

24-اگر خداوند از قبل سرنوشت مرا می داند تلاش و اراده من چه نقشی دارد؟

25-اگر علم الهی را با علم خود مقایسه کنیم چه اشکالی پیش می آید؟

26-تفاوت علم خداوند با علم انسان را بنویسید.


درس اول : هستی بخش

۱ ) چه ضرورتی باعث هستی موجودات شده است؟ و یا «آیا

 موجوداتی که اکنون هستند، ممکن بود نباشند؟»

۲ ) ترجمه ی عبارات قرآنی زیر را بنویسید.

الف- یا أیها الناس      ب - و الله هو الغنی الحمید    ج – و یأت بخلق جدید

۳ ) دو پیام آیه ی ۱۵ سوره ی فاطر: «یا أیها الناس أنتم الفقراء الی الله و الله

 هو الغنی الحمید» را بنویسید.

۴ ) پیام آیه ی ۱۶ سوره ی فاطر چیست؟ «إن یشأ یذهبکم و یأت بخلق جدید»

۵ ) پیام این آیه را بنویسید: «و ما ذلک علی الله بعزیز»

۶ ) معنای «حق و حقیقت» را با ذکر مثال بیان کنید.

۷ ) برترین حق و حقیقت چیست؟ چرا؟

۸ ) قرآن کریم برای معرفت عمیق تر به خداوند چه راهی را معرفی نموده است؟

۹ ) حقیقت وجود و هستی مخلوقات جهان چگونه است؟ (مقدمه ی اول)

۱۰)اگرچیزی وجودش ازخودش نباشد،چگونه موجود می شود؟(مقدمه ی دوم)

۱۱)درچه صورتی یک موجوددرهستی به دیگری نیازمند نیست؟(مقدمه ی دوم)

۱۲) منشأ هستی انسان و مجموعه ی جهان از کجاست؟ (نتیجه)

۱۳) برای اثبات نیازمندی جهان هستی به خداوند یک استدلال بنویسید.

۱۴) آیا نیازمندی موجودات به خداوند تنها در مرحله ی به وجود آمدن است؟ چرا؟

۱۵) رابطه ی خدا با جهان را با موارد زیر تطبیق دهید:

الف- کسی که هدیه ای به دوستش می دهد    

 ب – روشنایی با لامپ             ج – موج با دریا

۱۶) چرا در قرآن کریم خداوند با صفت «غنی» یاد شده است

۱۷) کسب کمالات انسان را نسبت به هر یک از موارد زیر بررسی کنید:

الف- سایر انسان ها                              ب - خداوند

۱۸)درک هر چه بهتر فقرونیازمندی به خداوند توسط انسان چه تأثیری براو دارد؟

۱۹) نیازمندی وجودی مخلوقات به خداوند شامل کدام مراحل است؟

۲۰) در جدول زیر «رابطه ی جهان با خدا» را با «رابطه ی ساعت ساز با

ساعت» مقایسه کنید.

شباهت ها:
 تفاوت ها:
 

درس دوم  :  یگانه ی بی همتا

۱) مهم ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس آن چیست؟

۲) ارزش و اعتبار اعتقادات دینی به چه چیز وابسته است؟

۳) جایگاه نگرش توحیدی در قرآن چگونه است؟

۴) دنیای کنونی از نظر اعتقاد به خدا چگونه است؟

۵) رابطه ی اعتقاد به توحید با سایر اعتقادات و اعمال زندگی ما چیست؟

۶) کدام روابط در زندگی انسان های امروز فاقد دیدگاه توحیدی است؟

۷) تقابل حق و باطل را با کدام تقابل می توان منطبق دانست؟

۸) زنده ترین مسأله ی پیش روی انسان ها در جهان حاضر کدام است؟

۹) ترجمه ی عبارات قرآنی زیر را بنویسید:

الف- و خلق کل شیء     ب - لا إله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه     

 ج- و هو علی کل شیء وکیل

۱۰) معنای توحید چیست؟ و اعتقاد به توحید به چه معناست؟

۱۱) مراتب توحید را فقط نام ببرید.

۱۲) توحید ذاتی را تعریف کنید.

۱۳) منظور از شرک ذاتی چیست؟

۱۴) شرک ذاتی بیشتر در چه جوامعی رواج داشته است؟

۱۵) برخی از اعتقادات قائلین به شرک ذاتی را بنویسید.

۱۶) برای اثبات توحید ذاتی چهار دلیل ذکر کنید.

۱۷) دعوت پیامبران چگونه توحید ذاتی را اثبات می کند؟

۱۸) گرایش فطری بشر به خداوند چگونه توحید ذاتی را اثبات می کند؟

۱۹)چگونه می توان با استناد به نظم و یکپارچگی جهان توحید ذاتی را اثبات کرد؟

۲۰)با توجه به کمال مطلق بودن خداوند، چگونه می توان توحید ذاتی را اثبات نمود؟

۲۱) دو محور اصلی در اعتقاد به توحید افعالی کدامند؟

۲۲) برای محور اول توحید افعالی با توجه به نیازمندی موجودات به خداوند یک استدلال بنویسید.

۲۳) برای محور اول توحید افعالی با توجه به کمال مطلق بودن خداوند یک استدلال بنویسید.

۲۴)  عبارت «لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم» بیانگر کدام محور توحید

افعالی است؟

۲۵) اعتقاد به توحید افعالی چگونه در نماز با عبارت «بحول الله و قوته أقوم و 

 أقعد» بیان می شود؟

۲۶) آیا اعتقاد به توحید افعالی به معنای انکار خاصیت پدیده ها است؟

توضیح دهید.

۲۷) منظور از شرک افعالی چیست؟

۲۸) درک این حقیقت که همه ی حوادث و تأثیرات جهان از خداست، ما را به چه نتیجه ای می رساند؟

۲۹) شاخه های توحید افعالی را فقط نام ببرید.

۳۰) توحید در مالکیت به چه معناست؟

۳۱) در چه صورت مالکیت غیر خدا قابل پذیرش است؟

۳۲) منظور از توحید در ولایت چیست؟

۳۳) ولایت اشخاص در چه صورتی قابل قبول است؟

۳۴) قبول ولایت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به چه معنا است؟

۳۵) توحید در ربوبیت و تدبیر را تعریف کنید.

۳۶) قرآن کریم بر کدام یک از انواع توحید تأکید فرموده است؟

۳۷) شرک در ربوبیت و تدبیر به چه معناست؟

۳۸) آیا اعتقاد به توحید در ربوبیت و تدبیر به معنای انکار قدرت پرورش و مدیریت موجودات و یا انسان ها است؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید

۳۹) کار باغبان در مقایسه با دیگران و در مقایسه با خدا منسوب به کیست؟

توضیح دهید .

۴۰) ارتباط هر یک از آیات زیر را با انواع توحید بررسی نمایید.

و خلق کل شیء
        
و هو بکل شی ء علیم
        
ذلکم الله ربکم
        
خالق کل شیء
        
و هو علی کل شیء وکیل
        
ما لهم من دونه ولی
        
و لا یشرک فی حکمه أبدا
        

۴۱) توحید صفاتی را تعریف کنید.

۴۲) از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام عالی ترین مرتبه ی توحید کدام است؟

۴۳) کدام یک از آیات سوره ی توحید به توحید ذاتی اشاره دارد؟

 

درس سوم :  حقیقت بندگی

۱ ) هر یک از عبارات زیر به کدام یک از انواع توحید اشاره دارد؟

الف- سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی ها خداست.                       

 ب - تنها وجود مستقل خداست.

ج - انسان خدا را به یگانگی می شناسد.                                    

 د -  تنها مدبر و مالک و سرپرست جهان خداست.

۲ ) ترجمه ی آیات زیر را بنویسید:

الف- إن الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم                  

ب - و إلیه تُرجَعون

ج  - لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون                                      

د - و إلی الله عاقبه الأمور

۳ ) با درک چه اعتقادی انسان به این نتیجه می رسد که تنها باید خدا را

اطاعت کند؟

۴) اگر اطاعت از غیر خدا نا بجا و غلط است، چگونه می توان از پیامبر و

جانشینانش علیهم السلام اطاعت کرد؟

۵ ) چرا اطاعت از پیامبر و جانشینانش (ع) لازمه ی توحید عملی است؟

۶ ) توحید عملی با چه عنوان دیگری خوانده می شود و نتیجه ی چیست؟

۷ ) منظور از توحید عملی چیست؟

۸ ) آیه ۵۱ سوره ی آل عمران: «إن الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم» چگونه بیانگر ارتباط توحید افعالی و توحید عملی است؟

۹ ) انسان موحد دارای چگونه شخصیتی است؟ چرا؟

۱۰) نقطه ی مقابل توحید عملی چیست؟ مراتب آن را بنویسید.

۱۱) تفاوت شرک جلی با شرک خفی در چیست؟

۱۲) انسان مشرک دارای چگونه شخصیتی است؟ چرا؟

۱۳) در چه صورت انسان با وجود کشش های گوناگون به آرامش خواهد رسید؟

۱۴) شخصیت انسان موحد و انسان مشرک در قرآن چگونه ترسیم شده است؟

۱۵) آرامش انسان موحد در فرمانبری از خداوند چه زمانی کامل می شود؟

۱۶) سخن حضرت یوسف علیه السلام را خطاب به مشرکین بنویسید.

۱۷) منظور از توحید عملی در بعد اجتماعی آن چیست؟

۱۸) با توجه به بعد اجتماعی توحید عملی، ولایت طاغوت را توضیح دهید.

۱۹) شرط تحقق بعد اجتماعی توحید چیست؟

۲۰) نظام اسلامی حاکم بر کشورمان چگونه منطبق با بعد اجتماعی توحید

عملی محسوب می شود؟

۲۱) شباهت های دو بعد فردی و اجتماعی توحید عملی را با یکدیگر بنویسید.

۲۲)ارتباط آیات زیر را با توحید عملی در دو بعد فردی و اجتماعی مشخص نمایید.
 
ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم
    
لا إله إلا هو
    
إتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله
    
و ما أمروا إلا لیعبدوا إلهاً واحدا
    
ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت
    
و من یسلم وجهه إلی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی
    
ألا لله الدین الخالص و الذین اتخذوا من دونه أولیاء ما نعبدهم إلا لیقربونا زلفی
    

۲۳) تفاوت میان مراتب سه گانه ی توحید با توحید عملی چیست؟

۲۴) تقسیم بندی شرک و توحید را بنویسید.

۲۵) عبارت های نماز  را با انواع توحید ذاتی، توحید افعالی و توحید عملی

تطبیق دهید.

الف- الحمد لله رب العالمین               ب – مالک یوم الدین                 

 ج – إیاک نعبد و إیاک نستعین           د – إهدنا الصراط المستقیم

  ه – قل هو الله أحد                        و – لم یلد و لم یولد

ز – و لم یکن له کفواً أحد                 ح – لا إاله إلا الله                           

 ط – وحده لا شریک له                    ی – سبحان الله       

 ک – الله   اکبر                           

۲۶) جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید:

الف- توحید، محور و روح زندگی ......................، و شرک، محور و روح زندگی ...................... است.

ب – اعتقاد به توحید دارای آثار ................. و .................... است.

ج – تحقق توحید در فرد و در جامعه دارای ............ و ............ است.

۲۷) چرا برخی ار افراد در تبیین علمی پدیده های جهان، تدبیر خدا را نادیده

می گیرند؟

۲۸)کسانی که از حضور لحظه به لحظه ی حداوند در امور جهان غافلند، در چه شرایطی متوجه حضور خداوند می -شوند؟ ص 32

۲۹) آیا حوادث شگفت، همواره برای بیدار کردن انسان ها رخ می دهد؟

توضیح دهید.

۳۰) ثبات در قوانین و رویدادهای طبیعی کدام امکان را برای انسان ایجاد کرده است؟

۳۱) وجود کدام شرایط امکان برنامه ریزی برای زندگی را برای انسان ایجاد کرده است؟

۳۲) چه نتیجه گیری درست و نادرستی از عملکرد منظم پدیده های جهان توسط انسان ها صورت می گیرد؟

۳۳) بزرگترین عظمت از دیدگاه دانشمندان در عالم چیست؟

۳۴) حضور خداوند در کدام رویدادهای جهان قابل مشاهده است؟

۳۵) درک حضور خداوند در رویدادهای جهان چه تأثیری بر دانشمندان داشته است؟

۳۶) لازمه ی به با رنشستن توحید نظری چسیت؟ توضیح دهید

۳۷) در چه صورت زندگی انسان خدایی تر می شود؟

۳۸) آن چه که امروزه مانع از تأمل انسان ها در جهان خلقت گردیده چیست؟

۳۹) دل مشغولیهای انسان عصر حاضر چه نتیجه ای در ارتباط با توجه به جهان

خلقت برای او به بار آورده است؟

۴۰) فقدان فرصت تأمل در جهان خلقت یا فرار از آن چه تأثیری در بینش و

 نگرش افراد دارد؟

۴۱) وضعیت بت پرستی در جهان کنونی چگونه است؟

۴۲) جوهره ی بت پرستی چیست؟

۴۳) با توجه به جوهره ی بت پرستی، وضعیت کنونی جهان از نظر بت پرستی

چگونه است؟

۴۴) معیارهای ثابت شرک و بت پرستی از دیدگاه قرآن کریم کدامند؟

۴۵) ریشه ی بت پرستی و شرک جدید چیست؟

۴۶) در مسیر شناخت بت پرستی و شرک جدید توجه به کدام نکته حائز اهمیت است؟

۴۷) جلوه هایی از شرک جدید را در ساختارهای مختلف زندگی بشر بررسی کنید.

درس چهارم : در مسیر اخلاص

۱ ) هدف از خلقت انسان در آیه ی 56 سوره ی ذاریات چگونه بیان شده است؟

۲ ) وظیفه ی انسان برای تحقق توحید عملی چیست؟

۳ ) مسیر توحید عملی چگونه مسیری است؟

۴ ) پاسخ خداوند به دعای مؤمنینُ در سوره ی حمد (اهدنا الصراط المستقیم) چیست؟

۵ ) رابطه ی دین و صراط مستقیم چیست؟

۶ ) مراتب بندگی افراد وابسته به چیست؟

۷ ) زندگی انسان صحنه ی نزاع بین کدام جهت گیری هاست؟

۸ ) در خواست خداوند از انسان در نزاع همیشگی وی در زندگی چیست؟

۹ ) در خواست خداوند از انسان در بندگی کردن چگونه در وجود او نهاده شده است؟

۱۰) وظیفه ی انسان در اجابت درخواست بندگی خدا از وی چیست؟

۱۱) اخلاص در بندگی و توحید عبادی به چه معناست؟

۱۲) میزان پیشروی انسان در مسیر بندگی و اخلاص چه تأثیری بر او دارد؟

۱۳) نحوه ی سرسپردگی انسان به خداوند چیست؟

۱۴) پنج مورد از ثمرات توحید عبادی و اخلاص در بندگی را نام ببرید.

۱۵) زندگی پیشوایان دینی ما علیهم السلام، بیانگر کدام حقیقت در رابطه با

توحید عملی است؟

۱۶) راه های پیشروی در مسیر بندگی کدامند؟

۱۷) اولین قدم برای ورود به صراط مستقیم چیست؟

۱۸) خضوع در مقابل حق دارای چه نتایجی است؟

۱۹) کسانی که حق پذیر نیستند، چگونه راه ورود حق را به روی خود می بندند؟

۲۰) نقش «دل» در دوست داشتن چیست؟

۲۱) نتیجه ی پاسخ دل به هوی چیست؟

۲۲) حقیقت اسلام چیست و بزرگترین حق کدام است؟

۲۳) قرآن کریم همواره ایمان را همراه با چه چیز معرفی کرده است؟

۲۴) در جامعه ی اسلامی قرون اول و دوم هجری در رابطه با ایمان کدام انحراف

 فکری پیدا شد؟

۲۵) برخورد امامان شیعه علیهم السلام با گروه «مرجئه» چه بود؟

۲۶) جایگاه ایمان در منطق اسلام چیست؟

۲۷) پیامبر اسلام صلی الله علیه و أله و سلم در مورد لزوم عمل چه فرمایشی به دختر بزرگوارشان داشته اند؟

۲۸) خداوند به مؤمنین اهل عمل چه وعده ای داده است؟

۲۹) توجه دائمی به معاد چه تأثیری در تقویت عبودیت و توحید عملی دارد؟

۳۰) در قرآن کریم، لزوم توجه به معاد با هشدار و توصیه به چه اموری مطرح شده است؟

۳۱) وظیفه ی  ما در به یاد داشتن معاد و روز حساب چیست؟

۳۲) با مقایسه ی جدی بین کوتاهی عمر دنیا و جاودانگی آخرت، تجارت

عاقلانه کدام است؟ و خردمند چه کسی است؟

۳۳) افزایش معرفت در توحید نظری چگونه عامل تقویت توحید عملی محسوب

می شود؟

۳۴) قرآن کریم به منظور افزایش معرفت در توحید نظری چه توصیه ای دارد؟

۳۵) قرآن کریم با چه هدفی به طور مداوم و مکرر به تفکر و تعقل دعوت کرده است؟

۳۶) راز و نیاز با خداوند را به عنوان عاملی برای تقویت توحید عملی بررسی نمایید.

۳۷) جایگاه ویژه ی نماز را به عنوان یکی از مصادیق راز و نیاز با خداوند توضیح دهید.

۳۸) مهم ترین شرط در درستی نماز چیست؟ توضیح دهید.

۳۹) حضور قلب در نماز چه تأثیری بر سایر فعالیت های انسان دارد؟

۴۰) آیا پیشروی در مسیر بندگی تنها با برنامه های فردی حاصل می شود؟

 توضیح دهید.

۴۱) توجه به چه اموری نشاندهنده ی تلاش برای تحقق توحید و عدل در اجتماع است؟

۴۲) کسانی که نسبت به امور اجتماعی بی تفاوتند، تا چه حد در بندگی خداوند

 پیش رفته اند؟

۴۳) فرمایش پیامبر صلی الله علیه و أله و سلم را در مورد لزوم توجه به امور

 مسلمین بنویسید.

۴۴) نمونه هایی از توجه به امور مسلمین را در زندگی پیشوایان علیهم السلام

بیان کنید.

۴۵) وضعیت افراد مختلف را در انجام فعالیت های روزمره بررسی کنید.

۴۶) منظور از انگیزه های متعارض در انجام کارها چیست؟ و چگونه این تعارض از

 بین می رود؟

درس پنجم :قدرت پرواز

۱ ) تفاوت اساسی میان انسان و سایر موجودات از نظر کار و خاصیت مربوط

 به هر یک کدام است ؟

۲ ) حقیقت اختیار چیست؟ آیا این حقیقت قابل انکار است؟ توضیح دهید.

۳ ) نشانه های وجود اختیار را نام ببرید.

۴ ) تفکر و تأمل را به عنوان یکی از نشانه های وجود اختیار تعریف کنید.

۵ ) خرسندی پس از کار را به عنوان یکی از نشانه های وجود اختیار تعریف کنید.

۶ ) احساس شرم و پشیمانی را به عنوان یکی از نشانه های وجود اختیار

 تعریف کنید.

۷ ) مسؤولیت پذیری در قبال کار را به عنوان یکی از نشانه های وجود اختیار

 تعریف کنید.

۸ ) هر یک از آیات: ۳ سوره ی انسان – ۹۶ اعراف – ۱۱ رعد – ۱۱۷ هود و ۲۰

شوری، چگونه وجود اختیار در انسان را اثبات می کنند؟

۹ ) با توجه به شباهت قدرت اختیار با قدرت تفکر، کدام نکته در ارتباط با اختیار انسان دارای اهمیت است؟

۱۰) تفاوت انسان ها از نظر استفاده از استعدادها چیست؟

۱۱) فرد معتقد به وجود اختیار و آزادی را با کسی که منکر آن است مقایسه کنید.

۱۲) اعتقاد به وجود قدرت اختیار  چه تأثیری از بعد اجتماعی دارد؟

۱۳) عدم اعتقاد به اختیار و رواج جبری گری دارای کدام اثرات منفی از دیدگاه اجتماعی است؟

۱۴) در تاریخ اسلام رواج عقیده به جبر مورد استفاده ی چه گروهی بوده است؟ چگونه؟

۱۵) چرا اختیار برای هر اندیشه ای قابل تبیین نیست؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید.

۱۶) پایه های اعتقاد به اختیار را نام ببرید.

۱۷) اعتقاد به خدای حکیم و مدبر را به عنوان یکی از پایه های پذیرش اختیار

توضیح دهید.

۱۸) منظور از حاکمیت قضا و قدر چیست؟

۱۹) معانی لغوی هر یک از واژ ه های «قدر» و «قضا» را بنویسید.

۲۰) موجودات جهان از کدام جهات قضا و قدر الهی محسوب می شوند؟

۲۱) یکی از پدیده های طبیعت را که به عنوان نمونه ای از قضا و قدر در قرآن بیان گردیده است، نام برده و درباره ی آن توضیح دهید.

۲۲) با توجه به تقدیر و قضای الهی، یک موجود چه وقت ایجاد می شود؟

۲۳) نقشه ی جهان خلقت و خلق موجودات را از نظر ارتباط با قضا و قدر الهی

بررسی کنید.

۲۴) هر یک از مفاهیم «تقدیر» و «قضا» ی الهی از کدام صفات خداوند سرچشمه می گیرند؟

۲۵) آیا هر تقدیری متکی بر یک قضا ی الهی است؟ توضیح دهید و نظر قرآن را در این مورد بنویسید.

۲۶) ساده ترین و آشکارترین تقدیرها کدام است؟

۲۷) آیا منظور از تقدیر جهان توسط خدا همان تقدیرات ساده و آشکار است؟

با ذکر مثال توضیح دهید.

۲۸) چرا هر کاری که از روی اختیار از انسان سر بزند، مشمول تقدیر الهی است؟

۲۹) توجه به مقدر بودن اختیار انسان کدام نتیجه گیری مهم را به دنبال دارد؟

۳۰) در پیدایش یک گل آیا می توان تقدیر الهی و نظام خلقت را از یکدیگر قابل تفکیک دانست؟ چرا؟

۳۱) تقدیر الهی در رابطه با به وجود آمدن یک گل را توضیح دهید.

۳۲) اشتباه انسان در رابطه با تصور محدودیت های ناشی از نظام قانونمند عالم چیست؟

۳۳) اگر نظام حاکم بر عالم نبود چه می شد؟

۳۴) زیبایی خلقت در ارتباط با اختیار انسان چیست؟ توضیح دهید.

۳۵) برداشت غلط از علم و تقدیر الهی ناشی از چیست و چه اعتقادات مردودی را به دنبال دارد؟

۳۶) علم خداوند را  با پیش بینی درباره ی یک نتیجه مقایسه کنید.

۳۷) بنا بر اصل توحید افعالی هر پدیده مظهر چیست؟

۳۸) علت هایی که در پیدایش یک پدیده دخالت می کنند، بر چند دسته اند؟ نام ببرید.

۳۹) علل عرضی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

۴۰) علل طولی را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

۴۱) با توجه به علل طولی رابطه ی اختیار انسان با اراده ی خدا را  توضیح دهید.

درس ششم: سنت های خداوند

۱)منظور از سنت های الهی چیست؟

۲) شناخت قوانین جهان خلقت سبب چه چیزی می شود؟

۳)شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ها موجب چه چیزی می شود؟

۴) چند مورد از سنت های الهی را نام ببرید.

۵) سنت ابتلاء و امتحان را توضیح دهید.

۶) سنت امداد الهی را توضیح دهید.

۷) در برابر دعوت انبیاء مردم چند دسته می شوند؟ سنت الهی در این مورد چیست؟

۸) سنت توفیق الهی را توضیح دهید.

۹) نصرت و هدایت الهی به دنبال تلاش و مجاهدت کدام سنت الهی می باشد؟ توضیح دهید.

۱۰) سنت املاء و استدراج را توضیح دهید.

۱۱) تفاوت در پاداش و کیفر چگونه از سنت های الهی می باشد؟

۱۲) چه چیزی سبب خوبی ها و مانع بلا ها است؟

۱۳) آیا نیکی و بدی در سرنوشت انسان تأثیر د ارد؟توضیح دهید.

۱۴)وقتی خداوند به سرنوشت انسان ها علم دارد، تلاش و اراده انسان ها می تواند در آینده آن ها نقش داشته باشد؟ توضیح دهید.

۱۵) امام علی (ع) در بازگشت از جنگ صفین به این سؤال چه پاسخی داد؟"آیا رفتن به جنگ بنا بر قضا و قدر بود؟"

 

درس هفتم : بازگشت

۱) حدیثی قدسی در خصوص اشتیاق خداوند نسبت به بندگان خویش بنویسید.

۲ ) انسان را از نظر توانایی مقابله با موانع بیرونی با سایر موجودات مقایسه کنید.

۳ ) امکان اقدام و قیام علیه خود با کدام وی‍ژگی انسان مرتبط است؟

۴ ) امکان قیام انسان، بر علیه کدام «خود» اوست؟ چگونه؟

۵ ) نحوه ی گرایش به خدا را در انسان بررسی کنید.

۶ ) اشتیاق خداوند به رستگاری و سعادت بندگان چگونه است؟

۷ ) خروج از مسیر الهی چگونه برای انسان رخ می دهد؟

۸ ) چگونه با ارتکاب به گناه چراغ عقل و فطرت خاموش می شود؟

۹ ) افزایش تدریجی حرمت شکنی در مسیر الهی، چه نتایجی را به بار می آورد؟

۱۰) پرتگاه های خطرناک سقوط انسان در ضلالت کدامند؟ توضیح دهید.

۱۱) گناهان را از نظر میزان تخریب بررسی کنید.

۱۲) تأثیرات مخرب گناهان زیر را مشخص کنید: 

الف- دروغ       ب – مال حرام         ج – خوار شمردن نماز

۱۳) توجه به ناظر بودن خداوند به هنگام ارتکاب گناه، دارای کدام اثرات است؟

۱۴) وجود کدام ویژگی در انسان امکان «توبه» را برای او فراهم آورده است؟

۱۵) «توبه» به طور کلی به چه معناست؟ معنای آن را در موارد مقابل بنویسید:        الف- بنده        ب – خداوند   

۱۶) در آیه ی ۳۹سوره ی مائده توبه به چه معنا به کار رفته است؟ مشخص کنید.

۱۷) چرا در آیه ی ۳۹سوره ی مائده گناه، ظلم نامیده شده است؟

۱۸) بین توبه ی بنده و توبه ی خداوند، چه مرحله ای وجود دارد؟

۱۹) با توجه به آیه ی ۲۳ سوره ی اعراف، اگر مغفرت الهی صورت نگیرد چه

 خواهد شد؟

۲۰) پذیرش توبه چه تأثیری در فرد توبه کننده پدید می آورد؟

۲۱) چرا برای کسی که متوجه خطای خود شده هیچ اقدامی فوری تر از توبه نیست؟

۲۲) منظور از «پیرایش» در مراحل توبه چیست؟

۲۳) پس از پیرایش، مرحله ی بعدی در توبه چیست؟

۲۴) تأثیر توبه را در پیرایش و مراحل پس از آن در کلام امیر المؤمنین علیه السلام بررسی کنید.

۲۵) حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و أله و سلم درباره ی توبه و تأثیر آن بنویسید.

۲۶) قرآن کریم از توابین با چه عنوانی یاد کرده است؟

۲۷) توبه را به عنوان تحولی معنوی تعریف کنید.

۲۸) مراحل توبه را نام ببرید.

۲۹) مرحله ی اول توبه را تعریف کنید.

۳۰) روایتی در ارتباط با لزوم مرحله ی اول توبه بیان کنید.

۳۱) در چه صورت توبه تنها ادعا خواهد بود؟

۳۲) رکن دوم توبه را نام برده و تعریف کنید.

۳۳) اظهار ندامت و استغفار در چه صورت پذیرفته نیست؟

۳۴) تأثیر منفی استغفار ظاهری چیست؟ حدیثی از امام رضا علیه السلام در

این مورد بنویسید.

۳۵) تحول فرد را پس از مرحله ی اول و دوم توبه توضیح دهید.

۳۶) مرحله ی سوم توبه را توضیح دهید.

۳۷) آیا جبران حقوق مردم تنها در مسائل مادی مربوط به آن هاست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

۳۸) با توجه به لزوم جبران حقوق در توبه، چرا مسؤولیت علما، رهبران سیاسی، دانشمندان و... سنگین تر از سایرین است؟

۳۹) وظیفه ی شخص تائب در جبران حقوق مربوط به خداوند چیست؟

۴۰) آیا غیر از مراحل سه گانه ی توبه، مراتب دیگری برا ی آن وجود دارد؟

۴۱) توبه از چه نظر با توحید عملی شباهت دارد؟

۴۲) منظور از توبه ی اجتماعی چیست؟

۴۳) راه اصلاح و معالجه ی جامعه از بیماری ها و انحرافات اجتماعی چیست؟

۴۴) در چه صورت اصلاح جامعه مشکل می شود؟

۴۵) نمونه هایی از آثار کوتاهی مردم در اصلاح جامعه را ذکر کنید.

۴۶) قرآن کریم در رابطه با توبه ی اجتماعی چه مواردی را تذکر داده است؟

۴۷) سرگذشت حضرت یونس علیه السلام را در رابطه با توبه ی قومش بنویسید.

 

درس هشتم :   پایه های استوار

۱ ) مشاهدات یحیی بن عفیف را درباره ی رسول خدا صلی الله علیه وأله و

سلّم در روزهای آغاز بعثت بنویسید.

۲ ) عباس بن عبدالمطلب درباره ی نماز رسول خدا به اتفاق حضرت خدیجه و

امام علی علیهم السلام چه گفت؟

۳ ) با گذشت نیم قرن از دعوت پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چه تأثیری در سرزمین های اطراف ایجاد شد؟

۴ ) در قرن اول بعثت دامنه ی اسلام تا کدام نواحی گسترش یافت؟

۵ ) در حال حاضر برای بازنگری به تمدن اسلام در کدام نکات باید تأمل داشته باشیم؟

۶ ) لازمه ی گذر از دوره ی جاهلی به عصر اسلام چه بود؟

۷ ) رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم رسالت خود را چگونه، با چه پیامی

و از کجا آغاز کرد؟

۸ ) محور رسالت رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم چه بود؟

۹ ) در قرآن کریم دعوت تمدن های موجود به توحید چگونه به پیامبر صلی الله

علیه وأله و سلّم فرمان داده شده است؟

۱۰) در کنار دعوت به توحید، کدام نگرش مورد توجه پیامبر صلی الله علیه وأله

 و سلّم قرار گرفت و این امر چه تأثیری بر یاران و پیروان آن حضرت داشت؟

۱۱) آیه ی ۱۳ سوره ی حجرات به کدام یک از اقدامات رسول خدا صلی الله

علیه وأله و سلّم در تأسیس تمدن اسلامی اشاره دارد؟

۱۲) ترجمه ی آن بخش از آیه ی 13سوره ی حجرات را که به مبارزه با تبعیضات

 نژادی و طبقاتی اشاره دارد، بنویسید.

۱۳) وجود کدام یاران و پیروان در جمع اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وأله

و سلّم بیانگر عدم توجه اسلام به نام و نسب است؟ 

۱۴) رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم بر ویرانه های کاخ اشرافیت جاهلی

 کدام بنا را برپا ساخت؟

۱۵) پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم به مردم درباره ی عدل چه مطالبی را

می آموختند؟

۱۶) با تشدید درگیری اسلام با مشرکان و ستمگران خداوند چه فرمانی به

رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم ابلاغ فرمود؟

۱۷) آرمان رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در برقراری عدالت اجتماعی

چه بود و در این رابطه چه اقداماتی کردند؟

۱۸) چرا جامعه ی معاصر پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم به عصر جاهلیت

نامیده می شود؟

۱۹) برخی از نشانه ها و مظاهر جهل و خرافه پرستی در دوره ی جاهلی را بنویسید.

۲۰) اقدامات پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم با تکیه بر قرآن کریم در از بین بردن آداب جاهلی چه بود؟

۲۱) اولین آیات نازل شده بر پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم حاکی از کدام

 حقیقت است؟

۲۲) ترجمه ی  آیه ی 9 سوره ی زمر را بنویسید. «قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون إنّما یتذکر أولوا الالباب»

۲۳) کدام عوامل موجبات شکست سد جاهلیت و خرافه گرایی را فراهم آورد؟

۲۴) وضعیت علم آموزی در ایران هم عصردوره ی جاهلی چگونه بود؟

۲۵) دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در رابطه با علم آموزی چیست؟

۲۶) دیدگاه جامعه ی جاهلی درباره ی جهان چه بود؟

۲۷) اقدامات رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم برای اصلاح نگرش مردم عصر جاهلی درباره ی انسان و جهان را بنویسید.

۲۸) هدف پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم از تبلیغ نگرش خود درباره ی جهان چه بود؟

۲۹) ویژگی های انسان های تربیت شده در مکتب پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چیست؟

۳۰) خداوند کدام دیدگاه را در آیه ی 32 سوره ی أعراف اعلام فرموده است؟

۳۱) کدام موارد از سوی خداوند در آیه ی 33 سوره ی أعراف به عنوان حرام معرفی شده است؟

۳۲) وضعیت فردی و اجتماعی زنان را در عصر جاهلی بررسی کنید.

۳۳) برنامه ی رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در إحیای منزلت زن چه تحول عمیقی را در جامعه ی جاهلی به وجود آورد؟

۳۴) آیه ی ۹۷سوره ی نحل درباره ی یکسانی مقام زن و مرد چه فرمایشی دارد؟

 

درس نهم : برنامه ای برای فردا

۱ ) ویژگی های تمدنی که در حال حاضر ما در متن آن زندگی می کنیم چیست؟

۲ ) دو تجربه ی موفق ایران اسلامی در تمدن حاضر کدام است؟

۳ ) تأثیر دو تجربه ی موفق ایران اسلامی بر جهان امروز چه بوده است؟

۴ ) موقعیت کنونی ایران اسلامی نسبت به تمدن کنونی چیست؟

۵ ) بزرگ ترهای امروز ایران اسلامی نوجوانان کدام نسل هستند؟ و انتظارشان چیست؟

۶ ) سه هدف بزرگ ایران اسلامی در رابطه با تمدن جهانی چیست؟

۷ ) آیا این اهداف دست نایافتنی هستند؟ چرا؟

۸ ) برای رسیدن به اهداف سه گانه در کدام حوزه ها باید فعالیت نمود؟

۹ ) در حوزه ی فردی، انتخاب کدام برنامه ها ضروری است؟

۱۰) شناخت گذشته و مقایسه ی آن با عصر حاضر چگونه ما را راهنمایی می کند؟

۱۱) کدام فضایل اخلاقی موجبات رسیدن به اهداف را فراهم می سازد؟

۱۲) پیشرفت های علمی چه تأثیری در تقویت یک ملت دارد؟

۱۳) تذکر مقام معظم رهبری در باره ی پیشگامی در علم و فناوری را بنویسید.

۱۴) آیا حضور فعال در جهان و تأثیر بر آن تنها با اقدامات فردی میسر است؟ توضیح دهید.

۱۵) با توجه به آیه ی ۱۰۴سوره ی آل عمران اولین قدم در حوزه ی دوم اقدامات مربوط به اهداف سه گانه چیست؟

۱۶) مهم ترین عامل برای حضور مؤثر در میان افکار عمومی جهان چیست؟

۱۷) برخی از عوامل استحکام نظام اسلامی را ذکر کنید.

۱۸) عبارت «ما می توانیم» کدام حس را در افراد یک ملت ایجاد خواهد کرد؟ نمونه ای را مثال بزنید.

۱۹) چرا پیام اسلام پیامی برای همه ی مردم تلقی می شود؟

۲۰) چه رابطه ای میان  یک پیام و روش تبلیغ آن وجود دارد؟ توضیح دهید.

۲۱) خداوند کدام روش تبلیغی را به رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم آموزش می دهد؟ (آیه ی ۱۲۵ سوره ی نحل)

۲۲) روش های قرآن در مواجهه با مردم و تبلیغ پیام چیست؟ (تفکر در آیه)

۲۳) روش های تبلیغی قرآن متکی بر چه اموری است؟ و لازمه ی به کارگیری این روش ها چیست؟

۲۴) تفاوت ابزارهای کنونی با ابزارهای زمان رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم چیست؟

۲۵) سهل انگاری اهل حق در استفاده ی صحیح از ابزارها چه پیامدهایی دارد؟ نمونه ای برای آن ذکر کنید.

۲۶) چرا در تبلیغ اسلام باید از نیازهای عمومی آغاز کرد؟

۲۷) برخی از نیازهای عمومی را که در تعالیم اسلام به آن ها توجه شده، نام ببرید.

۲۸) در تبلیغ اسلام در تمدن جدید کدام یک از رسالت های انبیا را باید احیا نمود؟

۲۹) مبارزه با ستمگران و برقراری عدالت نیازمند کدام هوشیاری ویژه است؟

۳۰) قرآن درباره ی سلطه جویی گروهی از یهودیان و مسیحیان بر مسلمین چه هشداری به رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم داده است؟

۳۱) امام خمینی رحمة الله علیه توجه ما را به کدام نکته در خصوص سلطه جویی بیگانگان جلب می نمایند؟

۳۲) نگرش واقع بینانه در دعوت به حق و عدالت چیست؟

۳۳) نمونه ی بارز حق ستیزی و زورگوییدر عرصه ی جهانی کدام است؟

۳۴) هدایت ملت ها به سوی استقامت و مبارزه ای معقول و عزتمند مستلزم چیست؟

۳۵) آیا خداوند هر نوع ارتباطی را با غیر مسلمانان ممنوع ساخته است؟ توضیح دهید.

۳۶) رابطه با کدام دسته از غیر مسلمانان از سوی خداوند:         

  الف- نهی نشده است؟         ب- نهی شده است؟

۳۷) آیا تلاش برای احیا و بازسازی تمدن اسلامی و اصلاح وضع کنونی جهان تنها یک وظیفه و مسؤولیت است؟

۳۸) کدام پندار ساده اندیشانه در یکی دو قرن اخیر درباره ی کفایت علم و دانش بشری وجود داشته است؟

۳۹) آیا در قرن بیست و یکم بی کفایتی علم در رساندن انسان به سعادت اثبات شده است؟ چگونه؟

۴۰) اعتقاد و مسؤولیت مسلمانان در ارتباط با اسلام چیست؟

۴۱) در دعای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواسته ی اصلی منتظران چیست؟

درس دهم: زندگی در دنیای امروز

 ۱) در دنیای پیچیده امروز تنها شیوه مطمئن در مواجهه با مشکل چیست؟

۲) بازی، ورزش و بازی های ورزشی چه حکمی دارد؟

۳) شرکت در بازی های دسته جمعی چه حکمی دارد؟

۴) شرط بندی چه حکمی دارد؟

۵) حکم قمار چیست؟ توضیح دهید.

۶) در چه صورتی فراهم کردن امکانات ورزشی واجب کفایی است؟

۷) حکم جایزه دادن توسط سازمان ها را توضیح دهید.

۸) تولید فیلم های سینمایی چه حکمی دارد؟

۹)

 


موارد زیر در محیط پاورپوینت تهیه شده و بعد از دریافت فایل ، جهت شنیدن تلاوت آیه بر روی آیه مورد نظر کلیک نمایید.

تذکر این نکته هم ضروری است که این کار مربوط به کتاب دین و زندگی 2چاپ قبلی است که در چاپ جدید تغییراتی رخ داده اما بازهم قابل استفاده و مفیداست. 

تلاوت وترجمه و پیام آیات درس 1 تا 3 دین و زندگی2

تلاوت وترجمه و پیام آیات درس  4 تا 6  دین و زندگی2

منبع: با همت و تلاش سرگروه دین و زندگی اردبیل

                                


به یاری خداوند متعال پاورپوینت هایی که جهت ارائه در  درس دین و زندگی 1 توسط دانش آموزان عزیزم در دبیرستان شاهد داراب تهیه می شود برای دانلود دراین پست قرار می دهم.

  در زمان ارائه درس از قرائت آیات هم استفاده می شود.البته برخی پاورپوینت ها در عین خوب وجالب بودن چون حجم بالایی دارند در وبلاگ قرارنمی گیرند،هرچند پاورپوینت های ساخته شده دارای نواقص و کاستی هایی است ،که  اغماض و راهنمایی بازدید کنندگان محترم را می طلبد......

پاورپوینت درس 7دین و زندگی1

درس 8دین و زندگی 1با انجام فعالیت ها

پاورپوینت درس 9دین و زندگی1 

پاورپوینت درس 10دین و زندگی 1

پا ورپوینت درس 10دین و زندگی1با ترجمه آیات و انجام فعالیت ها و اندیشه وتحقیق

پاورپوینت درس 11دین و زندگی1 

درس 11کلاس اول 2همراه با انجام فعالیت ها

درس 11کلاس اول 1(زیباست با یک کم حجم بیشتر)

درس 12 دین و زندگی 1

درس 13دین و زندگی 1فقط ترجمه آیات

درس 14 دین و زندگی 1

درس 15بدون انجام فعلیت ها

درس 16دین و زندگی 1بدون انجام فعالیت ها

منبع:

http://darsi.persianblog.ir/post/245/

        

فایل PowerPoint درس یازدهم و دوازدهم دین و زندگی

پایه سوم قابل توجه دبیران محترم و دانش آموزان

 پایه سوم برای

مشاهده اطلاعات

 به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

                          

 
 
                                        Darse11-DinVaZendegi3.ppsx 2.94 MB

 
 
                                          Darse12-DinVaZendegi3.ppsx  6.5 MB

 

 

فایل PowerPoint درس دهم دین و زندگی پایه سوم

قابل توجه دبیران محترم و دانش آموزان پایه سوم برای

 مشاهده اطلاعات

 به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

                              

   Darse10-DinVaZendegi3.ppsx 4.11 MB

 

                

                                   

فایل PowerPoint درس نهم دین و زندگی پایه سوم

قابل توجه دبیران محترم و دانش آموزان پایه سوم برای

 مشاهده اطلاعات

 به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.

                              

       Darse9-DinVaZendegi3.ppsx   1.78 MB

 

 فایل PowerPoint درس هشتم دین و زندگی پایه سوم

قابل توجه دبیران محترم و دانش آموزان پایه سوم برای

 مشاهده اطلاعات

 به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.


       

Darse8-DinoZendegi3.ppsx

4 MB

 

فایلPowerPoint درس های پنجم،ششم وهفتم

دین و زندگی پایه سوم

قابل توجه دبیران محترم و دانش آموزان پایه سوم برای

مشاهده اطلاعات

به فایل های ضمیمه مراجعه نمایید.

 

Darse5.ppsx 9.62 MB
Darse6.ppsx 478.124 KB
Darse7.ppsx 3.27 MB

تغییر و قرارگیری فایل جدید درس چهارم دین و زندگی سوم

قابل توجه دبیران محترم و دانش آموزان پایه سوم برای

مشاهده اطلاعات 

به فایل ضمیمه مراجعه نمایید.


      Darse4-DinoZendegi3.ppsx 307.434 KB

 

  فایل PowerPoint درس های سوم و چهارم

دین و زندگی پایه سوم

قابل توجه دبیران محترم و دانش آموزان پایه سوم برای

مشاهده اطلاعات

به فایل های ضمیمه مراجعه نمایید.


Darse3-DinoZendegi3.ppsx 271.164 KB

 

 

Darse4-DinoZendegi3.ppsx 307.434 KB

   

      
 

فایل PowerPoint درس های اول و دوم دین و زندگی

پایه سوم

قابل توجه دبیران محترم و دانش آموزان پایه سوم برای

مشاهده اطلاعات

 به فایل های ضمیمه مراجعه نمایید.

 

     

Darse1-DinoZendegi3.ppsx 451.499 KB

 

Darse2-DinoZendegi3.ppsx

 

472.442 KB

 


دانلود پاورپوینت درسهای 7 تا 10 دین و زندگی (4)


dinida-7.ppsx


dini4-8.ppsx


dini4-da9.ppsx


dini4-10.ppsx


نام سوره ها ی قران به نظم
پاورپونت مبارزه بانفس


 دانلود

تلاوت آیات درس 1دین و زندگی 3

تلاوت آیات درس 2 دین و زندگی 3

تلاوت آیات درس 3دین و زندگی 3

تلاوت آیات درس 4 دین و زندگی 3

تلاوت آیات درس 5 دین و زندگی 3

تلاوت آیات درس 6 دین و زندگی 3

تلاوت آیات درس 7دین و زندگی 3

تلاوت آیات درس 8 دین و زندگی 3

تلاوت آیات درس 9دین و زندگی 3

تلاوت آیات درس 10دین و زندگی 3

تلاوت آیات درس 11دین و زندگی 3

 تلاوت آیات درس 12 دین و زندگی 3

 تلاوت آیات درس 13 دین و زندگی 3

تلاوت آیات درس 14 دین و زندگی 3

تلاوت آیات درس 15 دین و زندگی 3

تلاوت آیات درس 16دین و زندگی 3


پاور پونت های اموزشی دین و زندگی سال سوم

درس اول (هدایت الهی)

درس دوم  ( هدایت مستمر)

درس سوم (معجزه ای از نوع کتاب )

منبع:وبلاگ http://aftab85nj.blogfa.com

ادامه مطلب

Darse4-DinoZendegi3.ppsx 307.434 KB

درس 4

Darse5.ppsx 9.62 درس5Darse6.ppsx 478.124 KB

درس 6

Darse7.ppsx درس 7

Darse8-DinoZendegi3.ppsx

درس 8


Darse9-DinVaZendegi3.ppsx   1.78 MB

 

درس 9

Darse10-DinVaZendegi3.ppsx

درس 10


                                        Darse11-DinVaZendegi3.ppsx

درس 11                                          Darse12-DinVaZendegi3.ppsx 

درس 12
کتاب دین و زندگی 1 ( نسخه pdf )

کتاب دین و زندگی 2 ( نسخه pdf )

کتاب دین و زندگی 3 ( نسخه pdf )

کتاب دین و زندگی 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پیام آیات دینی 1 ( نسخه word )

پیام آیات دینی 1 ( نسخه pdf )

پیام آیات دینی 2 ( نسخه word )

پیام آیات دینی 2 ( نسخه pdf )

پیان آیات دینی 3 ( نسخه word )

پیام آیات دینی 3 ( نسخه pdf ) 

پیام آیات دینی 4 ( نسخه word )

پیام آیات دینی 4 ( نسخه pdf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ترجمه منظوم آیات دینی 2 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آیات دینی 2 ( نسخه pdf )

ترجمه منظوم آیات دینی 3 ( نسخه word )

ترجمه منظوم آیات دینی 3 ( نسخه pdf ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سؤالات امتحان نهایی دینی 3 ( نسخه word )

سؤالات امتحان نهایی دینی 3 ( نسخه pdf )

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اندیشه و تحقیق دین و زندگی 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه word )

اندیشه و تحقیق دین و زندگی 3 ـ چاپ 1391 ( نسخه pdf )
سؤالات امتحانات نهایی


 

سؤالات امتحانات نهایی شهریورماه 93 را از لینک‌های

ذیل می‌توانید دانلود کنید:

تاریخ امتحانات 1 / 6 / 93 روز شنبه

قرآن و تعلیمات دینی ۳ دین و زندگی(شیعیان)

معارف اسلامی (مسلمانان)

اصول و عقاید ۲ (رشته ی علوم و معارف اسلامی)

 
سؤالات دین و زندگی(1)درس های 9 تا 16 

گروه 1 

فایل word              فایل pdf

گروه 2

فایل word              فایل pdf

گروه 3

فایل word              فایل pdf

گروه 4

فایل word              فایل pdf

سؤالات دین و زندگی (2) درس های 10 الی 14

دریافت فایل pdf

دریافت فایل wordنمونه سؤالات دین و زندگی (1)

دریافت فایل2

دریافت فایل

نمونه سؤال دین و زندگی (2)

دریافت فایلسؤالات آزمون مستمر بهمن ماه 92 ، دین و زندگی (1)  

دبیرستان نمونه دولتی امام صادق(ع) شهرستان شادگان

کلاس های اول الف ، ب و ج 

دریافت فایل


دانش آموزات عزیز برای مشاهده ی نمرات به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید:

ادامه مطلب

25 سؤال درس دهم دین و زندگی (1)

برای دیدن سؤالات فایل ذیل را دانلود نمایید :

دریافت فایل


در فایل ذیل  نیز می توانید 21 سؤال با پاسخ

تشریحی را ببینید و دانلود نمایید :

دریافت فایل
سؤالات آزمون نوبت اول دین و زندگی (3)

دبیرستان شهید ممبینی شهرستان شادگان

دی ماه 92 ، سوم تجربی 1 و 2

دریافت فایل

دریافت فایل


نمرات نوبت اول سوم تجربی 1 و 2 اضافه شد !

بفرمایید ادامه مطلب :

ادامه مطلب


  نمونه سؤال آزمون دین و زندگی (4)

نوبت اول ، دی ماه 91

دبیرستان دکتر حسابی شادگان

دریافت فایلسؤالات آزمون نهایی فلسفه و منطق سوم

ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

تاریخ آزمون : 14 / 10 / 92

دریافت فایلسؤالات آزمون نوبت اول درس دین و زندگی (2)

دبیرستان شهید ممبینی شهرستان شادگان

روز آزمون : دوشنبه

مورخ : 9 / 10 / 92

دریافت فایل دوم تجربی2

دریافت فایل دوم ریاضی

راهنمای تصحیح هر دو گروه


نمرات نوبت اول دانش آموزان عزیز دوم تجربی

دبیرستان شهید ممبینی قرار داده شد !

.

.

.

ادامه مطلب


سؤالات آزمون های دین و زندگی (3) و (4)

دی ماه 92 همراه با پاسخ تشریحی 

دریافت فایل دین و زندگی (3)

دریافت فایل دین و زندگی (4)سؤالات آزمون پایانی نوبت اول دین و زندگی (1)

دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع) شهرستان شادگان

فایل ذیل را دانلود نمایید :

دریافت فایل


سؤالات آزمون پایانی نوبت اول دین و زندگی (2)

دبیرستان ولایت شهرستان شادگان

دریافت فایل

ادامه مطلب

 

سؤالات درس پنجم

دریافت فایل

سؤالات درس هشتم

دریافت فایل

سؤالات آزمون نوبت اول

سال اول متوسطه  دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع)

و سال دوم متوسطه دبیرستان ولایت اضافه شد !!!ادامه مطلب


دو نمونه سؤال نوبت اول دین و زندگی (1)

دریافت فایل

سؤالات آزمون درس دین و زندگی (2)

دریافت فایل

سؤالات امتحانی مستمر درس 1 تا 6 دین و زندگی (3) 

دبیرستان شهید ممبینی شهرستان شادگان ، آذرماه 92

بفرمایید ادامه مطلب :ادامه مطلب


نمونه سؤال پایانی نوبت اول ، آزمون  فلسفه و منطق

برای دانلود روی عبارت ذیل کلیک نمایید :

دریافت فایل


نمونه سؤال پایانی نوبت اول ، فلسفه ی اسلامی

برای دانلود روی عبارت ذیل کلیک نمایید :

دریافت فایلسؤالات آزمون مستمر دین و زندگی (2) ، آذرماه 92

دبیرستان شهید ممبینی شهرستان شادگان

کللاس دوم تجربی 2 ، روز آزمون دوشنبه

تاریخ آزمون : 25 / 9 / 92

20 سؤال چهار گزینه ای از درس های 6 تا 8

ادامه مطلب


سؤالات مستمر دین و زندگی (1) آذرماه 92

درسهای 5 تا 8 ، پنجشنبه = 21 / 9 / 92 

دبیرستان نمونه دولتی امام صادق (ع)

شهرستان شادگان

دریافت فایلادامه مطلب

1 2 3 4 >>